Bankowość mobilna

Z Encyklopedia Zarządzania
Bankowość mobilna
Polecane artykuły


Bankowość mobilna – to rodzaj usługi oferowanej przez instytucje finansowe, która pozwala na dostęp do konta bankowego z urządzenia przenośnego (najczęściej telefonu lub tableta). Bankowość mobilna jest pojęciem znacznie węższym od pojęcia bankowość elektroniczna, nie należy ich ze sobą mylić lub używać zamiennie. "Podsumowując przytoczone definicje: bankowość mobilną należy rozumieć przede wszystkim jako platformę, która umożliwia dostęp do usług lub produktów bankowych za pośrednictwem urządzeń mobilnych – telefonów komórkowych, smartfonów i tabletów” (Hassa T. 2013, s. 41)

Bankowość elektroniczna obejmuje wszystkie zdalne źródła dostępu do konta bankowego, natomiast mobilna zawęża ten temat do korzystania z aplikacji mobilnej banku.

Historia bankowości mobilnej w Polsce

Początki bankowości mobilnej

Wbrew pozorom bankowość mobilna nie jest terminem zupełnie nowym, jej początki można zauważyć już w ubiegłym wieku. Początkowo miała ona bardzo prostą formę, opierała się na dwóch kanałach kontaktu z klientem: SMS oraz WAP. SMS Banking był stosowany do wysyłania informacji dotyczących transakcji na koncie klienta. Bankiem, który jako pierwszy udostępnił klientom taką usługę był Wielkopolski Bank Kredytowy (dziś znany jako Bank Zachodni WBK). W 1999r. wspomniany bank wprowadził opcję otrzymania informacji o pięciu ostatnich transakcjach oraz o saldzie konta, w formie wiadomości SMS. WAP, natomiast, dawał klientom nieco większe możliwości. Z poziomu WAPu można było zarządzać lokatami, sprawdzić saldo swojego konta oraz wykonać przelew. WBK wprowadziło tę formę bankowości rok po udostępnieniu SMS Bankingu (Hassa T. 2003, s. 42).

Niestety wspomniany typ bankowości nie stał się tak popularna jak przewidywano. Na rynku nie było jeszcze dostępnych smartfonów, a strony WAP wyglądały jak zbiór linków tekstowych, co znacznie utrudniało wykonywanie wszelkich operacji w tej formie. Drugim aspektem, który skutecznie zniechęcił klientów do korzystania z WAPu były wysokie opłaty naliczane przez operatorów (należy pamiętać, że Internet nie był wtedy tak popularny, co więcej dopiero się rozwijał, a ceny za korzystanie z sieci GPRS były bardzo duże). Dodatkowo, oprócz płacenia za korzystanie z sieci klienci musieli dopłacać za wykonanie konkretnej operacji jak np. przelew.

Rozwój bankowości mobilnej

Przełomowy okazał się rok 2004, gdy zadebiutowała pierwsza tak dobrze stworzona aplikacja do bankowości mobilnej – R-Mobile, stworzona przez Raiffeisen Bank Polska. Za jej pomocą można było wykonać większość operacji jakich dokonujemy przy użyciu współczesnych aplikacji mobilnych, czyli:

  • przejrzeć historię rachunków
  • sprawdzić stan konta
  • wykonać zdefiniowane przelewy (z datą bieżącą lub przyszłą)
  • można było nawet założyć lokatę lub dokonać spłaty kredytów.

Co więcej, aplikacja dawała dostęp do danych związanych z kartami kredytowymi klienta (saldo, terminy, etc.). Kolejne lata przynosiły stopniowy rozwój bankowości mobilnej; szacuje się, że po roku 2012 korzystało z niej aż 1,2 mln klientów banków komercyjnych.

Innowacje

W roku 2014, powstała spółka o nazwie Polski Standard Płatności w założenie której zaangażowały się: PKO BP, Alior Bank, Bank Millennium, ING Bank Śląski, Bank Zachodni WBK, mBank, a nawet Krajowa Izba Rozliczeniowa. Spółka ta wdrożyła i wprowadziła na rynek projekt, którym był (tak popularny aktualnie) system płatności BLIK (Jagodzińska-Komar E. 2016, s. 174). W tym samym roku VISA oraz MasterCard wprowadziły do użytku publicznego system płatności NFC, który na początku dostępny był jedynie w niektórych bankach.

Bibliografia

Autor: Paulina Marszałek