Oprogramowanie dedykowane

Z Encyklopedia Zarządzania

Oprogramowanie dedykowane stanowi komputerowy program użytkowy, stworzony specjalnie na potrzeby danej instytucji bądź osoby. Programowany jest w oparciu o indywidualne preferencje podmiotu zlecającego wykonanie. Najczęściej oprogramowanie takie zamawiane jest przez przedsiębiorstwa, które pragną dostosować funkcjonalności do własnych potrzeb.

Oprogramowanie takie może mieć postać:

Może również stanowić dowolne hybrydowe połączenie powyższych typów programów.

TL;DR

Oprogramowanie dedykowane to programy stworzone specjalnie dla konkretnych instytucji lub osób. Mogą przyjmować różne formy, takie jak aplikacje desktopowe, webowe lub mobilne. Przedsiębiorstwa coraz częściej decydują się na dedykowane aplikacje, które spełniają ich indywidualne potrzeby. Aplikacje dedykowane mogą być dziedzinowe, problemowe, branżowe, nadbudową innego systemu lub kompleksowe. Korzyści z ich stosowania to m.in. indywidualne dostosowanie funkcjonalności, łatwość edycji, większe możliwości technologicznego wsparcia i możliwość rozwoju. Jednak aplikacje dedykowane mogą mieć też wady, takie jak początkowe błędy i wady, brak możliwości sprawdzenia działania w innych miejscach, wyższa cena, konieczność umowy o wsparcie i serwis, potrzeba odpowiednich zabezpieczeń i konieczność ujawniania tajemnic firmowych.

Aplikacje dedykowane w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwa coraz chętniej decydują się na rozwiązania, które w jak najwyższym stopniu spełnią ich potrzeby i w ten sposób przyczynią się do zwiększenia ich wydajności. Zastosowanie dedykowanej aplikacji pozwala na indywidualny dobór funkcjonalności oraz szczegółowe dopasowanie UX i UI do potrzeb pracowników danej instytucji. Należy jednak podkreślić, że jakość takiego oprogramowania jest w dużym stopniu zależna od podejścia dewelopera do procesu tworzenia aplikacji (Michalski R., s.73).

Aplikacje dedykowane, wykorzystywane w przedsiębiorstwie mogą stanowić rozwiązania (Januszewski A, s.21):

Aplikacja dedykowana a gotowe oprogramowanie

Zastosowanie aplikacji dedykowanej zamiast gotowego oprogramowania niesie za sobą szereg korzyści dla przedsiębiorstwa, takich jak:

 • gwarancja dopasowania wszystkich funkcjonalności do potrzeb przedsiębiorstwa,
 • możliwość wprowadzania edycji w programie (np. dodawania lub zmieniania funkcjonalności, odświeżania designu), w miarę zmian w przedsiębiorstwie,
 • indywidualnie zaprojektowane rozwiązanie ułatwia użytkownikom poruszanie się po systemie,
 • większe możliwości w zakresie technologicznego wsparcia urządzeń i systemów dotychczas działających w przedsiębiorstwie,
 • indywidualne dopasowywanie stopnia zaawansowania funkcji programu i zakresu ich działania,
 • możliwość późniejszej nadbudowy programu i łączenia go z innymi rozwiązaniami,
 • zakup takiego rozwiązania w niektórych przypadkach może oznaczać nabycie do niego praw na własność i możliwość jego rozpowszechniania.

Szczególnie ważną zaletą programów dedykowanych jest fakt, że najczęściej stanowią one rozwiązania otwarte, które mogą być edytowane w przypadku pojawienia się nowych potrzeb przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach rynek dynamicznie się zmienia, co wymusza ciągłą edycję i ulepszanie oprogramowań (Wojszczyk R, s. 300).

Jednocześnie należy się również liczyć z faktem, że zakup aplikacji dedykowanej nie zawsze stanowi idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstwa, ponieważ ten rodzaj oprogramowania posiada również pewne wady:

 • aplikacje dedykowane częściej niż oprogramowania gotowe posiadają na początku błędy i wady, których odnalezienie i zredukowanie trwa z reguły dłużej, ponieważ jest to zupełnie nowy program,
 • przed zakupem nie ma możliwości sprawdzenia jak system sprawuje się w innych instytucjach,
 • zwykle cena aplikacji dedykowanej jest wyższa, ponieważ jest to oprogramowanie pisane na specjalne zamówienie,
 • odsprzedanie systemu innej firmie jest możliwe tylko jeżeli umowa z deweloperem obejmuje przekazanie praw autorskich i licencji,
 • podpisując umowę należy zadbać o kwestię późniejszego wsparcia i serwisu oprogramowania przez firmę programistyczną,
 • projektując aplikację dedykowaną nie można zapomnieć o odpowiednich zabezpieczeniach systemu, które w programach gotowych znajdują się od początku,
 • wprowadzanie dedykowanego systemu bardzo często wiąże się z ujawnianiem tajemnic firmowych, co wiąże się z koniecznością ich odpowiedniego zabezpieczenia np. za pomocą umowy o zachowaniu poufności.


Oprogramowanie dedykowaneartykuły polecane
WirtualizacjaUsługi informatyczneOpen SourceJavaAktualizacja oprogramowaniaInnowacja produktowaJavaScriptSaaSDevOps

Bibliografia

 • Hamela A. Pawłowski D., Molga A. (2017), Projektowanie aplikacji i interakcja z użytkownikiem, Diagnostyka Informatyki, nr 12
 • Januszewski A. (2012), Funkcjonalność informatycznych systemów zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Michalski R. (2008), Jakość użytkowa w procesie wytwarzania oprogramowania, Badania Operacyjne i Decyzje, nr 4, s. 71-88
 • Wojszczyk R. (2016), Model oceny jakości implementacji wzorców projektowych w oprogramowaniu, Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, nr 2


Autor: Maria Bajak