Systemy transakcyjne

Z Encyklopedia Zarządzania

Systemy transakcyjne zaliczane są do pierwszej generacji systemów informatycznych wykorzystywanych w działalności przedsiębiorstw. Inaczej nazywane są systemami przetwarzania danych (Data Processing Systems). Rozwijały się wraz z rozwojem technologii informatycznej w latach 60-tych i 70-tych

Parametry systemów transakcyjnych

 • Główne zadania: Rejestracja zdarzeń gospodarczych, ewidencja według ściśle określonych zasad, sprawozdawczość okresowa, raporty o zadanej zawartości
 • Rodzaj wykorzystywanych zasobów informacyjnych: Deterministyczne, informacje pełne, porównywalne, wiarygodne
 • Modele i procedury: Proste, bazujące na czterech działaniach
 • Wykorzystywane środki techniczne: Komputery o dużych pamięciach masowych, oprogramowanie zorientowane problemowo, systemy zarządzania bazą danych, języki pozwalające na przetwarzanie danych ekonomicznych.
 • Wspomaganie decyzji operacyjnych: Analiza historyczna podjętych decyzji oraz kontrola ich wykonania
 • Wspomaganie decyzji taktycznych: Do analizy szeregów czasowych
 • Wspomaganie decyzji strategicznych: Jako dostarczyciel danych do prac prognostycznych na podstawie analizy historycznej

Przykłady zastosowań

Wpływ systemów transakcyjnych na efektywność przedsiębiorstwa

Systemy transakcyjne oferują wiele korzyści, które przyczyniają się do poprawy efektywności przedsiębiorstwa. Jedną z głównych zalet jest automatyzacja procesów, co pozwala na znaczne skrócenie czasu potrzebnego na ich wykonanie. Dzięki temu pracownicy mają więcej czasu na inne zadania, co przekłada się na zwiększenie produktywności.

Kolejną korzyścią jest poprawa jakości danych w firmie. Systemy transakcyjne gwarantują precyzyjne i spójne dane, co minimalizuje ryzyko błędów oraz ułatwia analizę i raportowanie. Dzięki temu zarządzanie przedsiębiorstwem staje się bardziej efektywne i oparte na solidnych podstawach.

Warto również zwrócić uwagę na możliwość zautomatyzowania konkretnych procesów. Przykłady takich procesów to m.in. zamówienia, obsługa klienta, zarządzanie zapasami czy generowanie faktur. Dzięki systemom transakcyjnym można zintegrować te procesy i realizować je szybko i sprawnie.

Systemy transakcyjne pełnią także ważną rolę w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Dzięki nim można monitorować i analizować kluczowe wskaźniki, śledzić postępy w realizacji celów i podejmować odpowiednie decyzje. To umożliwia lepsze zarządzanie zasobami, optymalizację procesów oraz zwiększenie efektywności operacyjnej.

Przykłady przedsiębiorstw, które odniosły sukces dzięki skutecznemu wykorzystaniu systemów transakcyjnych, to m.in. duże sieci handlowe, które dzięki automatyzacji procesów zakupowych i sprzedażowych osiągają wysoką efektywność i konkurencyjność na rynku.

Nowe trendy w systemach transakcyjnych

Technologia chmurowa ma duży wpływ na rozwój systemów transakcyjnych. Dzięki niej możliwe jest przechowywanie i przetwarzanie danych w chmurze, co oferuje wiele korzyści dla przedsiębiorstw. Przede wszystkim, chmura umożliwia elastyczne skalowanie zasobów, co oznacza, że firma może dostosować swoje potrzeby do aktualnych wymagań. To pozwala na oszczędność kosztów, ponieważ płaci się tylko za rzeczywiście wykorzystane zasoby.

Kolejną korzyścią jest łatwość integracji systemów transakcyjnych z innymi systemami, takimi jak CRM czy ERP. Dzięki temu przedsiębiorstwo może korzystać z pełnej i spójnej bazy danych, co ułatwia zarządzanie relacjami z klientami, zarządzanie zasobami czy planowanie produkcji. Integracja systemów transakcyjnych z innymi systemami jest kluczowym elementem w dzisiejszym środowisku biznesowym.

Warto również zwrócić uwagę na personalizację systemów transakcyjnych. Firmy coraz częściej oczekują, że systemy będą dostosowane do ich indywidualnych potrzeb i wymagań. Dlatego nowoczesne systemy transakcyjne muszą być elastyczne i umożliwiać konfigurację i personalizację. Taka funkcjonalność pozwala przedsiębiorstwom na lepsze dostosowanie systemów do swoich procesów i zwiększenie efektywności.

Przykłady nowych technologii i narzędzi, które wspierają rozwój systemów transakcyjnych, to m.in. sztuczna inteligencja, uczenie maszynowe czy analiza danych. Te technologie umożliwiają automatyzację procesów jeszcze bardziej, co przekłada się na większą efektywność przedsiębiorstwa.

Wyzwania związane z implementacją systemów transakcyjnych

Implementacja systemów transakcyjnych wiąże się z pewnymi wyzwaniami i zagrożeniami, zwłaszcza jeśli chodzi o bezpieczeństwo danych. Jednym z najważniejszych zagrożeń jest ryzyko utraty danych w wyniku awarii systemu lub ataku hakerskiego. Dlatego przedsiębiorstwa muszą odpowiednio zabezpieczyć swoje systemy, stosując odpowiednie procedury i narzędzia, takie jak zabezpieczenia sieciowe, szyfrowanie danych czy systemy monitoringu.

Integracja systemów transakcyjnych z istniejącymi systemami może być skomplikowana i czasochłonna. Największą trudność stanowi zgodność danych i procesów między różnymi systemami. Przedsiębiorstwa muszą dokładnie przeanalizować swoje procesy i systemy, aby zapewnić płynną integrację i spójność danych.

Szkolenie personelu jest kluczowym elementem sukcesu implementacji systemów transakcyjnych. Przedsiębiorstwa powinny zapewnić odpowiednie szkolenia, które pozwolą pracownikom na efektywne korzystanie z nowego systemu. Ważne jest również regularne aktualizowanie szkoleń, aby pracownicy byli na bieżąco z nowymi funkcjonalnościami i możliwościami systemu.


Systemy transakcyjneartykuły polecane
Systemy informowania kierownictwaInformatyczny system zarządzaniaEtapy zastosowań komputerówBusiness intelligenceInformatyczne systemy zarządzania produkcjąPorównanie informatycznych systemów zarządzaniaInformatyczne narzędzia wspomagania zarządzaniaZarządzanie informacjąSystem informacyjny

Bibliografia

 • Kisielnicki J., Sroka H. (1999), Systemy informacyjne biznesu, Placet, Warszawa
 • Laudon K., Laudon J. (2000), Management Information Systems, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey
 • Niedzielska E., Perechuda K. (red.) (2004), Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak