Portal informacyjny

Z Encyklopedia Zarządzania

Portal informacyjny - jest automatycznym narzędziem które wykorzystuje informacje z zasobów wewnętrznych i zewnętrznych oraz inteligentnych systemów analizy, w celu przygotowania propozycji rozwiązania problemów (K. Krupa, s. 209-214). Główną cechą portali informacyjnych jest możliwie łatwe wykorzystanie najnowszej technologii informatycznej a także inteligentne sposoby indeksowania, przetwarzania i wyszukiwania informacji.

TL;DR

Portal informacyjny to narzędzie wykorzystujące informacje z różnych źródeł do rozwiązywania problemów. Ma spersonalizowany dostęp do wiedzy, umożliwia podejmowanie decyzji na podstawie przetworzonych informacji i pozwala na komunikację z innymi użytkownikami. Budowa portalu składa się z serwera WWW, serwera aplikacyjnego, systemu zarządzania zawartością i bazy danych. Portal przedsiębiorstwa to innowacyjny system, który umożliwia analizę danych i dostęp do informacji. Zintegrowany portal informacyjny przedsiębiorstwa zarządza danymi i zapewnia wygodny dostęp. Wykorzystuje metadane i XML do integrowania danych strukturalnych i niestrukturalnych. Koncentracja wszystkich programów w jednym miejscu wzmacnia konkurencyjność przedsiębiorstwa.

Możliwości oferowane przez Portal Informacyjny

"Inteligentny" portal informacyjny charakteryzuje się:

 • Spersonalizowanym i bezpośrednim dostępem do wiedzy
 • Możliwością podejmowania decyzji na podstawie przetworzonych informacji
 • Możliwością szukania innych osób, które podejmują podobne wybory oraz szybkie i bezproblemowe porozumiewanie się z nimi

Budowa Internetowego Portalu Informacyjnego

Na typowa budowę Internetowego Portalu Informacyjnego składa się:

 • Serwer WWW
 • Serwer aplikacyjny
 • System do zarządzania zawartością portalu
 • Heterogeniczne bazy danych
 • Narzędzia do wyszukiwania, kategoryzacji i indeksacji danych niestrukturalnych
 • Usługi integracyjne typu: dane - zdarzenie - aplikacja
 • Narzędzia programistyczne
 • Narzędzia administracyjne (K. Krupa, s. 209-214)

Zadaniem portali jest transformacja danych przechowywanych w zróżnicowanych bazach danych, inteligentne ich przetwarzanie, w taki sposób, by stały się one użyteczne dla odbiorcy. Inteligentne portale informacyjne stanowią bazę dla e-działania i pozwalają zdobyć przewagę konkurencyjną przez firmę, która uruchomiła je jako pierwsza. Niejednokrotnie portal staje się narzędziem "uczącym się", oznacza to, że w zależności od sytuacji potrafi korzystać z bazy wiedzy znajdującej się w systemach ekspertowych, ma możliwość również pozyskiwać wiedzę z innych źródeł(bazy wewnętrzne lub zewnętrzne)(K. Krupa, s. 209-214)

Zintegrowany portal informacyjny jako jeden z głównych rodzajów portali korporacyjnych przedsiębiorstwa

Portale przedsiębiorstw pomagają w udostępnianiu koniecznych informacji z różnych źródeł każdemu, dla kogo informacja ta jest niezbędna. Portal korporacyjny jest innowacyjnym systemem informatycznym przydatnym do analizy zasobów danych w przedsiębiorstwie. Daje możliwość dotarcia do informacji tworzonych przez przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Wśród portali korporacyjnych szczególne miejsce zajmuje zintegrowany portal informacyjny.

Portal informacyjny przedsiębiorstwa jest:

 • Narzędziem zarządzania całymi zasobami informacyjnymi firmy
 • Narzędziem zarządzania danymi strukturalnymi i niestrukturalnymi
 • Centralnym miejscem wglądu do wszystkich zasobów informacyjnych firmy, będącym punktem wejścia do składnic i hurtowni danych przedsiębiorstwa

Funkcje zintegrowanego portalu informacyjnego przedsiębiorstwa:

 • Wspomaganie decyzji przedsiębiorstwa
 • Zapewnia współpracę między informacjami generowanymi w transakcyjnych systemach przedsiębiorstwa przetwarzanych i gromadzonych przez aplikacje firmy, a informacjami pochodzącymi z zewnątrz firmy
 • Dostarcza wygodnego i spersonalizowanego dostępu do wiedzy dzięki homogenicznemu interfejsowi

Portal informacyjny przedsiębiorstwa używa metadanych i języka XML po to, by zintegrować dane niestrukturalne, które są przechowywane w raportach, wiadomościach, w plikach tekstowych, rysunkach, schematach itd. Z danymi strukturalnymi, które mają swoje źródło w aplikacjach systemów transakcyjnych, wywodzących się z systemów baz danych hurtowni danych. Dzięki integracji danych w wielopłaszczyznowych bazach informacji możliwe jest użycie narzędzi analitycznych, które wspomagają proces podejmowania decyzji. Dzięki koncentracji w jednym miejscu wszystkich programów przedsiębiorstwa, pozwalających zarządzać, analizować, łączyć i dystrybuować informacje wewnątrz i na zewnątrz przedsiębiorstwa, rośnie jego konkurencyjność oraz możliwość rozwoju na rynku (Sołtysik-Piorunkiewicz A. s 241-246, Zuziański P., Furmankiewicz M. s. 44-59)


Portal informacyjnyartykuły polecane
Zarządzanie dokumentamiKorporacyjna deska rozdzielczaPortal korporacyjnyIntranetTechnologiczny aspekt informacjiPortal informacyjny przedsiębiorstwaSystem informacji marketingowejSystem wspomagania decyzjiTablica ogłoszeńKasa zapomogowo pożyczkowa

Bibliografia

Autor: Sylwia Słowik