Etykieta logistyczna

Z Encyklopedia Zarządzania

Etykieta logistyczna - nośnik za pomocą, którego przedsiębiorstwa wymieniają się ze sobą informacjami w sposób jednoznaczny dla całego świata. Dane na etykiecie logistycznej są zapisane w postaci tekstu oraz kodu kreskowego (P. Frąckowiak, 2011, s.64).

System GS1 jest systemem powiązanym całkowicie z etykietą logistyczną, pozwala na zarządzanie łańcuchem dostaw, optymalizuje gospodarkę elektroniczną oraz daje możliwość śledzenia produktu przy wykorzystaniu najnowocześniejszych systemów informatycznych (M. Rudziński, 2013, s.228).

Budowa etykiety logistycznej

Obowiązkowym elementem każdej etykiety logistycznej jest SSCC - Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej. Składa się on z (P. Frąckowiak, 2011, s.65):

 1. Identyfikatora zastosowania - dla numeru SSCC jest to zawsze "0".
 2. Cyfry uzupełniającej - przyjmuje wartość od 0 do 9. Jej występowanie w kodzie jest zależne od firmy tworzącej etykietę logistyczną.
 3. Prefiksu firmy GS1 - składa się z trzycyfrowego kodu, który oznacza kraj pochodzenia. Dla Polski jest to "590".
 4. Oznaczenia jednostki - firma tworząca produkt nadaje mu numer seryjny.
 5. Cyfry kontrolnej - uzyskuje się ją przez zastosowanie odpowiedniego algorytmu opracowanego przez organizację GS1.

Numer SSCC umieszczony na etykiecie jednostki logistycznej pozwala na śledzenie drogi przebytej przez jednostkę. Ponadto informuje przewoźnika oraz odbiorcę o sposobie przemieszczania, przeładunku, odbioru i przechowywania towarów (M. Wróbel, 2017, s.106,107).

Etykieta logistyczna jest utworzona z trzech części (P. Frąckowiak, 2011, s.66):

 • w górnej części znajdują się wszelkie informację marketingowe określające firmę, takie jak:logo wraz z nazwą oraz dane teleadresowe,
 • w środkowej części zawarte są informacje tekstowe (np. nazwa towaru) oraz interpretacje kodów,
 • dolna część złożona jest z kodu kreskowego GS1-128.

Podstawą etykiety logistycznej są dwa standardy danych (R. Rudziński, 2013, s.229):

 • globalny numer identyfikacyjny,
 • identyfikator zastosowania, który zawiera m.in. informacje o serii produkcyjnej, dacie ważności, masie, wymiarach oraz objętości.

Wszystkie dane zawarte na etykiecie logistycznej opisują zawartość jednostki logistycznej. Jednostka logistyczna stanowi jednostkę manipulacyjną, czyli towar wraz z paletą, wózkiem, pojemnikiem lub innym opakowaniem zbiorczym. Format etykiety powinien być nie mniejszy niż A5 (M. Wróbel, 2017, s.106).

Zalety etykiety logistycznej

Korzyści wynikające z zastosowania etykiety logistycznej w przedsiębiorstwie (P. Frąckowiak, 2011, s.67):

 • zmniejsza się czas przyjęcia dostaw od zewnętrznych dostawców,
 • stosowanie tylko jednych danych dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw,
 • łatwa identyfikacja jednostki wysyłkowej,
 • stosowanie EDI - elektronicznej wymiany danych,
 • obniżenie kosztów, dzięki zastosowaniu dla każdego rozwiązania międzynarodowego standardu,
 • wspomaga działania w magazynie oraz w procesie dystrybucji.

Skrócony czas przyjęcia towarów jest zależny od kilku czynników (M. Cudziło, 2017, s.60):

 • szybszy dostęp do informacji,
 • brak błędów w systemie informatycznym,
 • pominięcie fazy kontroli w czasie przyjęcia,
 • szybszego grupowania towarów.

Dzięki zastosowaniu etykiety logistycznej (GS1) w łańcuchu dostaw jest ułatwiony kontakt pomiędzy kontrahentami oraz można szybciej reagować na zgłaszane potrzeby klienta. Jest to też zaoszczędzenie kosztów wydawanych na sposoby komunikacji z partnerami biznesowymi (R. Rudziński, 2013, s.238). System GS1 przyczynia się także do zwiększenia bezpieczeństwa procesu dystrybucji towarów oraz do szybkości i sprawności wszystkich operacji logistycznych (M. Wróbel, 2017, s.112).

Efekty zastosowania etykiety logistycznej

Przyspieszenie przyjęcia dostaw

Etykieta logistyczna odgrywa kluczową rolę w przyspieszaniu procesu przyjęcia dostaw. Dzięki precyzyjnemu oznaczeniu paczek i jednostek wysyłkowych możliwe jest szybkie zidentyfikowanie i sprawdzenie zawartości każdej przesyłki. Etykieta logistyczna zawiera informacje takie jak numer zamówienia, nazwa produktu, ilość, a także informacje o dostawcy. Dzięki temu pracownicy magazynu mogą szybko odnaleźć i sprawdzić każdą dostawę, co skutkuje efektywniejszym procesem przyjmowania towarów.

Łatwa identyfikacja jednostki wysyłkowej

Etykieta logistyczna umożliwia łatwą identyfikację jednostki wysyłkowej. Dzięki wykorzystaniu kodów kreskowych lub innych technologii odczytu etykiet, pracownicy magazynu mogą szybko i precyzyjnie zlokalizować daną jednostkę w systemie. Oznaczenia na etykiecie logistycznej pozwalają na jednoznaczne określenie, gdzie znajduje się dany towar w magazynie, co znacznie ułatwia zarządzanie zapasami oraz przepływem towarów.

Obniżenie kosztów logistycznych

Zastosowanie etykiety logistycznej może przyczynić się do obniżenia kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie. Dzięki precyzyjnemu oznaczeniu paczek i jednostek wysyłkowych, minimalizowane są błędy w procesie przyjmowania i wysyłania towarów. Oznacza to mniejszą ilość reklamacji, zwrotów i pomyłek, co przekłada się na oszczędność czasu i zasobów. Ponadto, etykieta logistyczna umożliwia lepsze planowanie zapasów i kontrolę nad dostawami, co pozwala na unikanie nadmiernych zapasów oraz kosztów związanych z przechowywaniem towarów.

Wspomaganie działania magazynu i procesu dystrybucji

Etykieta logistyczna jest niezwykle przydatna w codziennym działaniu magazynu oraz procesie dystrybucji. Dzięki precyzyjnemu oznaczeniu paczek i jednostek wysyłkowych, możliwe jest skuteczne zarządzanie towarem w magazynie. Pracownicy magazynu mogą szybko zlokalizować i wyszukać pożądane produkty, co przyspiesza proces kompletacji zamówień. Ponadto, etykieta logistyczna umożliwia śledzenie przesyłek w czasie rzeczywistym, co pozwala na monitorowanie i kontrolowanie procesu dystrybucji. Dzięki temu przedsiębiorstwo może skutecznie reagować na ewentualne opóźnienia czy problemy z dostawą.

Ułatwienie kontaktu pomiędzy kontrahentami

Etykieta logistyczna ułatwia kontakt pomiędzy kontrahentami. Dzięki precyzyjnemu oznaczeniu paczek i jednostek wysyłkowych, możliwe jest szybkie i jednoznaczne zidentyfikowanie towaru oraz dostawcy. To z kolei ułatwia komunikację pomiędzy dostawcą a odbiorcą, co przyspiesza rozwiązywanie ewentualnych problemów czy reklamacji. Ponadto, etykieta logistyczna może zawierać informacje kontaktowe dostawcy, co umożliwia szybki i bezpośredni kontakt w przypadku potrzeby.

Zastosowanie etykiety logistycznej przynosi wiele korzyści przedsiębiorstwu. Przyspiesza proces przyjmowania dostaw, ułatwia identyfikację jednostek wysyłkowych, obniża koszty logistyczne, wspomaga działanie magazynu i procesu dystrybucji, a także ułatwia kontakt pomiędzy kontrahentami. Przedsiębiorstwa powinny zatem inwestować w rozwój i implementację odpowiednich systemów etykietowania logistycznego, aby usprawnić swoje procesy logistyczne i osiągnąć konkurencyjną przewagę na rynku.

Etykieta logistyczna w regulacjach i przepisach

Znaczenie etykiety logistycznej dla produktów podlegających regulacjom

Etykieta logistyczna odgrywa kluczową rolę w przypadku produktów, które podlegają różnym regulacjom i przepisom. Dzięki odpowiednio oznaczonej etykiecie, zarówno producenci, jak i klienci są w stanie łatwo zidentyfikować i kontrolować produkty, które podlegają określonym wymogom.

W przypadku produktów spożywczych, na etykiecie logistycznej znajdują się informacje dotyczące daty ważności, składników, pochodzenia oraz innych regulacji związanych z żywnością. Dzięki tym informacjom, klienci mogą świadomie dokonywać wyborów zakupowych, a producenci mają możliwość monitorowania jakości i świeżości produktów.

Podobnie, w przypadku produktów farmaceutycznych, etykieta logistyczna zawiera informacje dotyczące składu, dawkowania, terminu ważności oraz innych regulacji związanych z lekami. Jest to niezwykle istotne, ponieważ błędne podanie leku może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia pacjenta. Dlatego też, odpowiednie oznaczenie etykietą logistyczną jest niezbędne zarówno dla producentów, jak i dla pracowników służby zdrowia.

Kontrola i weryfikacja zgodności z przepisami celno-skarbowymi

Etykieta logistyczna odgrywa również istotną rolę w kontroli i weryfikacji zgodności z przepisami celno-skarbowymi. W ramach handlu międzynarodowego, produkty często przechodzą przez granice, gdzie są poddawane kontroli celno-skarbowej. Etykieta logistyczna umożliwia łatwą identyfikację produktów oraz dostęp do niezbędnych informacji celnych i skarbowych.

Przykładowo, na etykiecie logistycznej można znaleźć informacje dotyczące kodów celnych, numerów partii, kraju pochodzenia, wartości celnej i innych dokumentów celnych. Dzięki tym informacjom, służby celno-skarbowe są w stanie dokładnie sprawdzić zgodność towarów z obowiązującymi przepisami i regulacjami.

W przypadku braku odpowiednio oznaczonej etykiety logistycznej, produkty mogą zostać zatrzymane na granicy, co może prowadzić do opóźnień w dostawach, kary finansowe oraz inne nieprzewidziane problemy logistyczne. Dlatego też, dbanie o zgodność z przepisami celno-skarbowymi poprzez odpowiednie oznaczenie etykietą logistyczną jest niezwykle istotne dla firm działających na rynku międzynarodowym.

Identyfikacja produktu w przypadku zwrotów i reklamacji

Etykieta logistyczna odgrywa kluczową rolę w identyfikacji produktu w przypadku zwrotów i reklamacji. Klienci, którzy z jakiegoś powodu nie są zadowoleni z zakupionego produktu, często decydują się na zwrot lub zgłaszają reklamację. Dzięki odpowiednio oznaczonej etykiecie logistycznej, zarówno sprzedawca, jak i producent są w stanie łatwo zidentyfikować i zweryfikować produkt.

Na etykiecie logistycznej można umieścić informacje dotyczące numeru seryjnego, daty produkcji, identyfikatora partii, informacji o dostawcy i innych szczegółów, które ułatwiają identyfikację produktu. Dzięki temu, firma może szybko zlokalizować źródło problemu, podjąć odpowiednie działania naprawcze i zminimalizować negatywne skutki dla klientów.

Ponadto, etykieta logistyczna umożliwia również śledzenie historii produktu, co może być przydatne w przypadku wycofania z rynku lub innych działań związanych z bezpieczeństwem. Dzięki odpowiednio oznaczonej etykiecie logistycznej, firma ma możliwość szybkiego zidentyfikowania produktów, które podlegają wycofaniu, co przyspiesza proces i minimalizuje ryzyko dla konsumentów.

Automatyzacja procesów logistycznych

Integracja etykiety logistycznej z systemami zarządzania

Etykieta logistyczna odgrywa kluczową rolę w procesach logistycznych, umożliwiając identyfikację i śledzenie towarów na każdym etapie ich podróży. Jednak aby pełniła swoje funkcje w sposób efektywny, konieczne jest zintegrowanie etykiety logistycznej z systemami zarządzania logistycznego.

Integracja etykiety logistycznej z systemami zarządzania pozwala na automatyzację procesów, co przekłada się na efektywność i precyzję działań. Dzięki temu możliwe jest szybkie i dokładne zbieranie danych o towarach, ich lokalizacji i stanie magazynowym. Informacje te są niezbędne do podejmowania strategicznych decyzji logistycznych, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym.

Systemy zarządzania logistycznego, takie jak systemy ERP (Enterprise Resource Planning) czy systemy SCM (Supply Chain Management), mogą być zintegrowane z etykietami logistycznymi poprzez oprogramowanie specjalnie zaprojektowane do tego celu. Dzięki temu możliwe jest automatyczne generowanie i drukowanie etykiet logistycznych na podstawie danych zgromadzonych w systemie. Ponadto, integracja umożliwia również odczyt danych z etykiet i ich przekazanie do systemu zarządzania, co usprawnia procesy ewidencji, monitorowania i kontroli.

Przykładem integracji etykiety logistycznej z systemem zarządzania może być zastosowanie technologii kodów kreskowych. Etykieta logistyczna może zawierać kod kreskowy, który jest odczytywany przez skaner podczas procesu zbierania danych. Informacje o towarze, takie jak numer identyfikacyjny, data produkcji czy miejsce docelowe, zostają automatycznie zarejestrowane w systemie zarządzania. Dzięki temu nie tylko eliminuje się błędy powstałe w wyniku ręcznego wprowadzania danych, ale także przyspiesza się proces gromadzenia informacji i uaktualniania danych.

Wykorzystanie technologii RFID i IoT w etykiecie logistycznej

Wraz z postępem technologicznym, etykieta logistyczna stała się bardziej zaawansowana i funkcjonalna. Jednym z przykładów wykorzystania nowoczesnych technologii w etykiecie logistycznej jest technologia RFID (Radio Frequency Identification) oraz IoT (Internet of Things).

Technologia RFID umożliwia identyfikację i śledzenie towarów za pomocą fal radiowych. Etykieta logistyczna wyposażona w chip RFID może być odczytywana bez kontaktu, dzięki czemu proces identyfikacji jest bardziej wydajny i dokładny. Dodatkowo, technologia RFID umożliwia zbieranie danych w czasie rzeczywistym, co pozwala na monitorowanie towarów na bieżąco. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mają pełną kontrolę nad procesami logistycznymi, co przekłada się na lepszą obsługę klientów i zwiększenie efektywności działań.

Współpraca etykiety logistycznej z technologią IoT otwiera nowe możliwości w zarządzaniu procesami logistycznymi. Dzięki połączeniu etykiet z siecią internetową, możliwe jest zdalne monitorowanie towarów, kontrola temperatury, wilgotności czy warunków transportu. Przedsiębiorstwa mogą w czasie rzeczywistym śledzić i analizować dane logistyczne, co pozwala na efektywne zarządzanie łańcuchem dostaw. Ponadto, technologia IoT umożliwia automatyczne generowanie alertów i powiadomień w przypadku wykrycia awarii czy nieprawidłowości w transporcie.

Zaawansowane technologie w druku etykiet

Wraz z rozwojem technologii druku, możliwości tworzenia etykiet logistycznych stały się bardziej zaawansowane. Zaawansowane technologie w druku etykiet umożliwiają nie tylko wysoką jakość wydruku, ale także zwiększają efektywność i elastyczność procesów logistycznych.

Jedną z zaawansowanych technologii w druku etykiet jest druk termiczny. Metoda ta polega na nanoszeniu obrazu za pomocą nagrzewanego głowicy termicznej, co pozwala na uzyskanie trwałego i czytelnego wydruku. Druk termiczny jest szczególnie przydatny w przypadku etykiet, które muszą być odporne na różne warunki atmosferyczne, wilgoć czy promieniowanie UV.

Kolejną innowacyjną technologią jest druk cyfrowy. Druk cyfrowy umożliwia szybkie i elastyczne tworzenie etykiet logistycznych, bez konieczności stosowania matryc czy form drukarskich. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą dostosować etykiety do swoich indywidualnych potrzeb, wprowadzać zmiany w czasie rzeczywistym i wydrukować etykiety na żądanie. Ponadto, druk cyfrowy umożliwia również personalizację etykiet, co przekłada się na lepszą identyfikację i śledzenie towarów.

W podsumowaniu, automatyzacja procesów logistycznych za pomocą etykiety logistycznej jest nieodzowna dla efektywnego zarządzania łańcuchem dostaw. Integracja etykiety logistycznej z systemami zarządzania umożliwia skuteczne gromadzenie i przetwarzanie danych, co przekłada się na lepsze decyzje logistyczne. Wykorzystanie technologii RFID, IoT oraz zaawansowanych technologii druku etykiet pozwala na bardziej precyzyjne i elastyczne zarządzanie procesami logistycznymi.


Etykieta logistycznaartykuły polecane
System WMSSystemy EDIIntranetSystem SCMWyznaczanie trasyPortal korporacyjnyIdentyfikacja drogą radiowąTworzenie sieci dostawSystem informacji logistycznej

Bibliografia

 • Cudziło M. (2017), Usprawnienie procesów dystrybucji i magazynowej obsługi dostaw przez wdrożenie standardów GS1, Wybrane problemy współczesnej logistyki w świetle badań naukowych i praktyki biznesowej, Wyższa Szkoła Logistyki Wydawnictwo, Poznań
 • Frąckowiak P. (2011), Tajniki etykiety logistycznej GS1, Nowoczesny Magazyn, nr 4/2011
 • Rudziński R. (2013), System GS1 w Europie i w Polsce, jego struktura oraz obowiązkowe identyfikatory, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach, Seria: Administracja i Zarządzanie, nr 99
 • Wróbel M. (2017), Standard GS1 i jego rola w generowaniu przewagi konkurencyjnej na przykładzie Poczty Polskiej, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Logistyki, nr 2(3)


Autor: Sylwia Zając