Etykieta logistyczna

Z Encyklopedia Zarządzania
Etykieta logistyczna
Polecane artykuły

Etykieta logistyczna - nośnik za pomocą, którego przedsiębiorstwa wymieniają się ze sobą informacjami w sposób jednoznaczny dla całego świata. Dane na etykiecie logistycznej są zapisane w postaci tekstu oraz kodu kreskowego (P. Frąckowiak, 2011, s.64).

System GS1 jest systemem powiązanym całkowicie z etykietą logistyczną, pozwala na zarządzanie łańcuchem dostaw, optymalizuje gospodarkę elektroniczną oraz daje możliwość śledzenia produktu przy wykorzystaniu najnowocześniejszych systemów informatycznych (M. Rudziński, 2013, s.228).

Budowa etykiety logistycznej

Obowiązkowym elementem każdej etykiety logistycznej jest SSCC - Seryjny Numer Jednostki Wysyłkowej. Składa się on z (P. Frąckowiak, 2011, s.65):

 1. Identyfikatora zastosowania - dla numeru SSCC jest to zawsze "0".
 2. Cyfry uzupełniającej - przyjmuje wartość od 0 do 9. Jej występowanie w kodzie jest zależne od firmy tworzącej etykietę logistyczną.
 3. Prefiksu firmy GS1 - składa się z trzycyfrowego kodu, który oznacza kraj pochodzenia. Dla Polski jest to "590".
 4. Oznaczenia jednostki - firma tworząca produkt nadaje mu numer seryjny.
 5. Cyfry kontrolnej - uzyskuje się ją przez zastosowanie odpowiedniego algorytmu opracowanego przez organizację GS1.

Numer SSCC umieszczony na etykiecie jednostki logistycznej pozwala na śledzenie drogi przebytej przez jednostkę. Ponadto informuje przewoźnika oraz odbiorcę o sposobie przemieszczania, przeładunku, odbioru i przechowywania towarów (M. Wróbel, 2017, s.106,107).

Etykieta logistyczna jest utworzona z trzech części (P. Frąckowiak, 2011, s.66):

 • w górnej części znajdują się wszelkie informację marketingowe określające firmę, takie jak:logo wraz z nazwą oraz dane teleadresowe,
 • w środkowej części zawarte są informacje tekstowe (np. nazwa towaru) oraz interpretacje kodów,
 • dolna część złożona jest z kodu kreskowego GS1-128.

Podstawą etykiety logistycznej są dwa standardy danych (R. Rudziński, 2013, s.229):

 • globalny numer identyfikacyjny,
 • identyfikator zastosowania, który zawiera m.in. informacje o serii produkcyjnej, dacie ważności, masie, wymiarach oraz objętości.

Wszystkie dane zawarte na etykiecie logistycznej opisują zawartość jednostki logistycznej. Jednostka logistyczna stanowi jednostkę manipulacyjną, czyli towar wraz z paletą, wózkiem, pojemnikiem lub innym opakowaniem zbiorczym. Format etykiety powinien być nie mniejszy niż A5 (M. Wróbel, 2017, s.106).

Zalety etykiety logistycznej

Korzyści wynikające z zastosowania etykiety logistycznej w przedsiębiorstwie (P. Frąckowiak, 2011, s.67):

 • zmniejsza się czas przyjęcia dostaw od zewnętrznych dostawców,
 • stosowanie tylko jednych danych dla wszystkich uczestników łańcucha dostaw,
 • łatwa identyfikacja jednostki wysyłkowej,
 • stosowanie EDI - elektronicznej wymiany danych,
 • obniżenie kosztów, dzięki zastosowaniu dla każdego rozwiązania międzynarodowego standardu,
 • wspomaga działania w magazynie oraz w procesie dystrybucji.

Skrócony czas przyjęcia towarów jest zależny od kilku czynników (M. Cudziło, 2017, s.60):

 • szybszy dostęp do informacji,
 • brak błędów w systemie informatycznym,
 • pominięcie fazy kontroli w czasie przyjęcia,
 • szybszego grupowania towarów.

Dzięki zastosowaniu etykiety logistycznej (GS1) w łańcuchu dostaw jest ułatwiony kontakt pomiędzy kontrahentami oraz można szybciej reagować na zgłaszane potrzeby klienta. Jest to też zaoszczędzenie kosztów wydawanych na sposoby komunikacji z partnerami biznesowymi (R. Rudziński, 2013, s.238). System GS1 przyczynia się także do zwiększenia bezpieczeństwa procesu dystrybucji towarów oraz do szybkości i sprawności wszystkich operacji logistycznych (M. Wróbel, 2017, s.112).

Bibliografia

Autor: Sylwia Zając