Interfejs

Z Encyklopedia Zarządzania

Interfejs (układ sprzęgający, interface) - układ lub urządzenie umożliwiające wzajemną komunikację (przesyłanie informacji) pomiędzy dwoma różnymi urządzeniami. Interfejs zapewnia dopasowanie poziomów elektrycznych sygnałów oraz szybkości i formatu przesyłanych danych, a także określa protokół transmisji. Istnieje kilka interfejsów standardowych stosowanych przez wielu producentów, co umożliwia łączenie sprzętu, aplikacji bądź różnych części sieci komputerowej. Interfejsy występują między elementami sprzętu (interfejs sprzętowy) np. karta interfejsu sieciowego, między programami np. komunikacja za pośrednictwem plików do wymiany komunikatów IPC, oraz między ludźmi, a komputerami np. interfejs graficzny. W zależności od zastosowanych środków technicznych wyróżnia się interfejsy znakowe, graficzne, głosowe, dotykowe i mieszane. W węższym znaczeniu interfejsem nazywa się układ umożliwiający przyłączenie urządzenia zewnętrznego np. drukarki lub monitora ekranowego do komputera. (Informatyka. SŁłownik Encyklopedyczny, 1999, s. 140)

Najczęściej mamy do czynienia z obsługą graficznego interfejsu użytkownika (Graphical User Interface, GUI), który został wprowadzony po raz pierwszy w komputerach Macintosh firmy Apple w 1983 roku, a obecnie jest standardem w każdym komputerze. Interfejs graficzny użytkownika to oprogramowanie systemowe, które umożliwia komunikacje z komputerem w taki sposób, że użytkownik wydaje polecenia wybierając kursorem (sterowanym najczęściej z pomocą myszy) odpowiednie okna, ikony, przyciski lub rozmaite pola menu wyświetlane na ekranie monitora (najbardziej rozpowszechnionym interfejsem graficznym jest Windows). Do sterowania kursorem, zamiast myszy, stosowane są także wybrane klawisze klawiatury lub coraz częściej ekrany dotykowe. Komunikacja odbywa się praktycznie bez wypisywania poleceń za pomocą klawiatury, co jest bardzo wygodne i łatwe w obsłudze. Korzystanie z interfejsu graficznego nie wymaga pamiętania licznych nazw poleceń, co daje mu przewagę nad interfejsem znakowym, zwłaszcza wśród początkujących użytkowników. Interfejs graficzny niejednokrotnie wymaga stosowania dużych pamięci operacyjnych.

Rola interfejsu w zapewnianiu dopasowania poziomów elektrycznych sygnałów, szybkości i formatu przesyłanych danych

Jedną z kluczowych ról interfejsu jest zapewnienie dopasowania poziomów elektrycznych sygnałów, szybkości i formatu przesyłanych danych między urządzeniami. Każde urządzenie może mieć inne parametry techniczne, takie jak napięcie, impedancja, szybkość transmisji danych czy format danych. Interfejs musi być w stanie przekazywać te informacje i dane w sposób zgodny z wymaganiami wszystkich urządzeń biorących udział w komunikacji.

Dopasowanie poziomów elektrycznych sygnałów jest kluczowe dla poprawnego przekazywania danych między urządzeniami. Jeśli poziomy napięcia nie są odpowiednio dostosowane, może to prowadzić do zniekształceń sygnału i utraty danych. Interfejs musi zapewnić odpowiednie przystosowanie sygnałów w celu minimalizacji zakłóceń i utraty informacji.

Kolejną ważną rolą interfejsu jest dopasowanie szybkości przesyłania danych. Różne urządzenia mogą mieć różne zdolności przetwarzania i przesyłania danych. Interfejs musi umożliwiać przekazywanie danych w taki sposób, aby żadne z urządzeń nie było przeciążone lub opóźnione. Odpowiednie dopasowanie szybkości przesyłania danych jest kluczowe dla utrzymania efektywności i płynności komunikacji między urządzeniami.

Ostatnią, ale nie mniej istotną rolą interfejsu jest zapewnienie zgodności formatu przesyłanych danych. Różne urządzenia mogą korzystać z różnych formatów danych, takich jak tekst, dźwięk, obraz czy wideo. Interfejs musi być w stanie przekształcać i przekazywać dane w odpowiednim formacie, aby urządzenia były w stanie skutecznie je przetwarzać i interpretować.

Rodzaje interfejsu

 • Wizualny
  • Tekstowy (w szczególności interfejs wiersza poleceń)
  • Graficzny
   • Okno
   • WIMP
   • Oparte na sieci
   • Indukcyjny
   • Skalowalny
  • Tactile (ang.)
   • Gest
   • Głos
   • Dotyk

Interfejs programu komputerowego

Interfejs użytkownika aplikacji komputerowej obejmuje:

 • środki do wyświetlania informacji, wyświetlane informacje, formaty i kody;
 • tryby poleceń, język "interfejs użytkownika";
 • urządzenia i technologie do wprowadzania danych;
 • dialogi, interakcje i transakcje między użytkownikiem a komputerem, informacje zwrotne od użytkownika;
 • wsparcie procesu decyzyjnego w konkretnym obszarze tematycznym;
 • procedura korzystania z programu i dokumentacja dla niego.

Interfejs użytkownika jest często rozumiany tylko jako wygląd programu. Jednak w praktyce użytkownik postrzega przez niego cały program jako całość, co oznacza, że ​​to zrozumienie jest zbyt wąskie. W rzeczywistości interfejs użytkownika łączy wszystkie elementy i komponenty programu, które mogą wpływać na interakcję użytkownika z oprogramowaniem, a nie tylko na ekranie, który widzi użytkownik.

Te elementy obejmują:

 • zestaw zadań użytkownika, które rozwiązuje przy pomocy systemu;
 • metafory używane przez system (na przykład pulpit w MS Windows®);
 • elementy sterowania systemem;
 • nawigacja między blokami systemu;
 • wizualny (i nie tylko) projekt ekranów programu;
 • środki do wyświetlania informacji, wyświetlanych informacji i formatów;
 • urządzenia i technologie do wprowadzania danych;
 • dialogi, interakcje i transakcje między użytkownikiem a komputerem;
 • informacja zwrotna od użytkownika;
 • wsparcie procesu decyzyjnego w konkretnym obszarze tematycznym;
 • jak korzystać z programu i dokumentacji do niego.

Projektowanie interfejsów użytkownika

Dostosowywanie interfejsów użytkownika

Dostosowywanie interfejsów użytkownika jest istotnym aspektem projektowania, który pozwala użytkownikom na personalizację interfejsów według swoich indywidualnych preferencji i potrzeb. Dzięki temu użytkownicy mogą dostosować interfejsy do swojego stylu pracy, umiejętności czy preferencji estetycznych.

Istnieje wiele narzędzi, które umożliwiają personalizację interfejsów. Przykładem takiego narzędzia jest możliwość zmiany układu elementów interfejsu, takich jak przyciski, menu czy paski narzędzi. Użytkownicy mogą również dostosować kolory, czcionki czy rozmiar elementów interfejsu. Dzięki temu mogą stworzyć interfejs, który jest dla nich bardziej czytelny i przyjazny.

Personalizacja interfejsów dla różnych grup docelowych

Personalizacja interfejsów ma również duże znaczenie dla różnych grup docelowych, takich jak osoby niepełnosprawne, dzieci czy osoby starsze. Dostosowanie interfejsów do specyficznych potrzeb tych grup może znacząco poprawić ich doświadczenie użytkowania.

Osoby niepełnosprawne mogą korzystać z interfejsów, które uwzględniają ich potrzeby, na przykład poprzez zwiększenie kontrastu lub dostosowanie interakcji do ich umiejętności ruchowych. Interfejsy dla dzieci mogą być bardziej kolorowe i zwięzłe, aby zapewnić im łatwiejsze korzystanie. Osoby starsze mogą potrzebować większej czcionki i większych przycisków, aby interfejs był dla nich bardziej czytelny i intuicyjny.

Przykłady interfejsów dostosowanych do specyficznych grup docelowych to na przykład interfejsy dla osób niewidomych, które korzystają z technologii takich jak syntezator mowy czy klawiatury brajlowskiej. Innym przykładem są interfejsy edukacyjne dla dzieci, które wykorzystują grafiki i animacje, aby wzbudzić ich zainteresowanie i ułatwić naukę.

Zasady projektowania interfejsów

Ergonomia odgrywa istotną rolę w projektowaniu interfejsów. Zasady ergonomii dotyczą takich aspektów jak umiejscowienie elementów interfejsu, ich wielkość czy interakcje użytkownika.

Interfejsy powinny być zaprojektowane tak, aby umożliwić użytkownikom wygodne i efektywne korzystanie z nich. Na przykład, przyciski powinny być umieszczone w odpowiednich miejscach, aby były łatwo dostępne dla użytkowników. Elementy interfejsu powinny być odpowiedniego rozmiaru, aby użytkownicy mogli je łatwo dotknąć czy nacisnąć. Ponadto, interakcje użytkownika z interfejsem powinny być intuicyjne i nie wymagać zbędnej siły czy precyzji.

Estetyka odgrywa również ważną rolę w projektowaniu interfejsów. Estetycznie atrakcyjne interfejsy są bardziej przyjemne dla użytkowników i mogą budzić większe zaufanie.

Interfejsy powinny być zaprojektowane zgodnie z zasadami dobrego wzornictwa. Na przykład, powinny mieć czytelną typografię, spójną kolorystykę i odpowiednie proporcje. Przykłady estetycznie atrakcyjnych interfejsów to na przykład minimalistyczne i eleganckie interfejsy aplikacji mobilnych czy strony internetowe z harmonijnym układem i przemyślaną estetyką.

Dostępność jest kluczowym aspektem projektowania interfejsów. Interfejsy powinny być dostępne dla wszystkich użytkowników, niezależnie od ich umiejętności czy ograniczeń.

Dostępność oznacza, że interfejsy muszą być zaprojektowane tak, aby były czytelne, zrozumiałe i łatwe w użyciu dla wszystkich użytkowników. Na przykład, interfejsy powinny uwzględniać zasady kontrastu, aby były czytelne dla osób z wadami wzroku. Powinny również być dostępne dla osób korzystających z technologii pomocniczych, takich jak czytniki ekranowe czy urządzenia sterujące.

Innowacje w projektowaniu interfejsów

Technologie sztucznej inteligencji mogą być wykorzystane w projektowaniu interfejsów w celu poprawy doświadczenia użytkownika. Sztuczna inteligencja może analizować i przewidywać preferencje użytkowników, dzięki czemu interfejsy mogą być bardziej spersonalizowane i dostosowane do indywidualnych potrzeb.

Przykłady interfejsów wykorzystujących technologie sztucznej inteligencji to na przykład asystenci głosowi, które rozumieją i odpowiadają na polecenia użytkownika, czy systemy rekomendacyjne, które proponują użytkownikom treści i produkty odpowiadające ich zainteresowaniom.

Responsywne projektowanie interfejsów ma na celu zapewnienie optymalnego doświadczenia użytkowania niezależnie od rozmiaru ekranu czy urządzenia, na którym jest wyświetlany interfejs.

Interfejsy responsywne dostosowują się automatycznie do różnych rozmiarów ekranów i urządzeń mobilnych. Na przykład, interfejsy mogą zmieniać układ elementów, aby były czytelne i wygodne w użyciu na mniejszych ekranach. Przykłady responsywnych interfejsów to na przykład strony internetowe, które automatycznie dostosowują się do ekranów tabletów czy smartfonów.

Technologie interaktywne umożliwiają użytkownikom bardziej zaawansowane i interaktywne korzystanie z interfejsów. Interfejsy wykorzystujące technologie interaktywne umożliwiają użytkownikom wykonywanie różnych gestów czy ruchów, które mają wpływ na działanie interfejsu. Na przykład, interfejsy na ekranach dotykowych mogą reagować na dotknięcia, przeciąganie czy zbliżanie palców. Przykłady interfejsów wykorzystujących technologie interaktywne to na przykład interaktywne mapy, które umożliwiają użytkownikom zbliżanie, przesuwanie i eksplorowanie mapy za pomocą gestów.


Interfejsartykuły polecane
TeleinformatykaNośnik informacjiSieć komputerowaUMLKodowanie opakowańSystemy OLAPAktualizacja oprogramowaniaHTTPASP.NET

Bibliografia

 • Lawenda M. (2001), Laboratorium wirtualne i teleimersja, Poznań, Raport wewnętrzny PCSS nr RW-34/01
 • Pfaffenberger B. (1999), Słownik terminów komputerowych, Prószyński i S-ka, Warszawa
 • Płoski Z. (1999), Informatyka. Słownik Encyklopedyczny, Wydawnictwo Europa
 • Rorty R. (2007), Wittgenstein i zwrot lingwistyczny, Perspektywy komunikacji międzykulturowej. Materiały z konferencji, nr 1(2)
 • Rydzewski A. (1995), Ilustrowany słownik techniki komputerowej, Wydawnictwa szkolne i pedagogiczne, Warszawa
 • Rzeszewski M., Jasiewicz J. (2009), WebGIS - od map w internecie do geoprzetwarzania, Instytut Geoekologii i Geoinformacji, Poznań


Autor: Oksana Saverska