Krajowa Izba Rozliczeniowa

Z Encyklopedia Zarządzania
Krajowa Izba Rozliczeniowa
Polecane artykuły


Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR) jest podmiotem infrastruktury polskiego systemu płatniczego, świadczącym wszelkie usługi rozliczeniowe. Dostarcza również najwyższej jakości usługi oraz rozwiązania, które spełniają wszystkie potrzeby i oczekiwania, jakie tylko sektor bankowy i płatniczy im stawia. Jest on również bardzo pochłonięty w szerzenie innowacji co pozwala na rozszerzenie oferty banków. KIR również uczestniczy bardzo aktywnie w pracach, które są związane z podnoszeniem poziomu cyfryzacji naszego kraju (program Cyfrowa Polska). Już ćwierć wieku wspiera i pomaga w rozwoju gospodarki, poprzez pomoc w rozwoju bezgotówkowych i elektronicznych procesów. Krajowa Izba Rozliczeniowa jest to instytucja działająca na podstawie art. 67 ustawy o prawie bankowym. Jest to instytucja z sektora bankowego, której jednym z głównych zadań jest zajmowanie się usługami z zakresu płatności i rozliczeń, Głównymi systemami, w których działa KIR są takie systemy jak Elixir, Euro Elixir i Express Elixir oraz systemy bezpośrednich płatności internetowych Paybynet. Pozycję lidera Krajowa Izba Rozliczeń buduje sobie poprzez zachowanie najwyższych standardów bezpieczeństwa przy rozliczeniach między bankami. Z wszelkich usług wytwarzanych przez KIR korzystają administracje publiczne jak i banki. Nie można też zapomnieć o przedsiębiorstwach, które korzystają z KIR bardzo często. Kolejną grupą są firmy działające w obszarze rynku e-commerce oraz oczywiście klienci tychże przedsiębiorstw.

Działalność Krajowej Izby Rozliczeń

Działalność KIR opiera się na czterech głównych filarach:

 • zapewnienie niezawodności przy rozliczeniach międzybankowych w walucie euro i złotych
 • dostarczanie usług, które wspierają transakcje bezgotówkowe takie jak: płatności mobilne, internetowe, transakcje kartowe oraz pomoc w wygodnym płaceniu za faktury
 • dostarczanie usług związanych z działem odpowiedzialnym za badania i rozwój dla sektora bankowego (R&D = Resarch&Development)
 • aktywnie uczestniczy przy dostarczaniu usług wspierających aktywność sektora bankowego w programach dla administracji publicznej


Udziałowcy KIR

Krajowa Izba Rozliczeń została powołana przez Związki Banków Polskich, Narodowy Bank Polski oraz przez 16 banków. W 1992 rozpoczęła się działalność operacyjna KIR. Głównymi udziałowcami są:

 • Narodowy Bank Polski
 • Związek Banków Polskich
 • Bank Millennium S.A.
 • mBank S.A.
 • Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 • Bank Polska Kasa OpiekiS.A.
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
 • Bank Zachodni WBK S.A.
 • ING Bank Śląski S.A.
 • Bank Handlowy w Warszawie S.A.
 • Powszechna Kasa Oszczędności Bank PolskiS.A.
 • SGB-Bank S.A.

Usługi świadczone przez KIR

 • ELIXIR – główny system rozliczeń międzybankowych w złotych. Jest on wymagany do poprawnego funkcjonowania polskiego sektora bankowego. W 1994 roku została wprowadzona możliwość realizacji przelewów, czeków oraz poleceń zapłaty. Od poniedziałki do piątku (wyj. dni wolne od pracy) w systemie Elixir odbywają się 3 sesje rozliczeń międzybankowych, dzięki czemu klienci mogą przekazywać środki pomiędzy rachunkami w różnych bankach w ciągu zaledwie kilku godzin.
 • Euro Elixir – system związany z rozliczeniami międzybankowymi w walucie euro. Od 2005 roku można realizować płatności w relacjach krajowych ale i również międzynarodowych. System Euro Elixir jest zgodny z wszelkimi wymogami Unii europejskiej i działa w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payments Area – SEPA). Euro Elixir pozwala na realizację płatności w euro tego samego dnia niezależnie od tego, czy płatność jest krajowa czy międzynarodowa.
 • Express Elixir – system związany z natychmiastowymi rozliczeniami płatności. Został wprowadzony w 2012 roku dla klientów banków powiązanych z KIR. Jest to bardzo zaawansowany system, który umożliwia zrobienie przelewu i jego realizację w czasie liczonym nie w dniach, ani godzinach lecz w sekundach. System ten działa cały czas niezależnie od świąt, wolnych dni roboczych czy też pory dnia. W tym systemie możemy również znaleźć płatności oraz przelewy wykonywane na numer telefonu. Warto dodać, że jest to pierwszy w Polsce oraz drugi w Europie system tak owych płatności. Aby taki system mógł działać środki muszą być trzymane na rachunku powierniczym, który w przypadku polskiego systemu prowadzony jest przez NBP.
 • Ognivo – aplikacja ta została stworzona w 2006 roku a już od 2007 usprawnia wymianę informacji pomiędzy takimi podmiotami jak: banki, Poczta Polska, Urząd Skarbowy, Izba Celna, ZUS, ale także pomiędzy administracyjnymi organami egzekucyjnymi oraz komornikami sądowymi, zgodnie z uprawnieniami jakie posiadają. System Ognivo pozwala m.in. na przenoszenie rachunków między bankami, pozyskiwanie raportów w ramach Centralnej informacji o rachunkach i elektronizację zajęć wierzytelności z rachunku dłużnika.
 • SWIFT - KIR jest akredytowanym partnerem SWIFT w Polsce. Jako SWIFT Service Bureau oferuje dostęp do globalnej sieci SWIFTNet, umożliwiającej realizację międzynarodowych operacji finansowych, a także zapewnia wsparcie techniczne w zakresie infrastruktury dostępowej użytkowników SWIFT w Polsce. System Swift został wprowadzony w 2004 roku.
 • Szafir – stworzony został w 1994 roku i opiera się na podpisie elektronicznym. Centrum Obsługi Podpisu Elektronicznego w swojej ofercie posiada wydawanie kwalifikowanych i niekwalifikowanych certyfikatów. Pakiet rozwiązań z zakresu podpisu elektronicznego umożliwia m.in. podpisywanie faktur VAT elektronicznie, dodatkowo podmiot może również podpisać umowy jak i inne prawnie wiążące go dokumenty w formie cyfrowej bez konieczności wychodzenia z domu czy też firmy. Jest to bardzo dobra innowacja ze względu na rozwój rynku i coraz częstsze podpisywanie umów z firmami ze Stanów Zjednoczonych czy też Japonii, gdzie ta odległość jest bardzo duża. Podmiot może również przesłać do ZUS dane w ramach działającego już systemu Płatnik, ale również może złożyć deklarację podatkową. Dodatkowym atutem tego rozwiązania jest możliwość pobrania ale i zgłoszenia aktualizacji informacji z KRS oraz możliwość komunikacji z wszelkimi urzędami poprzez drogę elektroniczną.
 • Paybnet – system, który został oddany do użytku przez KIR w 2007 roku, można w nim bezpośrednio płacić online za zakupy w Internecie ale i również można bezpośrednio płacić za opłaty administracyjne, ale i również generować Elektroniczne Poświadczenia Opłaty. Jest to bardzo wygodny sposób dla wszelkich przedsiębiorców ze względu na szybko dostęp do administracji, ale i szybki sposób na uzyskanie potrzebnych dokumentów czy też informacji bez konieczności wizyt w Urzędzie Skarbowym. Zapewnia to dużą oszczędność czasu, ale i również zmniejsza koszty ponoszone przez przedsiębiorstwo takie jak paliwo, zużycie samochodu czy też wynagrodzenie na pracownika, który musiałby do odpowiedniej placówki Urzędu Skarbowego dojechać. Jest to możliwe dzięki zintegrowaniu z elektroniczną Platformą Usług Administracji Publicznej, która w skrócie nazywa się (ePUAP).
 • Invoobill - usługa ta zapewnia bardzo szybkie i wygdne płatności faktur oraz rachunków ale i również prezentowanie tychże faktur i rachunków. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu przez KIR kanałów bankowości elektronicznej. Usługa ta została uruchomiona w 2008 roku. Było to wielkie wydarzenie, gdyż wprowadzenie takiej usługi wystąpiło pierwszy raz na polskim rynku. Pozwala to na szybkie przekazywanie e-faktur oraz e-dokumentów bezpośrednio od dostawcy na konto bankowe jego klienta, z którego to poziomu realizowana jest płatność. Co więcej z takiej usługi mogą korzystać zarówno firmy jak i klienci indywidualni.


Bibligrafia

Autor: Arkadiusz Pamuła