System WMS

Z Encyklopedia Zarządzania

System WMS (ang. Warehouse Management System) to oprogramowanie zaprojektowane specjalnie do zarządzania operacjami w magazynach. Jest to kompleksowe narzędzie, które umożliwia monitorowanie, kontrolę i optymalizację wszystkich procesów magazynowych. W skrócie, System WMS jest odpowiedzialny za skuteczne zarządzanie przepływem towarów w magazynach.

Głównym celem Systemu WMS jest zwiększenie efektywności i precyzji operacji magazynowych. Dzięki temu, przedsiębiorstwa mogą zoptymalizować swoje procesy logistyczne, zwiększyć poziom obsługi klienta, zredukować koszty i zminimalizować ryzyko błędów. System WMS oferuje wiele funkcjonalności, takich jak zarządzanie stanami magazynowymi, planowanie zamówień, nadzór nad transportem, śledzenie towarów, zarządzanie przepływem informacji i wiele innych.

Zastosowanie WMS

System WMS ma szerokie zastosowanie w magazynach wysokiego składowania oraz centrach logistycznych. Magazyny wysokiego składowania charakteryzują się dużą ilością towarów i wysokimi regałami, co sprawia, że zarządzanie nimi może być trudne i czasochłonne. Dlatego właśnie System WMS jest niezwykle przydatny w tego rodzaju magazynach.

Dzięki Systemowi WMS, magazyny wysokiego składowania mogą osiągnąć większą kontrolę nad swoimi procesami magazynowymi. Oprogramowanie umożliwia dokładne śledzenie lokalizacji towarów, zarządzanie stanami magazynowymi, optymalizację układu magazynu i automatyzację procesów. To wszystko przyczynia się do zwiększenia wydajności i precyzji operacji, a także minimalizacji błędów.

Centra logistyczne również korzystają z Systemu WMS, aby zoptymalizować swoje działania. System umożliwia ścisłe monitorowanie i zarządzanie przepływem towarów, kontrolę nad zamówieniami, zarządzanie transportem i koordynację operacji magazynowych. Dzięki temu, centra logistyczne mogą skutecznie zarządzać wieloma procesami jednocześnie, co przekłada się na zwiększenie efektywności i poprawę jakości obsługi klienta.

Funkcje i korzyści wynikające z korzystania z Systemu WMS

 • Nadzór nad przepływem, przechowywaniem i przenoszeniem towarów. System WMS (Warehouse Management System) pozwala na pełen nadzór nad przepływem, przechowywaniem i przenoszeniem towarów w magazynie. Dzięki temu, zarządzanie operacjami magazynowymi staje się bardziej efektywne i kontrolowane. System umożliwia śledzenie towarów od momentu ich przyjęcia do magazynu, aż do momentu ich wydania. Pracownicy mogą na bieżąco monitorować lokalizację, ilość i stan poszczególnych produktów, co pozwala na szybkie reagowanie w przypadku jakichkolwiek problemów czy niedociągnięć.
 • Kontrola ilości i stanu towaru w magazynie. Jedną z kluczowych funkcji Systemu WMS jest kontrola ilości i stanu towaru w magazynie. Dzięki systemowi, można precyzyjnie śledzić ilość towaru znajdującego się na stanie, a także monitorować jego stan techniczny. Pracownicy magazynu mogą na bieżąco sprawdzać, ile produktów jest dostępnych, jakie są ich parametry, data ważności czy warunki przechowywania. Dzięki temu, unikamy sytuacji, w których brakuje towaru lub jego jakość jest niewłaściwa, co wpływa negatywnie na działalność firmy.
 • Automatyzacja czynności magazynowych. System WMS umożliwia automatyzację wielu czynności magazynowych, co przekłada się na zwiększenie efektywności pracy. Dzięki temu, wiele czynności, takich jak przyjęcie towaru, kompletacja zamówień czy wysyłka, może zostać zautomatyzowanych, co skraca czas realizacji zleceń oraz minimalizuje ryzyko popełnienia błędów. Automatyzacja czynności magazynowych pozwala również na optymalizację wykorzystania zasobów ludzkich, co przekłada się na obniżenie kosztów pracy.
 • Ułatwienie rozliczania kosztów i klasyfikacja towarów. System WMS ułatwia rozliczanie kosztów związanych z magazynowaniem towarów. Dzięki precyzyjnej dokumentacji, można łatwo śledzić, ile kosztuje przechowywanie danego produktu, jaki jest koszt obsługi zamówień czy koszt transportu. System umożliwia również klasyfikację towarów, co ułatwia zarządzanie asortymentem oraz identyfikację produktów. Dzięki temu, można lepiej planować zapotrzebowanie na dany towar, a także zoptymalizować procesy zakupowe.
 • Poprawa obsługi klienta. System WMS przyczynia się do poprawy obsługi klienta poprzez skrócenie czasu realizacji zamówień oraz zapewnienie większej precyzji w dostawach. Dzięki systemowi, pracownicy magazynu mają pełen wgląd w stan poszczególnych produktów, co umożliwia szybkie reagowanie na zapotrzebowanie klientów. Możliwość śledzenia przepływu towaru w czasie rzeczywistym pozwala również na udzielanie klientom aktualnych informacji na temat dostępności towarów czy czasu realizacji zamówienia.
 • Redukcja ilości towaru w magazynie. System WMS pomaga w redukcji ilości towaru znajdującego się w magazynie. Dzięki precyzyjnemu zarządzaniu zapasami, można uniknąć nadmiernego gromadzenia towarów, które mogą ulec przestarzeniu, zepsuciu się lub przeterminowaniu. System WMS pozwala śledzić rotację towarów oraz prognozować zapotrzebowanie, co umożliwia lepsze zarządzanie zapasami i minimalizowanie kosztów związanych z nadmiernym magazynowaniem.
 • Mniejsza ilość błędów i reklamacji. Dzięki Systemowi WMS, ilość błędów i reklamacji związanych z obsługą magazynową może zostać znacznie zredukowana. Automatyzacja procesów oraz precyzyjne śledzenie towarów minimalizuje ryzyko popełnienia błędów przy kompletowaniu zamówień, wysyłce czy przyjęciu towaru. System umożliwia również szybsze i bardziej precyzyjne reagowanie w przypadku jakiejkolwiek reklamacji, co wpływa pozytywnie na zadowolenie klientów.
 • Optymalne zarządzanie magazynem. System WMS umożliwia optymalne zarządzanie magazynem poprzez precyzyjną analizę danych dotyczących przepływu towarów, rotacji zapasów, czasu realizacji zamówień czy wykorzystania zasobów. Dzięki temu, można dostosować procesy magazynowe do aktualnych potrzeb i zmniejszyć ryzyko braków towarowych czy nadmiernego gromadzenia zapasów. Optymalne zarządzanie magazynem pozwala również na zoptymalizowanie kosztów działalności oraz zwiększenie konkurencyjności firmy.
 • Inne korzyści. System WMS może przynieść wiele innych korzyści, które zależą od konkretnego zastosowania i potrzeb danej firmy. Należy do nich między innymi możliwość generowania raportów i analiz dotyczących magazynu, integracja z innymi systemami informatycznymi czy dostęp do danych i funkcjonalności poprzez aplikacje mobilne. Każda firma może dostosować System WMS do swoich indywidualnych potrzeb i celów, co przekłada się na większą efektywność i konkurencyjność na rynku.

Przedstawione powyżej funkcje i korzyści wynikające z korzystania z Systemu WMS potwierdzają jego znaczenie i wartość w dzisiejszym zarządzaniu magazynem. System ten umożliwia pełną kontrolę nad przepływem towarów, automatyzację procesów magazynowych, optymalne zarządzanie zapasami oraz poprawę obsługi klienta. Dzięki temu, firmy mogą zwiększyć swoją efektywność, obniżyć koszty i zyskać przewagę konkurencyjną.

III. Moduły systemu WMS

Mapa magazynu. Jednym z kluczowych modułów systemu WMS jest mapa magazynu. Ten moduł umożliwia wizualne przedstawienie układu magazynu, co jest niezwykle przydatne zarówno dla pracowników magazynu, jak i dla zarządzających. Mapa magazynu może być przedstawiona w formie dwuwymiarowej lub trójwymiarowej, w zależności od potrzeb i możliwości systemu.

Dzięki mapie magazynu pracownicy mogą łatwo zlokalizować produkty w magazynie, co przyspiesza proces kompletacji zamówień. Dodatkowo, mapa magazynu może być używana do optymalizacji układu magazynu, umożliwiając identyfikację obszarów, w których występują zbędne przeszkody lub niewykorzystane miejsce.

Zlecenia działań magazynowych. Moduł zleceń działań magazynowych jest niezbędny do skutecznego zarządzania operacjami w magazynie. Dzięki temu modułowi możliwe jest generowanie, przypisywanie i śledzenie zleceń dotyczących różnych działań, takich jak przyjęcie towaru, kompletacja zamówień, pakowanie, wysyłka, przemieszczanie towaru między lokalizacjami itp.

Zlecenia działań magazynowych są przypisywane do konkretnych pracowników, którzy odpowiedzialni są za ich realizację. System WMS umożliwia monitorowanie postępu prac, generowanie raportów oraz wykrywanie opóźnień czy nieprawidłowości w realizacji zleceń.

Moduł inwentaryzacyjny. Moduł inwentaryzacyjny jest niezwykle ważnym elementem systemu WMS, który umożliwia skuteczne zarządzanie stanami magazynowymi. Dzięki temu modułowi możliwa jest systematyczna kontrola ilości produktów znajdujących się w magazynie i porównywanie ich z danymi w systemie.

Moduł inwentaryzacyjny pozwala na przeprowadzanie inwentaryzacji zarówno cyklicznej, jak i okresowej. System WMS umożliwia automatyczne generowanie zleceń inwentaryzacyjnych, przypisywanie ich do odpowiednich pracowników oraz śledzenie postępu prac. Dzięki temu modułowi możliwe jest uniknięcie niedopasowań stanów magazynowych oraz szybkie wykrywanie ewentualnych błędów.

Lokalizacje zmieniające się dynamicznie. W przypadku magazynów, w których lokalizacje towarów zmieniają się dynamicznie, istotnym modułem systemu WMS jest możliwość szybkiego relokowania towaru. System WMS umożliwia przypisywanie produktów do konkretnych lokalizacji w magazynie oraz monitorowanie ich aktualnej lokalizacji.

Dzięki temu modułowi systemu WMS pracownicy magazynu mogą skutecznie zarządzać przemieszczaniem towaru między lokalizacjami, minimalizując czas i koszty związane z tym procesem. Dodatkowo, moduł lokalizacji zmieniających się dynamicznie pozwala na optymalizację układu magazynu, w zależności od potrzeb i wymagań.

Generator marszruty. Moduł generatora marszruty jest niezwykle przydatnym narzędziem w procesie kompletacji zamówień. Ten moduł systemu WMS umożliwia skuteczne planowanie trasy, którą powinien przejść pracownik magazynu w celu skompletowania zamówienia.

Generator marszruty uwzględnia różne czynniki, takie jak lokalizacje towarów, ich ilość, dostępność, priorytety itp. Dzięki temu modułowi możliwe jest optymalizowanie procesu kompletacji zamówień, minimalizując czas i koszty. Dodatkowo, system WMS śledzi postęp pracowników i informuje ich o kolejnych lokalizacjach do odwiedzenia.

Monitor pracy magazynu. Moduł monitorowania pracy magazynu jest niezwykle przydatnym narzędziem dla zarządzających. Ten moduł umożliwia śledzenie i analizowanie wydajności pracowników magazynu oraz procesów zachodzących w magazynie.

Dzięki temu modułowi możliwe jest monitorowanie czasu realizacji zleceń, wykrywanie opóźnień, identyfikacja pracowników o najwyższej wydajności oraz analiza efektywności procesów. Moduł monitorowania pracy magazynu dostarcza rzetelne dane, które mogą być wykorzystane do podejmowania decyzji o optymalizacji procesów, szkoleń pracowników czy innych działań mających na celu zwiększenie wydajności magazynu.

Metody i narzędzia związane z Systemem WMS

 • Kodowanie paskowe. Jedną z najważniejszych metod związanych z Systemem WMS jest kodowanie paskowe. Pozwala ono na jednoznaczne zidentyfikowanie i śledzenie towarów w magazynie. Kodowanie paskowe polega na dodaniu specjalnych kodów na opakowaniach lub etykietach towarów, które są odczytywane za pomocą skanerów. Dzięki temu możliwe jest szybkie i precyzyjne zlokalizowanie towaru w magazynie oraz śledzenie jego ruchu od momentu przyjęcia do momentu wydania.
 • Skanery. Skanery są narzędziami nieodłącznie związanymi z Systemem WMS. Służą do odczytywania kodów paskowych na opakowaniach towarów. Skanery mogą być ręczne, umożliwiające skanowanie kodów w sposób manualny, lub stacjonarne, zainstalowane na taśmociągach lub innych urządzeniach transportowych. Skanery umożliwiają szybkie i precyzyjne zapisywanie danych o towarach do systemu WMS, co przyspiesza procesy magazynowe i minimalizuje ryzyko błędów ludzkich.
 • Algorytmy planowania tras. Algorytmy planowania tras są narzędziami, które wspomagają optymalizację procesu kompletacji zamówień. Dzięki nim system WMS jest w stanie wyznaczyć najbardziej efektywną trasę dla pracowników magazynowych, minimalizując czas i koszty związane z przemieszczaniem się po magazynie. Algorytmy planowania tras uwzględniają różne czynniki, takie jak dostępność towarów, odległość między lokalizacjami czy priorytety zamówień.
 • Integracja z systemem ERP. Integracja systemu WMS z systemem ERP (Enterprise Resource Planning) jest niezwykle istotna, ponieważ umożliwia płynny przepływ informacji między różnymi działami przedsiębiorstwa. System WMS gromadzi dane dotyczące magazynu, takie jak poziomy zapasów, przyjęcia i wydania towarów, a następnie przekazuje je do systemu ERP, który zarządza procesami biznesowymi. Integracja tych dwóch systemów pozwala na lepsze zarządzanie zapasami, zwiększenie efektywności operacyjnej i redukcję kosztów.
 • Chmura obliczeniowa. Chmura obliczeniowa to narzędzie, które umożliwia dostęp do systemu WMS za pośrednictwem internetu. Przechowywanie danych w chmurze pozwala na ich centralne zarządzanie i udostępnianie, bez konieczności instalowania oprogramowania na lokalnym serwerze. Chmura obliczeniowa zapewnia skalowalność, elastyczność i bezpieczeństwo danych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorstw, które mają magazyny na różnych lokalizacjach.
 • Automatyczne zamawianie towaru. System WMS może być skonfigurowany w taki sposób, aby automatycznie generować zamówienia na podstawie poziomów zapasów. Gdy poziom danego towaru spada poniżej określonego progu, system automatycznie generuje zamówienie do dostawcy. Automatyczne zamawianie towaru pozwala na uniknięcie braków magazynowych oraz minimalizuje potrzebę monitorowania zapasów przez pracowników.
 • Ewidencja serii i numerów seryjnych. Ewidencja serii i numerów seryjnych to metoda śledzenia towarów, która jest szczególnie istotna w przypadku produktów, które wymagają unikalnego oznaczenia, takich jak urządzenia elektroniczne czy lekarstwa. System WMS umożliwia prowadzenie szczegółowej ewidencji serii i numerów seryjnych, co pozwala na ścisłe monitorowanie historii życia produktu, jego lokalizacji oraz daty ważności. Ewidencja serii i numerów seryjnych jest istotna zarówno dla celów regulacyjnych, jak i dla zapewnienia jakości i bezpieczeństwa produktów.
 • Generowanie raportów i analiz. System WMS umożliwia generowanie różnego rodzaju raportów i analiz dotyczących działalności magazynowej. Raporty mogą obejmować informacje o stanie zapasów, poziomach wydajności, czasach realizacji zamówień czy kosztach operacyjnych. Analizy natomiast pozwalają na identyfikację trendów, odkrywanie obszarów optymalizacji oraz podejmowanie decyzji opartych na danych. Generowanie raportów i analiz w systemie WMS stanowi cenne narzędzie wspomagające procesy zarządzania magazynem.
 • Szkolenia pracowników. Szkolenia pracowników są nieodzownym elementem wprowadzania Systemu WMS w przedsiębiorstwie. Pracownicy muszą być odpowiednio przeszkoleni w zakresie obsługi systemu, korzystania z narzędzi oraz zasad działania magazynu. Szkolenia powinny obejmować zarówno teoretyczną wiedzę na temat funkcjonalności systemu, jak i praktyczne umiejętności związane z jego obsługą. Dobre przygotowanie pracowników do korzystania z Systemu WMS przyczynia się do zwiększenia efektywności, minimalizacji błędów i poprawy jakości obsługi klienta.
 • Konfigurowanie systemu. Konfigurowanie systemu WMS jest kluczowym krokiem w procesie implementacji. Odpowiednia konfiguracja pozwala na dostosowanie systemu do specyfiki działalności przedsiębiorstwa i magazynu. Konfiguracja systemu WMS obejmuje m.in. definiowanie struktury magazynu, określanie priorytetów zamówień, tworzenie reguł kompletacji czy definiowanie uprawnień dostępu dla poszczególnych użytkowników. Poprawna konfiguracja systemu WMS jest niezbędna dla zapewnienia jego optymalnego działania i dostosowania do potrzeb przedsiębiorstwa.


System WMSartykuły polecane
Zarządzanie zapasami przez dostawcęSystem SCMKomputerowe systemy zarządzania zapasamiSystemy EDIInformatyczne wspomaganie systemu zarządzania jakościąEtykieta logistycznaSCORKomputerowo zintegrowane wytwarzanieZintegrowany system zarządzania firmą

Bibliografia


Autor: Monika Pióro