Cykl życia informatyki

Z Encyklopedia Zarządzania
Cykl życia informatyki
Polecane artykuły


W praktyce gospodarczej występują istotne różnice w zakresie wykorzystywania systemów informatycznych w przedsiębiorstwach.

Zakres stosowania narzędzi informatycznych zależy od poziomu zarządzania i rozwoju organizacji. Można wyróżnić następujące etapy cyklu życia zastosowań informatyki w firmach (S. Wrycza 1997, s. 49):

  • Inicjacja - Pojedyncze zastosowania. Wdrażanie przez jednostki zewnętrzne bez udziału użytkowników.
  • Popularyzacja - Większa liczba zastosowań w przedsiębiorstwie. Ograniczony udział użytkowników. Brak planowania informatyzacji.
  • Sterowanie - Planowanie informatyzacji firmy. Wprowadzenie metod planowania i kontroli. Standaryzacja technologii.
  • Integracja - Zastosowanie baz danych. Scentralizowanie procedur tworzenia struktur danych. Tworzenie systemów z udziałem służb informatycznych i użytkowników.
  • Ukierunkowanie na dane - Kontrola użytkownika nad zasobami informacyjnymi. Wdrażanie systemów informowania kierownictwa. Organizacyjna integracja za pomocą narzędzi informatycznych
  • Nasycenie - System informatyczny jest odzwierciedleniem organizacji. Wspomaganie zarządzania strategicznego.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak