Zintegrowany system zarządzania firmą

Z Encyklopedia Zarządzania

Zintegrowane systemy zarządzania firmą (tzw. systemy transakcyjne), jest szeroko stosowane przez producentów systemów informatycznych znajdujących zastosowanie przy wspomaganiu różnorodnych procesów zachodzących w przedsiębiorstwach. Dzięki takim systemom jest możliwe sprawne rejestrowanie i przetwarzanie bieżących zdarzeń w przedsiębiorstwie oraz dostęp do informacji w czasie rzeczywistym.

Możemy wyróżnić trzy podstawowe elementy składowe zintegrowanych systemów zarządzania: integracja dane, procesy. Systemy takie najczęściej wywodzą się z systemów finansowo-księgowych, które były następnie rozbudowane o moduły wspomagające procesy sprzedaży, produkcji, logistyki, zarządzanie personelem i in.

Obszary integracji

Współcześnie głównymi modułami informatycznych systemów wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem są:

Często producenci rozszerzają funkcjonalność oferowanych systemów o moduły:

Główne cechy zintegrowanych systemów zarządzania

Charakterystyczne aspekty wyróżniające zintegrowane systemy zarządzania to między innymi:

 • wspomniana wcześniej wielomodułowość,
 • jednolity interfejs użytkownika,
 • dostęp do systemu z wielu miejsc,
 • skalowalność,
 • otwartość,
 • brak kosztów administracji,
 • jednorazowe wprowadzanie danych - następnie jedynie ich aktualizacja,
 • bezpieczeństwo systemu,
 • brak kosztów zakupu sprzętu i jego modernizacji.

Wpływ zintegrowanych systemów zarządzania na efektywność i rentowność przedsiębiorstwa

Poprawa efektywności operacyjnej . Zintegrowane systemy zarządzania mają ogromny wpływ na poprawę efektywności operacyjnej w przedsiębiorstwie. Dzięki takim systemom możliwe jest automatyzowanie procesów biznesowych, eliminacja zbędnych kroków i redukcja czasu potrzebnego do wykonania zadań. Przykładowo, zintegrowany system zarządzania produkcją umożliwia śledzenie stanu magazynu, zamówień klientów i dostaw, co przekłada się na skrócenie czasu realizacji zamówień i zwiększenie satysfakcji klientów.

Zwiększenie kontroli nad procesami biznesowymi . Zintegrowane systemy zarządzania pozwalają również na zwiększenie kontroli nad procesami biznesowymi. Dzięki takim systemom można monitorować i analizować dane dotyczące sprzedaży, produkcji, zarządzania personelem itp. To umożliwia szybkie wychwycenie ewentualnych problemów i podejmowanie odpowiednich działań naprawczych. Ponadto, zintegrowane systemy zarządzania umożliwiają również wprowadzanie i egzekwowanie jednolitych standardów i procedur w całej organizacji, co przyczynia się do lepszej koordynacji działań.

Korzyści finansowe . Zastosowanie zintegrowanych systemów zarządzania przynosi również korzyści finansowe. Dzięki lepszej kontroli nad kosztami i procesami biznesowymi, przedsiębiorstwo może osiągnąć oszczędności, np. poprzez optymalizację zapasów, redukcję kosztów logistyki czy eliminację zbędnych procesów. Ponadto, zintegrowane systemy zarządzania umożliwiają lepsze zarządzanie relacjami z klientami, co przekłada się na zwiększenie przychodów i rentowności.

Optymalizacja kosztów . Zintegrowane systemy zarządzania przyczyniają się również do optymalizacji kosztów w przedsiębiorstwie. Dzięki takim systemom możliwe jest lepsze planowanie produkcji, zarządzanie zasobami i kontrola nad zużyciem materiałów. Ponadto, zintegrowane systemy zarządzania umożliwiają identyfikację i eliminację marnotrawstwa, co przekłada się na redukcję kosztów produkcji i obsługi.

Zwiększenie konkurencyjności . Zintegrowane systemy zarządzania przyczyniają się również do zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstwa. Dzięki takim systemom możliwe jest szybkie reagowanie na zmieniające się warunki rynkowe i zapewnienie wysokiej jakości produktów czy usług. Ponadto, zintegrowane systemy zarządzania pozwalają na lepsze zrozumienie potrzeb klientów i dostosowanie oferty do ich oczekiwań. To wszystko przekłada się na zwiększenie przychodów i pozycji rynkowej przedsiębiorstwa.

Wyzwania związane z wdrażaniem zintegrowanych systemów zarządzania

Główne trudności podczas implementacji . Wdrażanie zintegrowanych systemów zarządzania może być skomplikowanym procesem, który wiąże się z wieloma trudnościami. Jednym z głównych wyzwań jest dostosowanie systemu do specyfiki przedsiębiorstwa i jego procesów. Wielu przedsiębiorców boryka się również z problemem braku zasobów finansowych i kadrowych potrzebnych do przeprowadzenia wdrożenia.

Brak zrozumienia i akceptacji pracowników . Kolejnym wyzwaniem jest brak zrozumienia i akceptacji ze strony pracowników. Wdrożenie nowego systemu zarządzania często wymaga zmiany sposobu pracy i przyjęcia nowych procedur. Dlatego ważne jest odpowiednie zaangażowanie i szkolenie pracowników, aby mogli efektywnie korzystać z nowych narzędzi i rozwiązań.

Strategie skutecznego wdrażania . Aby skutecznie wdrożyć zintegrowany system zarządzania, warto opracować strategię, która uwzględnia specyfikę przedsiębiorstwa i jego celów. Ważne jest również odpowiednie planowanie, komunikacja z pracownikami i monitorowanie postępów wdrożenia. Ponadto, warto korzystać z doświadczeń innych przedsiębiorstw i współpracować z profesjonalnymi dostawcami systemów zarządzania.

Koszty i ryzyka związane z wdrożeniem . Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania wiąże się z pewnymi kosztami, takimi jak zakup oprogramowania, szkolenia pracowników czy dostosowanie infrastruktury IT. Jednak istnieją również sposoby minimalizacji tych kosztów, np. poprzez wybór elastycznych rozwiązań, korzystanie z chmur obliczeniowych czy współpracę z dostawcami oferującymi konkurencyjne ceny. Należy również uwzględnić ryzyka związane z utratą danych podczas implementacji i odpowiednio zabezpieczyć system.

Przyszłość zintegrowanych systemów zarządzania

Najnowsze trendy i innowacje . Obszar zintegrowanych systemów zarządzania stale się rozwija, pojawiają się nowe trendy i innowacje. Warto śledzić najnowsze rozwiązania, takie jak systemy oparte na sztucznej inteligencji, analiza danych czy Internet Rzeczy. Dzięki tym innowacjom możliwe jest jeszcze lepsze zarządzanie procesami biznesowymi, szybsze podejmowanie decyzji i większa efektywność operacyjna.

Wykorzystanie sztucznej inteligencji . Sztuczna inteligencja może mieć duże zastosowanie w zintegrowanych systemach zarządzania. Dzięki uczeniu maszynowemu i automatyzacji procesów możliwe jest np. przewidywanie popytu, optymalizacja produkcji czy automatyczne generowanie raportów i analiz. Sztuczna inteligencja może również pomóc w identyfikacji anomalii i problemów, co przekłada się na szybsze reagowanie i lepsze decyzje.

Analiza danych . Analiza danych odgrywa kluczową rolę w zintegrowanych systemach zarządzania. Dzięki odpowiedniej analizie danych możliwe jest lepsze zrozumienie procesów biznesowych, identyfikacja trendów i wzorców oraz podejmowanie lepszych decyzji. Analiza danych może być wykorzystana w wielu obszarach, takich jak zarządzanie zasobami, sprzedaż, marketing czy logistyka.

Internet Rzeczy . Internet Rzeczy może mieć duży wpływ na funkcjonowanie zintegrowanych systemów zarządzania. Dzięki połączeniu różnych urządzeń i systemów, możliwe jest jeszcze lepsze monitorowanie procesów, zdalne sterowanie i automatyzacja działań. Na przykład, przedsiębiorstwo może monitorować stan maszyn i urządzeń, kontrolować zużycie energii czy automatycznie zamawiać materiały na podstawie danych z czujników.

Potencjalne korzyści i wyzwania . Wprowadzenie nowych technologii do zintegrowanych systemów zarządzania niesie ze sobą zarówno potencjalne korzyści, jak i wyzwania. Z jednej strony, nowe technologie mogą przyczynić się do większej efektywności operacyjnej, lepszej kontroli procesów i większej konkurencyjności. Z drugiej strony, konieczne jest odpowiednie zabezpieczenie danych i infrastruktury, szkolenie pracowników oraz dostosowanie systemu do specyfiki przedsiębiorstwa.

Wprowadzenie zintegrowanego systemu zarządzania może przynieść wiele korzyści dla przedsiębiorstwa, takich jak poprawa efektywności operacyjnej, zwiększenie kontroli nad procesami biznesowymi, osiągnięcie korzyści finansowych, optymalizacja kosztów i zwiększenie konkurencyjności. Jednak wdrożenie takiego systemu wiąże się również z pewnymi wyzwaniami, takimi jak trudności implementacyjne, brak akceptacji pracowników czy koszty związane z wdrożeniem. Warto być na bieżąco z najnowszymi trendami i innowacjami w obszarze zintegrowanych systemów zarządzania, takimi jak wykorzystanie sztucznej inteligencji, analiza danych czy Internet Rzeczy.


Zintegrowany system zarządzania firmąartykuły polecane
System informatycznyBaza wiedzyKomputerowe systemy zarządzania zapasamiSystem WMSInformatyczne systemy zarządzania produkcjąPortal korporacyjnyKomputerowo zintegrowane wytwarzanieIntranetE-logistyka

Bibliografia

 • Lech P. (2003), Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie, Difin, Warszawa
 • Nesterak J. (2004), Controlling - system oceny centrów odpowiedzialności, ANVIX, Kraków
 • Nesterak J. (2015), Controlling zarządczy. Projektowanie i wdrażanie, Wolters Kluwer, Warszawa


Autor: Krzysztof Woźniak, Bartłomiej Szewczyk