Jakość dostaw

Z Encyklopedia Zarządzania
Jakość dostaw
Polecane artykułyZapewnienie pożądanej jakości nabywanych towarów wymaga wykorzystania odpowiednich narzędzi i metod obejmujących między innymi: ocenę jakości oraz audyt jakości, techniczne warunki zakupów, zapotrzebowanie na dostawy, procedury przyjęcia towarów, klasyfikacje dostawców oraz system kontroli (D. Lock, 2002, s. 373).

Przedsiębiorca nie może pozwolić sobie na ryzyko użycia surowców niedostatecznej jakości, gdyż przekłada się to na jakość oferowanych wyrobów, a co za tym idzie na wielkość sprzedaży. Przedsiębiorca musi zatem uzyskać dostateczny poziom pewności, że surowce, które nabywa spełnią jego oczekiwania odnośnie jakości. Dokonuje się tego za pomocą formalnej i przekrojowej oceny systemów zarządzania jakością, które stosuje dostawca. Działanie to ma na celu sprawdzenie i udokumentowanie czy dostawca spełnia deklarowane standardy jakościowe oraz czy są one zgodne z wymaganiami nabywcy (D. Lock, 2002, s. 374).

W odróżnieniu od oceny jakości, audyt jest gruntownym badaniem określonej części [[system zarządzania jakością|systemu zarządzania jakością]] dostawcy. Warunki techniczne zakupów ograniczają się do ustalenia wymagań nabywcy odnośnie towarów, które chce zakupić. Od charakteru nabywanych towarów zależy treść oraz zakres tych warunków. Mogą one zawierać normy techniczne oraz dokumenty określające konstrukcję wyrobów, przepisy prawne dotyczące wyrobu, parametry działania itp. (D. Lock 2002, s. 373).

Gdy nabywca zdecydowany jest wybrać dostawcę zdolnego spełnić warunki techniczne dochodzi do zamówienia towaru.

Po dostarczeniu towaru przez dostawcę należy sprawdzić czy odpowiada on wymaganiom technicznym. W tym celu stosuje się zróżnicowane zakresy sprawdzania poszczególnych partii towaru. Zakres zależy między innymi od znajomości dostawcy, doświadczeń z przeszłości oraz znaczenia wady (w przypadku jej wystąpienia) dostarczonych elementów w działaniu gotowego wyrobu (A. Hamrol 2005, s. 369)

Kolejnym krokiem w celu poprawy jakości dostaw jest klasyfikacja dostawców. Klasyfikacja ta jest ważną częścią całokształtu stosunków między odbiorcą a dostawcami. Stosunki z dostawcą wymagają zwiększonej uwagi w przypadku, gdy dostawy: mają charakter sporadyczny, ze względu na charakterystykę towaru trudno znaleźć innego dostawcę lub w przypadku wady w znaczącym stopniu wpływającej na jakość końcowego produktu. W sytuacji zawiązania się wiarygodnych stosunków z dostawcą, czynności kontrolne można zminimalizować ograniczając się do potwierdzania danych dostawcy z własnymi wynikami kontroli (D. Lock 2002, s. 378).

Gdy współdziałania dostawcy i odbiorcy nie można określić jako wiarygodne lub jakość dostarczanego towaru ma duży wpływ na produkt finalny, dostawy należy kontrolować w stopniu uzależnionym od wysokości oszacowanego ryzyka (D. Lock 2002, s. 380).

Bibliografia

  • D. Lock, Podręcznik zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2002
  • A. Hamrol, Zarządzanie jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005

Autor: Mariusz Jędrzejczyk