Zapasy: materiały, towary, produkcja w toku, produkty gotowe

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Surowce)