Wartościowanie kapitału intelektualnego

Z Encyklopedia Zarządzania
Wartościowanie kapitału intelektualnego
Polecane artykuły


Jest to pewna grupa narzędzi pozwalająca na księgowe ujęcie i pomiar wielkości posiadanych zasobów kapitału intelektualnego.

W szczególności są one wykorzystywane podczas procesu wyceny wartości rynkowej przedsiębiorstwa w przypadku różnego rodzaju fuzji i przejęć.

W zakresie zarządzania wiedzą jest to technika koncentrująca się jedynie na identyfikacji wartości wiedzy zgromadzonej w organizacji.

Funkcją systemów informatycznych jest tutaj dostarczenie danych niezbędnych do obliczenia wskaźników obrazujących poziom - wartość - kapitału intelektualnego danego przedsiębiorstwa.

Efekty zastosowań

Narzędzia wartościowania kapitału intelektualnego są przede wszystkim wykorzystywane jako argument przetargowy w różnorodnych procesach fuzji, przejęć itp.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak