Portal informacyjny przedsiębiorstwa

Z Encyklopedia Zarządzania
Portal informacyjny przedsiębiorstwa
Polecane artykuły


Są to przede wszystkim rozwinięte narzędzia do zarządzania treścią (wspomniane już wcześniej) dostosowane do potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa.

Portal informacyjny jest elektronicznym odpowiednikiem zakładowej tablicy ogłoszeń, rozbudowany o możliwości interakcji czytelnika z autorem treści, większymi możliwościami prezentacji graficznej, łatwości dostępu z każdego komputera znajdującego się w sieci firmowej.

Wykorzystane tu zostały technologie sieciowe, protokoły internetowe, zaawansowane narzędzia baz danych, itp. W aspekcie zarządzania wiedzą są to właściwie narzędzia wspomagające jedynie organizowanie, gromadzenie oraz dzielenie się wiedzą.

Zawartość portalu informacyjnego musi być przygotowana i prezentowana z wykorzystaniem również innych narzędzi: zarządzanie treścią, automatyczna klasyfikacja, narzędzia pracy grupowej, itp.

Efekty zastosowań

Wykorzystane mogą być do przekazywania informacji o strategii. Zasięg portali informacyjnych pozwala każdemu pracownikowi na zapoznanie się ze strategią przedsiębiorstwa.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak