Korporacyjna deska rozdzielcza

Z Encyklopedia Zarządzania

Interesującym instrumentem wspomagającym zarządzanie przedsiębiorstwem jest deska rozdzielcza przedsiębiorstwa (ang. Management Dashboard). Pozwala ona na całościową analizę sytuacji przedsiębiorstwa uwzględniając wszystkie jej aspekty.

Wykorzystanie deski rozdzielczej pozwala na lepsze dopasowanie podejmowanych działań i decyzji do strategii przedsiębiorstwa. Oprogramowanie komputerowe wspomagające tworzenie menedżerskiej deski rozdzielczej posiłkuje się informacjami gromadzonymi w bazach danych przedsiębiorstwa, analitycznych systemach wspomagania kierownictwa, i innych.

TL;DR

Menedżerska deska rozdzielcza to narzędzie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem poprzez analizę sytuacji i dostęp do informacji. Efekty stosowania to dopasowanie działań do strategii, kontrola wyników, wizualizacja problemów, analiza organizacyjna, monitoring wskaźników i analiza czasowa. Istnieje wiele informatycznych implementacji deski rozdzielczej, takich jak moduły ERP, platformy BI, rozwiązania BAM i narzędzia integracyjne.

Efekty stosowania

Podstawowe zalety menedżerskiej deski rozdzielczej to:

 • dopasowanie działań operacyjnych i strategii - poprzez podniesienie efektywności podejmowania decyzji operacyjnych przez kierowników wszystkich szczebli, każdy z nich ma stały dostęp do aktualnego przeglądu założeń, planów oraz stopnia ich realizacji i osiągniętej efektywności,
 • upowszechnienie systemu kontroli i pomiaru wyników - dzięki możliwości stworzenia dowolnego zestawu wskaźników, mierników odzwierciedlających kluczowe obszary prowadzonej działalności, uzupełniają one w tym zakresie narzędzie strategicznej karty wyników,
 • wizualizacja wewnątrzorganizacyjnych problemów efektywności - pozwala to na lepsze podejmowanie decyzji w skali całego przedsiębiorstwa i pojedynczej strategicznej jednostki gospodarczej. Dzięki temu też wszelkie problemy powodujące obniżenie efektywności działań, mogą zostać wcześniej zidentyfikowane i rozwiązane.
 • analizy organizacyjne stają się podstawowym warunkiem efektywnej zmiany - powoduje do konieczność częstego uaktualniania zestawu mierników będących przedmiotem nadzorowania w tablicy rozdzielczej i dostosowywania jej do sytuacji rynkowej,
 • monitoring kluczowych wskaźników - integracja systemu pozwala na monitorowanie dużej liczby mierników, jak również zaawansowane powiadamianie kierownika o sytuacjach problemowych, pozwala kierownikowi na skupienie uwagi na sprawach wymagających jego działań. Dzięki temu decyzje podejmowane są szybciej, a organizacja oszczędza czas i pieniądze,
 • analiza kluczowych wskaźników w czasie - pozwala na identyfikację trendów i lepsze zrozumienie dynamiki sytuacji, w której znajduje się przedsiębiorstwo. Dzięki temu kierownik może śledzić w jakim kierunku zmienia się zarządzane przedsiębiorstwo, oraz osiąga lepsze zrozumienie krytycznych aspektów jego działalności,

Informatyczne implementacje deski rodzielczej

Jedną z funkcji systemów informatycznych typu menedżerskiej deski rozdzielczej jest możliwość definiowania poziomów alarmowych dla przetwarzanych mierników. Wystąpienie wcześniej zdefiniowanej sytuacji alarmowej skutkuje odpowiednim komunikatem dla menedżera zmuszającym go do podjęcia szybkiej decyzji w celu unormowania sytuacji (przywrócenia "bezpiecznych" wartości danego miernika). Można wykorzystać oprogramowanie typowe lub oprogramowanie dedykowane.

Rodzaje aplikacji

Komputerowe rozwiązania wykorzystywane dla śledzenia aktywności przedsiębiorstwa można podzielić na 4 grupy:

 1. Moduły systemów ERP i CRM (np. Oracle, Peoplesoft, SAP, Siebel) - cechują się stosunkowo dużym wyborem zdefiniowanych przez producenta raportów. Możliwości analizy danych ograniczają się do systemu producenta oferującego oprogramowanie.
 2. Platformy Business intelligence (np. Business Objects, Hyperion, Teradata, SAS) - umożliwiają zdefiniowanie przez użytkownika zestawu mierników i raportów, działających na zintegrowanej bazie danych opartej o rozwiązania hurtowni danych.
 3. "Czyste" rozwiązania typu Business Activity Monitoring (np. Innovalink, iSpheres, Systar, Informatica) - bardzo szeroka gama możliwych do zdefiniowania mierników, alarmów, desek rozdzielczych, itp., pozwalających na integrację danych z różnych baz dziedzinowych, działających pod kontrolą oprogramowania różnych producentów.
 4. Rozwiązania oparte o narzędzia integracyjne (np. IBM, Sybase, webMethods, Ascential Software) - to kompletne rozwiązania (programowe, sprzętowe, organizacyjne, doradztwo, konsulting) znajdujące się w ofercie dużych doświadczonych firm informatycznych. Rolą firmy wdrażającej rozwiązanie jest integracja wszystkich wykorzystywanych w przedsiębiorstwie aplikacji informatycznych w jedno spójne rozwiązanie analityczne.


Korporacyjna deska rozdzielczaartykuły polecane
Porównanie informatycznych systemów zarządzaniaSystem informacji menedżerskiejSystem wspomagania decyzjiPortal informacyjnySystemy wspomagania decyzjiSystem informacyjnyMetoda BPMSystemy ekspertoweHurtownia danych

Bibliografia

 • Woźniak K. (2005), System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków


Autor: Krzysztof Woźniak