Informatyczne narzędzia zarządzania wiedzą

Z Encyklopedia Zarządzania
Informatyczne narzędzia zarządzania wiedzą
Polecane artykuły


Informacyjne wspomaganie zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie w istotny sposób przyczynia się do jego rozwoju. Szczególne znaczenie ma tutaj wykorzystanie technik zarządzania wiedzą do celów analizy strategicznej oraz planowania strategicznego.

Dziedziny zarządzania wiedzą

Raport Gartner Group z roku 2002 wyróżnia następujące obszary dziedziny zarządzania wiedzą (F. Caldwell, K.Harris 2002, s. 3-4):

  1. Zarządzanie informacjami i dostęp do informacji - wsparcie procesu zarządzania wiedzą skodyfikowaną w strukturalnych lub niestrukturalnych bazach i magazynach danych, czyli wiedzą "jawną",
  2. Wiedza o procesach - zarządzanie wiedzą o przebiegu procesów organizacyjnych,
  3. Miejsce pracy bazujące na wiedzy - zarządzanie wiedzą posiadaną przez osoby poinformowane (specjalistów, pracowników wiedzy), czyli wiedzą "ukrytą",
  4. E-biznes - zarządzanie integracją wiedzy przedsiębiorstwa z systemów wewnętrznych i zewnętrznych,
  5. Zarządzanie kapitałem intelektualnym - zarządzanie procesami wytwarzania wartości z dostępnych przedsiębiorstwu aktywów intelektualnych lub kapitału wiedzy.

Metody i techniki

W ramach każdego obszaru zostały wyróżnione szczegółowe metody i techniki organizatorskie wspomagające jego realizację. W ramach zarządzania informacjami i dostępem są to: zarządzanie dokumentami, zarządzanie treściami, automatyczna indeksacja, odwzorowywanie wiedzy, portale informacyjne przedsiębiorstw.

Zarządzanie wiedzą o procesach jest wspomagane przez: metodyki zarządzania, programy najlepszych praktyk, bazy wiedzy, zarządzanie procesami operacyjnymi, workflow, zarządzanie innowacjami. Utworzenie miejsc pracy opartych na wiedzy związane jest z aktywnym wykorzystaniem: zespołów wirtualnych, zdobywania wiedzy ukrytej, współpracy, społeczności, poszukiwania ekspertów, nauki przez internet, osobistego zarządzania wiedzą.

Prowadzenie przedsiębiorstwa opartego o e-biznes musi być wspomagane technikami: rozszerzonego łańcucha wartości, gromadzeniem informacji konkurencyjnych, zarządzaniem relacjami z klientem - CRM. Wreszcie zarządzanie kapitałem ludzkim to między innymi: zarządzanie pomysłami i innowacjami, wartościowanie kapitału intelektualnego, zarządzanie aktywami intelektualnymi, zarządzanie własnością intelektualną.

Integracja powyżej opisanych narzędzi informatycznych w jednym systemie i bazie danych pozwala na efektywniejszą realizację celów systemu zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie. Eksploracja powiązań pomiędzy zapisanymi w bazach danych informacjami, wiedzą ukrytą i doświadczeniem pracowników, pozwala na wykorzystanie zasobów wiedzy w przedsiębiorstwie dla uzyskania istotnej i trwałej przewagi konkurencyjnej

Rodzaje narzędzi wspomagających zarządzanie wiedzą

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak