Elektroniczny kod produktu

Elektroniczny kod produktu
Polecane artykuły


EPC (Electronic Product Code, Elektroniczny Kod Produktu) - jest swego rodzaju numerem seryjnym, unikatowym na skalę globalną, który można określić mianem następcy standardowego kodu kreskowego.

EPC znajduje swoje zastosowanie w połączeniu z systemem RFID.

Dzięki oznakowaniu produktu takim numerem (co najczęściej ma miejsce w postaci naklejonej etykiety, tak zwanego Tagu) możliwe jest identyfikowanie położenia każdego produktu w obrębie łańcucha dostaw.

Obecnie najczęściej stosowanym rodzajem kodu jest 96-bit EPC, w którym zapisany jest numer identyfikacyjny, zwany SGTIN (Serialized Globar Trade Identification Number) zawierający informacje o producencie, rodzaju obiektu oraz jego numer seryjny

Elementy kodu

Nazwy i zastosowanie poszczególnych pól zapisanych w 96-cio bitowym znaczniku EPC

  • Nagłówek - określa długość całego numeru identyfikacyjnego EPC
  • Wartość filtru - stosowana do szybkiego filtrowania i wstępnej selekcji podstawowych typów logistycznych
  • Podział - wskazuje długość prefiksu firmy i oznaczenie jednostki
  • Prefiks firmy - identyfikujący producenta produktu
  • Oznaczenie jednostki - określające typ produktu
  • Numer identyfikacyjny - jest numerem niepowtarzalnym dla każdej pozycji

Bibliografia

  • Chow H, Choy K and Lee W. (2007), " Integration of web-based and RFID technology in visualizing logistics operations- a case study" Supply Chain Management: An International Journal, Vol. 12 No. 3, pp. 221–234
  • "Najlepsze praktyki w logistyce. Materiały konferencyjne" Instytut Logistyki i Magazynowania, 2006

Autor: Dominika Michałowicz