Przelew

Z Encyklopedia Zarządzania

Przelew - jest to środek płatności, rozliczenie bezgotówkowe wykonywane za pośrednictwem banku, w którym pieniądze są przekazywane z jednego rachunku bankowego na inny. Obecnie większość płatności w przedsiębiorstwach jest realizowana za pomocą przekazów pieniężnych. To rozwiązanie jest na pewno łatwiejsze i bardziej bezpieczne w porównaniu z rozliczeniami gotówkowymi. Ułatwia ono dokonywania rozliczeń w przedsiębiorstwie np.: wzajemne regulowanie zobowiązań i należności, również rozliczeń z tytułu podatków i innych rozrachunków publicznoprawnych[1].

Jeżeli na rachunek wierzyciela zostały już przelane pieniądze lub też polecenie przelewu zostało potwierdzone przez bank, to nie ma możliwości odwołania takiego przelewu.

Z kolei jeśli posiadacz rachunku zgłosi utratę dowodu zawarcia umowy rachunku oszczędnościowego, czeku, lub blankietu czeku posiadacza rachunku nie obciążają przelewy dokonane na podstawie tych dokumentów od momentu otrzymania zgłoszenia przez bank[2]

Schemat przelewu[3]

Dłużnik wydaje swojemu bankowi pisemne (lub też za pomocą systemów bankowości elektronicznej) polecenie przelewu środków z jego konta na konto wierzyciela. Bank dłużnika po otrzymaniu takiej informacji wykonuje polecenie wydane przez dłużnika (jeżeli na jego rachunku bankowym znajduje się wystarczająca ilość pieniędzy) oraz informuje go o wykonaniu polecenia. Następnie bank wierzyciela powiadamia go o wpływie środków na jego konto.

Rodzaje przelewów w Polsce

 • Standardowy Elixir - transakcje w walucie polskiej, środki przeważnie docierają na wskazany rachunek w przeciągu dnia roboczego
 • Euro Elixir - system rozliczeń w walucie euro, umożliwia on dokonywanie przelewów zarówno krajowych, jak i zagranicznych
 • Ekspres Elixir - od 2012 roku w Polsce oferuje możliwość natychmiastowych przepływów pieniężnych między rachunkami różnych banków w ciągu zaledwie kilku sekund, przez siedem dni w tygodniu przez całą dobę. Przekaz środków pieniężnych obywa się na zasadzie wymiany danych. Zasilenie lub obciążenie konta następuje po przekazaniu dyspozycji przelewu przez KIR do banków. Dzięki temu rozwiązaniu przedsiębiorstwa mogą uniknąć np. płacenia odsetek za zwłokę.

Wyżej wymienione rozwiązania zaproponowała Krajowa Izba Rozliczeniowa.

 • Blue Cash - usługa oferowana przez Blue Media S.A. system ten funkcjonuje całą dobę przez siedem dni w tygodniu i walutą transakcji jest złotówka. Cała transakcja trwa kilka minut. Usługa jest dostępna przez stronę operatora lub banki współpracujące z Blue Media S.A.[4]
 • Przelew wewnętrzny - usługa ta umożliwia przekazanie środków pieniężnych pomiędzy rachunkami płatniczymi prowadzonymi przez tego samego dostawcę, [5]
 • Przelew przy użyciu aplikacji mobilnej np.BLIK. Aby skorzystać z takiej możliwości należy być użytkownikiem i klientem banku oferującego płatność blik. W Polsce usługę tę oferują Allior Bank, mBank, Bank Millenium, Bank Zachodni WBK, ING Bank Śląski czy PKO Bank Polski[6]

Przelewy międzynarodowe

Różnice między różnymi metodami wykonania przelewu międzynarodowego (SWIFT, SEPA, Paypal)

Przelewy międzynarodowe są nieodłącznym elementem współczesnej gospodarki globalnej. Istnieje kilka różnych metod wykonania takich przelewów, z których najpopularniejsze to SWIFT, SEPA i Paypal. Każda z tych metod ma swoje unikalne cechy i różnice.

SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) to międzynarodowy system telekomunikacyjny, który umożliwia bankom przesyłanie informacji finansowych oraz wykonanie przelewów międzynarodowych. SWIFT jest szeroko stosowany na całym świecie i zapewnia bezpieczne i niezawodne przekazywanie danych finansowych.

SEPA (Single Euro Payments Area) to inicjatywa mająca na celu ułatwienie płatności w euro w Europie. System ten umożliwia wykonywanie przelewów między krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz kilkoma innymi krajami europejskimi na takich samych warunkach, jak w przypadku krajowych przelewów.

Paypal to popularny system płatności online, który umożliwia wykonywanie przelewów międzynarodowych w różnych walutach. Paypal jest łatwy w użyciu i zapewnia szybkie przekazywanie środków, jednak może wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Opłaty bankowe związane z przelewami międzynarodowymi

Opłaty bankowe związane z przelewami międzynarodowymi mogą być znaczącym czynnikiem wpływającym na koszt takich transakcji. Banki pobierają różne opłaty za wykonanie przelewów międzynarodowych, które mogą obejmować prowizje, opłaty walutowe i inne koszty.

Prowizje bankowe są najczęstszym rodzajem opłat związanym z przelewami międzynarodowymi. Banki pobierają prowizje za przetwarzanie i wykonanie takich transakcji, które mogą być obliczane jako stała kwota lub jako procent wartości przekazywanej sumy.

Opłaty walutowe są pobierane w przypadku, gdy przelew jest wykonywany w innej walucie niż waluta kraju nadawcy. Banki stosują różne kursy wymiany walut, które mogą różnić się od rynkowych kursów. Różnice te mogą wpływać na końcową kwotę otrzymaną przez odbiorcę.

Dodatkowe koszty związane z przelewami międzynarodowymi mogą obejmować opłaty za przetwarzanie transakcji, opłaty za korzystanie z systemów płatności, opłaty za konwersję walut i inne.

Czas realizacji przelewów międzynarodowych i wpływ na niego różnic w strefach czasowych

Czas realizacji przelewów międzynarodowych może być uzależniony od różnic w strefach czasowych między krajami nadawcy i odbiorcy. Przelewy międzynarodowe są przetwarzane przez wiele różnych banków i instytucji finansowych, co może wydłużać czas realizacji transakcji.

Różnice w strefach czasowych mogą wpływać na czas przetwarzania i realizacji przelewów. Jeśli przelew jest inicjowany w godzinach nocnych w kraju nadawcy, może to spowodować opóźnienia w przetwarzaniu transakcji, ponieważ banki i instytucje finansowe mogą nie być dostępne w tych godzinach.

Niektóre banki i systemy płatności oferują usługę natychmiastowych przelewów międzynarodowych, która umożliwia szybkie przekazywanie środków bez względu na różnice czasowe. Jednak tego rodzaju usługi mogą wiązać się z dodatkowymi opłatami.

Kursy wymiany walut i ich wpływ na kwotę przekazywaną za granicę

Kursy wymiany walut odgrywają istotną rolę przy wykonywaniu przelewów międzynarodowych. Różnice w kursach walut mogą znacząco wpływać na końcową kwotę otrzymaną przez odbiorcę.

Banki i instytucje finansowe oferują różne kursy wymiany walut, które mogą różnić się od rynkowych kursów. Różnice te wynikają z prowizji i marży, które banki nakładają na kursy wymiany.

Klienci powinni być świadomi kursów wymiany walut oferowanych przez banki i instytucje finansowe oraz sprawdzić, czy są konkurencyjne w porównaniu z rynkowymi kursami. Wybór korzystnej stawki wymiany może pomóc w zminimalizowaniu kosztów związanych z przelewami międzynarodowymi.

Praktyczne zastosowanie przelewów międzynarodowych w różnych sytuacjach

Przelewy międzynarodowe mają szerokie zastosowanie w różnych sytuacjach, takich jak transakcje handlowe, wysyłanie pieniędzy do rodziny za granicą, opłacanie usług za granicą i wiele innych.

W przypadku transakcji handlowych, przelewy międzynarodowe umożliwiają płatność za zakupione towary i usługi na całym świecie. Firmy mogą bezpiecznie i wygodnie przekazywać środki na konta swoich dostawców i partnerów biznesowych.

Wysyłanie pieniędzy do rodziny za granicą jest jednym z najczęstszych zastosowań przelewów międzynarodowych. Przelewy umożliwiają szybkie i bezpieczne przekazywanie środków na konta rodzin i bliskich osób mieszkających poza granicami kraju.

Przelewy międzynarodowe są również niezbędne przy opłacaniu usług za granicą, takich jak rezerwacja hotelu, zakup biletów lotniczych czy opłacanie studiów za granicą. Dzięki przelewom, klienci mogą dokonywać płatności w różnych walutach i w prosty sposób uregulować swoje zobowiązania.

Bezpieczeństwo i ochrona danych przy przelewach

Metody autoryzacji transakcji stosowane przez banki

Banki stosują różne metody autoryzacji transakcji w celu zapewnienia bezpieczeństwa przelewów. Do najczęściej stosowanych metod należą hasła jednorazowe, kody SMS i tokeny bezpieczeństwa.

Hasła jednorazowe są generowane przez banki i wysyłane klientom w celu autoryzacji transakcji. Klienci muszą wprowadzić odpowiednie hasło w celu potwierdzenia realizacji przelewu.

Kody SMS są również popularnym sposobem autoryzacji transakcji. Banki wysyłają kody SMS na telefony komórkowe klientów, które muszą zostać wprowadzone w celu autoryzacji transakcji.

Tokeny bezpieczeństwa to urządzenia generujące jednorazowe kody autoryzacyjne. Klienci muszą wprowadzić odpowiedni kod z tokenu, aby potwierdzić transakcję.

Środki bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej

Banki stosują szereg środków bezpieczeństwa w bankowości elektronicznej w celu ochrony danych klientów. Wśród tych środków znajdują się m.in. szyfrowanie danych, firewall'e, systemy wykrywania nieautoryzowanego dostępu i wiele innych.

Szyfrowanie danych jest kluczowym elementem ochrony danych klientów. Banki stosują różne metody szyfrowania, które zapewniają poufność i integralność przesyłanych informacji.

Firewall'e są używane do blokowania nieautoryzowanego dostępu do systemów bankowych. Chronią one przed atakami hakerów i zapewniają bezpieczeństwo transakcji.

Systemy wykrywania nieautoryzowanego dostępu monitorują aktywność w systemach bankowych i wykrywają potencjalne próby włamania. Dzięki tym systemom banki mogą szybko reagować na zagrożenia i chronić dane klientów.

Ryzyko oszustw i podszywania się pod banki

Przelewy międzynarodowe wiążą się z ryzykiem oszustw i podszywania się pod banki. Oszuści mogą próbować wyłudzić dane osobowe i finansowe klientów poprzez phishing, malware i inne metody.

Phishing to metoda polegająca na podszywaniu się pod prawdziwą instytucję finansową w celu wyłudzenia danych osobowych i finansowych. Oszuści wysyłają fałszywe wiadomości e-mail lub SMS, które wyglądają jak wiadomości od banku i proszą o podanie poufnych informacji.

Malware to złośliwe oprogramowanie, które może zainfekować komputery klientów i przechwycić ich dane. Oszuści mogą wysyłać fałszywe pliki lub linki, które zawierają złośliwe oprogramowanie.

Klienci powinni być świadomi ryzyka oszustw i podszywania się pod banki oraz pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa, takich jak nieudostępnianie poufnych informacji, nieklikanie w podejrzane linki i regularna aktualizacja oprogramowania antywirusowego.

Wskazówki dla klientów dotyczące bezpiecznego korzystania z usług przelewowych i monitorowania podejrzanych transakcji

Aby korzystać z usług przelewowych w sposób bezpieczny, klienci powinni przestrzegać kilku podstawowych zasad. Należy unikać udostępniania poufnych informacji, takich jak hasła i numery kont bankowych, osobom trzecim.

Klienci powinni również regularnie monitorować swoje konta bankowe i podejrzane transakcje. Banki często oferują narzędzia do monitorowania aktywności na koncie, które umożliwiają szybkie wykrywanie i zgłaszanie podejrzanych transakcji.

W przypadku podejrzenia nieautoryzowanej transakcji lub naruszenia bezpieczeństwa, klienci powinni natychmiast skontaktować się z bankiem i zgłosić incydent. Banki mają procedury i mechanizmy reagowania na tego rodzaju sytuacje w celu ochrony klientów.

Rola banków i instytucji finansowych w zapewnianiu bezpieczeństwa transakcji i ochrony danych klientów

Banki i instytucje finansowe odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu bezpieczeństwa transakcji i ochrony danych klientów. Mają one obowiązek stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa, aby chronić swoich klientów przed oszustwami i zagrożeniami.

Banki inwestują w rozwój zaawansowanych systemów bezpieczeństwa, szkolenia dla personelu i monitorowanie aktywności transakcyjnej w celu wykrywania podejrzanych zachowań. Dodatkowo, banki współpracują z organami ścigania i innymi instytucjami w celu zwalczania cyberprzestępczości.

Banki mają również obowiązek przestrzegania odpowiednich przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Chronią poufne informacje swoich klientów i stosują odpowiednie procedury w przypadku naruszenia bezpieczeństwa danych.

Innowacje w dziedzinie przelewów

Rozwój aplikacji mobilnych umożliwiających wykonanie przelewu za pomocą smartfona

Rozwój aplikacji mobilnych umożliwia klientom wykonywanie przelewów za pomocą smartfonów. Aplikacje te umożliwiają łatwe i wygodne przekazywanie środków, bez konieczności korzystania z tradycyjnych metod przelewowych.

Aplikacje mobilne umożliwiają klientom dokonywanie przelewów w dowolnym miejscu i czasie, co zapewnia większą elastyczność i wygodę. Klienci mogą również korzystać z innych funkcji, takich jak sprawdzanie stanu konta, przeglądanie historii transakcji i zarządzanie swoimi finansami.

Rola technologii takich jak BLIK czy Google Pay w ułatwianiu dokonywania płatności bezgotówkowych

Technologie takie jak BLIK czy Google Pay są coraz bardziej popularne i ułatwiają dokonywanie płatności bezgotówkowych. BLIK to polski system płatności mobilnych, który umożliwia klientom dokonywanie płatności za pomocą aplikacji na smartfonie.

Google Pay to globalny system płatności mobilnych, który umożliwia klientom dokonywanie płatności za pomocą swojego smartfona. System ten obsługuje wiele różnych kart płatniczych i umożliwia łatwe i szybkie dokonywanie płatności w sklepach i punktach usługowych.

Nowe rozwiązania wprowadzane przez banki i instytucje finansowe w celu uczynienia przelewów bardziej wygodnymi, szybkimi i bezpiecznymi

Banki i instytucje finansowe wprowadzają nowe rozwiązania w celu uczynienia przelewów bardziej wygodnymi, szybkimi i bezpiecznymi. Przykładem takich rozwiązań jest rozwój usług natychmiastowych przelewów międzynarodowych, które umożliwiają szybkie przekazywanie środków w dowolnym momencie.

Banki również wprowadzają innowacyjne funkcje do swoich aplikacji mobilnych, takie jak biometryczne metody autoryzacji transakcji (np. rozpoznawanie twarzy czy odciski palców), które zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.


Przelewartykuły polecane
Forma płatnościInstrument płatniczyKarta magnetycznaPolecenie przelewuPolecenie zapłatyELIXIREpłatnościWirtualna karta kredytowaSORBNET

Przypisy

 1. Dobosiewicz Z. 1999, s. 158-161.
 2. Prawo bankowe,(1997)
 3. Bień W. 2002, s. 244.
 4. Blicharz M. Tarkowska E. , s. 217-228
 5. Rozporządzenie Ministra i Rozwoju finansów, art. 1.4
 6. J.Wolna,2015,

Bibliografia

 • Andrzejczuk B., Heropolitańska I. (2012), Gwarancje Bankowe i Ubezpieczeniowe, Warszawa
 • Bień W. (2016), Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa
 • Blicharz M., Tarkowska E. (2014), Sektor bankowy i ubezpieczeniowy w Polsce w dobie niestabilności. Wybrane problemy
 • Chmielarz W. (2009), Ocena wybranych płatności mobilnych w Polsce, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Studia Informatica nr 24
 • Dobosiewicz Z. (2011), Bankowość, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wykazu usług reprezentatywnych powiązanych z rachunkiem płatniczym Dz.U. 2017 poz. 1437
 • Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. Dz.U. nr 140 poz. 939
 • Wolna J. (2015), Rozwój systemów płatności mobilnych w Polsce. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, nr 239


Autor: Aleksandra Stachura, Magdalena Madoń