Kodowanie opakowań

Z Encyklopedia Zarządzania

Kodowanie jest to przyporządkowywanie, wg reguły zwanej kodem w postaci ciągów sygnałów elementarnych (ciągów kodowych). Kodowanie jest jednym z etapów przetwarzania analogowo-cyfrowego [Nowa encyklopedia powszechna PWN, 1997, s. 395]. Opakowanie oznacza każdy wyrób wykonany z rożnego rodzaju materiałów przeznaczony do przechowywania, ochrony, transportu, dostarczania i prezentacji wszelkich towarów, od surowców do produktów przetworzonych, od producentów do użytkowników lub konsumentów [Cholewa-Wójcik A., 2006. s. 7]. Kod kreskowy to jedna z technik ADC; kombinacja znaków symbolu i cech wymaganych w określonej symbolice, zawierające ciche strefy, znaki start i stop, znaki danych, znaki kontrolne, i inne znaki pomocnicze, które razem tworzą kompletna całość, czytelną dla skanera [Hałas E., 2012, s. 67].

Na towarach i opakowaniach oprócz różnych skoordynowanych układów znaków tworzących ich oznakowanie zamieszczane są kody, stanowiące systemy znaków służących do identyfikacji ewidencjonowania i śledzenia ich przepływu w całym łańcuchu dostaw. Kody kreskowe służą do kodowania danych za pomocą graficznego symbolu automatycznie odczytywanego i interpretowanego, co umożliwia szybkie i bezbłędne wprowadzenie tych danych do pamięci komputera. Idea odczytu opiera się na tym, iż powierzchnie jasne odbijają światło, podczas gdy powierzchnie ciemne je pochłaniają. Czytnik błyskawicznie analizuje kod kreskowy i przetwarza go na zawarta w nim informacje. Kody kreskowe to obecnie jeden z najczęściej stosowanych sposobów kodowania i identyfikacji danych [Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M.; 2005, s. 85].

Wyróżnia się dwa typy kodów: ciągłe i dyskretne (nieciągłe).

 • Kody dyskretne są to symboliki, w których spacje pomiędzy znakami symbolu nie zawierają informacji, ponieważ każdy znak zaczyna się i kończy kreską.
 • Kody ciągłe, są to symboliki w których nie ma przerw między znakowych, co oznacza, ze ostatni element jednego znaku symbolu styka się z pierwszym elementem następnego znaku symbolu, a wszystkie elementy zawierają dane.

Podział ten nie obejmuje tzw. kodów matrycowych, w których dane kodowane są nie w postaci kresek ale innych elementów graficznych - sześciokątów, kwadratów, kółek. Elementy te nazywane są komórkami [Instytut Logistyki i Magazynowania], 2000, s. 26].

Zastosowanie kodów kreskowych w zarządzaniu magazynowym

Kody kreskowe są niezwykle ważnym narzędziem w efektywnym zarządzaniu magazynowym. Pozwalają one na jednoznaczną identyfikację towarów, co ułatwia ich lokalizację, śledzenie oraz kontrolę stanów magazynowych. Dzięki kodom kreskowym można automatycznie odczytywać informacje z opakowań towarów, co przyspiesza procesy magazynowe i minimalizuje ryzyko błędów.

Wykorzystanie kodów kreskowych w procesie identyfikacji towarów przynosi wiele korzyści. Dzięki nim możliwe jest szybkie, precyzyjne i automatyczne odczytywanie informacji dotyczących danego produktu. Pozwala to na skrócenie czasu potrzebnego na zlokalizowanie i wydanie towaru oraz minimalizację ryzyka pomyłek i błędów.

Przykładem zastosowania kodów kreskowych w zarządzaniu stanami magazynowymi jest ich wykorzystanie przy przyjęciach i wydaniach towarów. Dzięki kodom kreskowym można szybko zidentyfikować produkt, sprawdzić jego stan, datę ważności czy inne istotne informacje. Dodatkowo, kody kreskowe mogą być wykorzystywane do tworzenia raportów magazynowych, pozwalając na bieżące monitorowanie stanów magazynowych, zarządzanie zapasami oraz planowanie zamówień.

Jak kodowanie opakowań wpływa na proces przyjęć i wydań towarów?

Kodowanie opakowań jest kluczowym elementem procesu przyjęć i wydań towarów. Każde opakowanie jest oznaczone unikalnym kodem kreskowym, który zawiera informacje na temat danego produktu. Dzięki temu pracownicy magazynu mogą szybko zidentyfikować i zlokalizować towar, co przyspiesza procesy przyjęć i wydań. Ponadto, kodowanie opakowań umożliwia automatyczne rejestrowanie operacji magazynowych, co ułatwia kontrolę stanów magazynowych i minimalizuje ryzyko błędów.

Najlepsze praktyki związane z wykorzystaniem kodów kreskowych w zarządzaniu magazynowym obejmują:

 • Staranne oznaczanie każdego opakowania towaru unikalnym kodem kreskowym.
 • Regularne przeglądy i konserwacja czytników kodów kreskowych.
 • Szkolenie pracowników w zakresie poprawnego odczytywania kodów kreskowych.
 • Utrzymywanie bazy danych z informacjami na temat kodów kreskowych i powiązanych produktów.
 • Monitorowanie i analizowanie danych związanych z kodami kreskowymi w celu doskonalenia procesów magazynowych.

Zaawansowane technologie kodowania opakowań

Technologia RFID (Radio Frequency Identification) oferuje wiele zalet i możliwości w kontekście kodowania opakowań. Dzięki niej możliwe jest bezkontaktowe odczytywanie informacji z tagów umieszczonych na opakowaniach. RFID umożliwia automatyczną identyfikację towaru w czasie rzeczywistym, co przyspiesza procesy magazynowe i minimalizuje ryzyko błędów. Ponadto, technologia RFID pozwala na zdalne monitorowanie stanów magazynowych, co ułatwia zarządzanie zapasami i planowanie zamówień.

Różnice między tradycyjnymi kodami kreskowymi a technologią RFID wynikają głównie z sposobu odczytu informacji. Kody kreskowe wymagają bezpośredniego kontaktu z czytnikiem, podczas gdy technologia RFID umożliwia bezkontaktowe odczytywanie informacji z tagów. Ponadto, RFID pozwala na odczytywanie informacji z wielu tagów jednocześnie, co przyspiesza procesy magazynowe. Dodatkowo, technologia RFID oferuje większą pojemność przechowywania danych niż kody kreskowe.

Przykłady zastosowania technologii RFID w kodowaniu opakowań obejmują:

 • Monitorowanie i śledzenie towarów w czasie rzeczywistym.
 • Automatyczne rejestrowanie operacji magazynowych, takich jak przyjęcia i wydania towarów.
 • Zapewnienie dokładności danych dotyczących stanów magazynowych.
 • Ułatwienie identyfikacji i lokalizacji towarów na terenie magazynu.
 • Zwiększenie efektywności i precyzji procesów magazynowych.

Wykorzystanie kodów kreskowych w strategii marketingowej

Głównymi celami i korzyściami wynikającymi z wykorzystania kodów kreskowych w strategii marketingowej są:

 • Zwiększenie świadomości marki poprzez umieszczenie kodów kreskowych na opakowaniach produktów.
 • Ułatwienie konsumentom dostępu do dodatkowych informacji o produkcie, takich jak recenzje, instrukcje obsługi czy informacje o składnikach.
 • Możliwość śledzenia efektywności kampanii marketingowych poprzez monitorowanie ilości i lokalizacji odczytów kodów kreskowych.
 • Personalizacja komunikacji z klientem poprzez wykorzystanie kodów kreskowych w programach lojalnościowych.

Kody kreskowe oferują wiele możliwości wykorzystania w kampaniach marketingowych. Przykłady to m.in. umieszczanie kodów kreskowych na opakowaniach produktów, które prowadzą do stron internetowych z dodatkowymi informacjami o produkcie lub oferują rabaty i promocje. Dodatkowo, kody kreskowe mogą być wykorzystywane w konkursach, gdzie klienci skanują kod, aby wziąć udział i zdobyć nagrodę.


Kodowanie opakowańartykuły polecane
InterfejsKod towarowo-materiałowyEtykietaNośnik informacjiKanbanUMLElektroniczny kod produktuIdentyfikacja drogą radiowąLaminaty

Bibliografia

 • Cholewa-Wójcik A. (2006), Badania opakowań transportowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
 • Hałas E. (2012), Kody kreskowe i inne globalne standardy w biznesie, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań
 • Instytut Logistyki i Magazynowania (2000), Kody kreskowe, Wydawnictwo Biblioteki Logistycznej, Poznań
 • Lisińska-Kuśnierz M., Ucherek M. (2005), Znakowanie i kodowanie towarów, Wydawnictwo Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków
 • PWN (2004), Nowa encyklopedia powszechna PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa