Systemy informowania kierownictwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Systemy informowania kierownictwa
Polecane artykuły


Systemy informowania kierownictwa (MIS - Management Information Systems) zaliczane są do drugiej generacji systemów informatycznych wykorzystywanych przez kierownictwo przedsiębiorstw. Ich rozwój datuje się na lata 70-te i 80-te.

Główne zadania

Możliwość swobodnej ekstrakcji danych, wizualizacji i transferu danych do innych aplikacji

Rodzaj wykorzystywanych zasobów informacyjnych

Deterministyczne, informacje nie zawsze pełne i porównywalne.

Modele i procedury

Proste modele, równania, modele przepływów

Wykorzystywane środki techniczne

Komputery pozwalające na konwersacyjny tryb pracy, systemy zarządzania bazą danych, języki pozwalające na wyszukiwanie danych.

Wspomaganie decyzji operacyjnych

Wyszukiwanie w zbiorach danych, prezentacja w wymaganym przez użytkownika układzie, ustalanie odchyleń od pożądanej lub istniejącej wartości

Wspomaganie decyzji taktycznych

Wyszukiwanie w zbiorach danych, prezentacja w wymaganym przez użytkownika układzie

Wspomaganie decyzji strategicznych

Jako szybki dostarczyciel danych z zestawu informacyjnego interesującego użytkownika

Przykłady zastosowań

Bibliografia

  • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza - Placet, Warszawa 1999
  • Laudon K.C., Laudon J.P., Management Information Systems, sixth edition, Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2000
  • Koncepcje i narzędzia zarządzania informacją i wiedzą, pod red. E. Niedzielskiej, K. Perechudy, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2004
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak