Zintegrowany system zarządzania firmą

Z Encyklopedia Zarządzania
Zintegrowany system zarządzania firmą
Polecane artykuły


Pojęcie zintegrowanych systemów zarządzania firmą (tzw. systemy transakcyjne), jest szeroko stosowane przez producentów systemów informatycznych znajdujących zastosowanie przy wspomaganiu różnorodnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Dzięki takim systemom jest możliwe sprawne rejestrowanie i przetwarzanie bieżących zdarzeń w przedsiębiorstwie oraz dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.

Możemy wyróżnić trzy podstawowe elementy składowe zintegrowanych systemów zarządzania:

 1. Integracja
 2. Dane
 3. Procesy

Systemy takie najczęściej wywodzą się z systemów finansowo-księgowych, które były następnie rozbudowane o moduły wspomagające procesy sprzedaży, produkcji, logistyki, zarządzanie personelem i in.

Obszary integracji

Współcześnie głównymi modułami informatycznych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem są:

Często producenci rozszerzają funkcjonalność oferowanych systemów o moduły:

 • zaawansowanych raportów i statystyk,
 • obiegu pracy (Workflow),
 • obiegu dokumentów (Document Management),
 • zarządzania kontaktami z klientem (CRM),
 • projektowania, procesów biznesowych i in.

Przykładowe aplikacje wspomagające zarządzanie firmą

Rozwiązania komercyjne:

 • SAP R/3
 • IFS
 • Baan
 • Oracle Applications

Rozwiązania Open Source:

Główne cechy zintegrowanych systemów zarządzania

Charakterystyczne aspekty wyróżniające zintegrowane systemy zarządzania to między innymi:

 • wspomniana wcześniej wielomodułowość,
 • jednolity interfejs użytkownika,
 • dostęp do systemu z wielu miejsc,
 • skalowalność,
 • otwartość,
 • brak kosztów administracji,
 • jednorazowe wprowadzanie danych - następnie jedynie ich aktualizacja,
 • bezpieczeństwo systemu,
 • brak kosztów zakupu sprzętu i jego modernizacji.

Trudności związane z systemami zarządzania

Obok licznych usprawnień jakie niosą ze sobą systemy transakcyjne nie można przejść obojętnie obok trudności jakie generują. Zasadniczym problemem jest nierzadko duża liczba zbiorów i przechowywanych w nich danych. W efekcie sprawia to, że mało kto w firmie naprawdę orientuje się w ich zawartości. Ponadto, często mało czytelna struktura baz okazuje się zrozumiałą tylko dla jej twórców. Kolejnym słabym punktem systemów zarządzania jest postać i sposób przetwarzania danych. Jest ona dogodna dla prowadzenia ewidencji, lecz nie dla analiz.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak, Bartłomiej Szewczyk