Oprogramowanie dedykowane

Z Encyklopedia Zarządzania
Oprogramowanie dedykowane
Polecane artykuły


Oprogramowanie dedykowane stanowi komputerowy program użytkowy, stworzony specjalnie na potrzeby danej instytucji bądź osoby. Programowany jest w oparciu o indywidualne preferencje podmiotu zlecającego wykonanie. Najczęściej oprogramowanie takie zamawiane jest przez przedsiębiorstwa, które pragną dostosować funkcjonalności do własnych potrzeb.

Oprogramowanie takie może mieć postać:

Może również stanowić dowolne hybrydowe połączenie powyższych typów programów.

Aplikacje dedykowane w przedsiębiorstwie

Przedsiębiorstwa coraz chętniej decydują się na rozwiązania, które w jak najwyższym stopniu spełnią ich potrzeby i w ten sposób przyczynią się do zwiększenia ich wydajności. Zastosowanie dedykowanej aplikacji pozwala na indywidualny dobór funkcjonalności oraz szczegółowe dopasowanie UX i UI do potrzeb pracowników danej instytucji. Należy jednak podkreślić, że jakość takiego oprogramowania jest w dużym stopniu zależna od podejścia dewelopera do procesu tworzenia aplikacji (Michalski R., s.73).

Aplikacje dedykowane, wykorzystywane w przedsiębiorstwie mogą stanowić rozwiązania (Januszewski A, s.21):

Aplikacja dedykowana a gotowe oprogramowanie

Zastosowanie aplikacji dedykowanej zamiast gotowego oprogramowania niesie za sobą szereg korzyści dla przedsiębiorstwa, takich jak:

 • gwarancja dopasowania wszystkich funkcjonalności do potrzeb przedsiębiorstwa,
 • możliwość wprowadzania edycji w programie (np. dodawania lub zmieniania funkcjonalności, odświeżania designu), w miarę zmian w przedsiębiorstwie,
 • indywidualnie zaprojektowane rozwiązanie ułatwia użytkownikom poruszanie się po systemie,
 • większe możliwości w zakresie technologicznego wsparcia urządzeń i systemów dotychczas działających w przedsiębiorstwie,
 • indywidualne dopasowywanie stopnia zaawansowania funkcji programu i zakresu ich działania,
 • możliwość późniejszej nadbudowy programu i łączenia go z innymi rozwiązaniami,
 • zakup takiego rozwiązania w niektórych przypadkach może oznaczać nabycie do niego praw na własność i możliwość jego rozpowszechniania.

Szczególnie ważną zaletą programów dedykowanych jest fakt, że najczęściej stanowią one rozwiązania otwarte, które mogą być edytowane w przypadku pojawienia się nowych potrzeb przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach rynek dynamicznie się zmienia, co wymusza ciągłą edycję i ulepszanie oprogramowań (Wojszczyk R, s. 300).

Jednocześnie należy się również liczyć z faktem, że zakup aplikacji dedykowanej nie zawsze stanowi idealne rozwiązanie dla przedsiębiorstwa, ponieważ ten rodzaj oprogramowania posiada również pewne wady:

 • aplikacje dedykowane częściej niż oprogramowania gotowe posiadają na początku błędy i wady, których odnalezienie i zredukowanie trwa z reguły dłużej, ponieważ jest to zupełnie nowy program,
 • przed zakupem nie ma możliwości sprawdzenia jak system sprawuje się w innych instytucjach,
 • zwykle cena aplikacji dedykowanej jest wyższa, ponieważ jest to oprogramowanie pisane na specjalne zamówienie,
 • odsprzedanie systemu innej firmie jest możliwe tylko jeżeli umowa z deweloperem obejmuje przekazanie praw autorskich i licencji,
 • podpisując umowę należy zadbać o kwestię późniejszego wsparcia i serwisu oprogramowania przez firmę programistyczną,
 • projektując aplikację dedykowaną nie można zapomnieć o odpowiednich zabezpieczeniach systemu, które w programach gotowych znajdują się od początku,
 • wprowadzanie dedykowanego systemu bardzo często wiąże się z ujawnianiem tajemnic firmowych, co wiąże się z koniecznością ich odpowiedniego zabezpieczenia np. za pomocą umowy o zachowaniu poufności.

Bibliografia

Autor: Maria Bajak