Terminal POS

Z Encyklopedia Zarządzania
Terminal POS
Polecane artykuły


Terminal POS (Point of Sale Terminal)- jest to elektroniczne urządzenie do przyjmowania kart, posiadające czytnik danych z paska magnetycznego i/ lub mikroprocesora, umożliwiający dokonywanie transakcji w punkcie akceptującym karty.

Terminal POS działają w większości na standardowych łączach telekomunikacyjnych i są to terminale stacjonarne. Jeśli nie jest możliwe podłączenie łącza stacjonarnego wtedy, wykorzystuje się terminale przenośne funkcjonujące na łączach GSM. Wraz z rozwojem Internetu i handlu wirtualnego oraz sklepów internetowych, w których robimy zakupy pojawiły się wirtualne terminale umożliwiające bezpieczne zakupy w sieci.

W terminale są wyposażone tylko punkty akceptujące karty. W 1991 roku karty płatnicze akceptowało zaledwie około 400 merchantów, zaś już w 1998 roku na 52 tysiące punktów akceptujących karty ok. 10 tysięcy posiadało terminale POS, a w 1999 roku na ponad 60 tysięcy punktów ponad 20 tysięcy. Według prognoz w kolejnych latach liczba terminali będzie znacznie wzrastała. Pod koniec 2003 roku funkcjonowało już około 116 tysięcy punktów akceptujących karty. Największy wzrost akceptantów kart nastąpił w sklepach i stacjach paliw. Najbardziej jest rozwinięta sieć akceptacji międzynarodowych systemów Visa i MasterCard.

Korzystanie z terminali POS przy realizowaniu płatności kartami byłoby niemożliwe bez firm specjalizujących się w rozliczaniu transakcji takich jak:

  • PolCard S.A, który pojawił się jako pierwszy
  • Centrum Kart i Czeków Pekao S.A.
  • Centrum Kart Banku Zachodniego WBK
  • Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService S.A. należące do PKO BP S.A.
  • ECard zajmujący się rozliczeniem transakcji w Internecie
  • Centrum rozliczeniowe Citibanku

Mimo iż na rynku pojawia się coraz więcej firm liderem pozostaje PolCard. W 2002 roku obsługiwał 69311 tys. Punktów handlowo - usługowych akceptujących bankowe karty płatnicze, w których zainstalowano 37474 urządzeń elektronicznych. Za ich pomocą dokonano 64,5 miliona transakcji spośród 120 miliona dokonanych przez wszystkie centra rozliczeniowe, na kwotę 9,35 miliarda złotych, przy łącznej wartości transakcji centrów 16,8 miliarda złoty. W związku a aktywnym uczestnictwem w kreowaniu rynku transakcji przy użyciu kart płatniczych, w 2003 roku liczba punktów obsługiwanych przez PolCard wzrosła do ok. 90 tys. na ok. 116 tys. obsługiwanych przez wszystkie centra autoryzacyjne.

Na polskim rynku pojawiły się terminale POS DataCard Jigsaw, które odczytują karty magnetyczne. Ponadto terminale dokonują również autoryzacji karty. Działają one w systemie on - line, co sprawia, że sprawdzenie karty wykonywane jest czasie rzeczywistym, a tym samym zapewnia większe bezpieczeństwo transakcji dokonywanych przy użyciu karty przy jednakowym usprawnieniu obsługi klienta i ułatwieniu pracy punktu akceptującego karty. Na rynku polskim najwięcej funkcjonuje kart płaskich, przy pomocy których można realizować transakcje przy pomocy urządzeń elektronicznych, w tym terminali POS. Terminale działają coraz częściej wespół z PIN - Padami, dzięki którym dochodzi do realizacji transakcji przy użyciu PIN - u.

Podobnie jak w przypadku kart płatniczych, można zaobserwować coroczny wzrost liczby dostępnych terminali oraz wzrost liczby transakcji wykonywanych z ich udziałem. Analiza danych Narodowego Banku Polskiego z 2016 r. wskazuje, że liczba transakcji terminalami POS w pierwszym kwartale wynosiła 670 442 959 transakcji, natomiast w trzecim kwartale już 792 610 721 transakcji. Ilość terminali POS w 2016 roku wzrosła o około 26 000 (w pierwszym kwartale wynosiła 477 976 a w trzecim kwartale 513 211).

Bibliografia

Autor: Bartosz Bieńkowski, Magdalena Zapiór