Wirtualizacja

Z Encyklopedia Zarządzania

Wirtualizacja jest procesem, w którym tworzy się symulowane (wirtualne) środowisko najczęściej komputerowe wykorzystujące pewne ustalone zasoby fizyczne. Pojęcie wirtualizacji w obecnych czasach jest coraz bardziej popularne szczególnie w organizacjach, które stawiają na rozwój technologii oraz usprawnienia w zarządzaniu.

TL;DR

Wirtualizacja to tworzenie symulowanych środowisk komputerowych, które jest coraz bardziej popularne w organizacjach. Można wirtualizować serwery, sieci komputerowe, aplikacje i pamięć masową. Wirtualizacja organizacji pozwala na elastyczność i współpracę z innymi firmami. Przeniesienie usług do internetu i rozwój technologii wpływa na zmianę trendów społecznych i gospodarczych.

Wirtualizacja w informatyce

Wirtualizację systemów informatycznych można podzielić na kilka kategorii:

  • wirtualizację serwerów - na jednej maszynie fizycznej można uruchomić kilka systemów operacyjnych. Najpopularniejszym oprogramowaniem tego typu są produkty firmy VMWARE, Microsoft oraz Oracle. W tym przypadku zasada działania jest podobna, a mianowicie polega na uruchomieniu specjalnego serwera lub serwerów zwanych Hypervisorami, a następnie po wstępnej konfiguracji, zainstalowaniu i uruchomieniu wirtualnych systemów operacyjnych na jednym lub wielu Hypervisorach. Hypervisory można łączyć w klastry co daje możliwość wdrożenia wysokiej dostępności (High Availability) lub mechanizmów pozwalających na nieprzerwane działanie systemów (Fault Tolerance). W przypadku wprowadzenia Fault Tolerance należy brać też pod uwagę narzut jaki zostanie wygenerowany podczas replikacji danego systemu na sieć komputerową. Kolejną możliwością wprowadzenia wirtualizacji na kilku serwerach jest migracja maszyn wirtualnych (systemów operacyjnych) na inne fizyczne serwery w klastrze lub też przeniesienie maszyn na serwery znajdujące się poza klastrem, co sprawia, że zarządzanie wirtualnym środowiskiem w porównaniu do fizycznego daje dużo więcej możliwości pod względem mobilności działających systemów czy też naprawy poszczególnych hostów. Do poprawnego działania klastra Hypervisorów konieczna jest konfiguracja współdzielonej pamięci masowej wdrażając odpowiednie rozwiązanie składające się z fizycznych macierzy dyskowych lub zastosowaniu technologii wirtualizacji pamięci masowych.
  • wirtualizację sieci komputerowych - dzięki niektórym technikom i zastosowaniu odpowiedniego oprogramowania jak na przykład Red Hat Openshift, VMWARE NSX lub część oprogramowania vSphere, a mianowicie wirtualne przełączniki (Virtual Distributed Switch), które pozwalają na wirtualizację sieci lokalnych, a także implementację funkcjonalności Virtual Lan (VLAN) czyli sieci izolowanych. Wdrożenie takiego rozwiązania pozwala na centralizację zarządzania urządzeniami oraz odpowiednimi dostępami do sieci danej organizacji.
  • wirtualizację aplikacji - można wirtualizować tylko pojedyncze aplikacje informatyczne, bez ingerencji w wymagania takich aplikacji jak na przykład system operacyjny czy wymagania konkretnego oprogramowania koniecznego do uruchomienia danej aplikacji. Przykładem takiego oprogramowania pozwalającego na wirtualizację aplikacji jest oprogramowanie Red Hat Openshift. Pozwala na odejście od wirtualizacji pełnych systemów operacyjnych schodząc do poziomu aplikacji, co daje bardziej optymalne wykorzystanie zasobów sprzętowych, lecz wymaga zakupu licencji oraz odpowiednich zasobów sprzętowych. Darmowym odpowiednikiem dla Red Hat Openshift jest OKD czyli darmowa dystrybucja oprogramowania oparta na tych samych kodach źródłowych co Red Hat Openshift.
  • wirtualizację pamięci masowych - dzięki takiemu rozwiązaniu można wykorzystać zasoby serwerów konfigurując "wirtualną macierz", która będzie rozproszona pomiędzy wykorzystywane serwery. Oczywiście tak jak w tradycyjnych macierzach można zachować mechanizmy pozwalające na zapobieganie awarii jak RAID lub mirroring poszczególnych woluminów. Przykładem takiego rozwiązania jest technologia VSAN wprowadzona przez firmę VMWARE. Stosując rozwiązanie VSAN organizacja otrzymuje możliwość dostępu do tego samego zasobu dyskowego w różnych lokalizacjach, lecz taka konfiguracja wymaga zapewnienia odpowiedniej przepustowości łącza sieciowego pomiędzy lokalizacjami. Innym zastosowaniem wirtualizacji pamięci masowych jest zastosowanie wirtualizacji protokołów ISCSI, NFS lub Fibre Channel w takich dystrybucjach systemu Linux jak Openfiler. Takie zastosowanie jest szczególnie przydatne przy testach danego rozwiązania lub przy zastosowaniu usług udostępniania plików.

Wirtualizacja w organizacjach

Wirtualna organizacja jest formą współpracy instytucji, przedsiębiorstw lub wykwalifikowanych specjalistów, którzy współpracują przy użyciu odpowiednich systemów informacyjnych i komunikacyjnych w celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. Dzięki takiemu zastosowaniu organizacja staje się bardziej elastyczna pod względem zapotrzebowania na rynku. Firmy Outsourcingowe są przykładem takiej organizacji, gdzie wydzielają pewną ilość specjalistów na zrealizowanie pewnego przedsięwzięcia lub utrzymania niektórych usług biznesowych innego przedsiębiorstwa (Niedźwiedzińska 2003, s. 209-211).

Wirtualizacja organizacji w znacznym stopniu przyczyniła się do otworzenia nowych możliwości jak na przykład przeniesienie swoich usług do internetu co ma ogromne znaczenie dla pozyskiwania nowych odbiorców (konsumentów) korzystających z oferowanych usług przez dane przedsiębiorstwo, lecz w znacznym stopniu zwiększa też szanse konkurencyjnych firm, co z kolei zwiększa stopień trudności do zdobycia pozycji lidera wśród konkurencji (Chomiak-Orsa 2016, s. 26-27).

Proces wirtualizacji organizacji przyczynił się znacznie do zmiany kierunku trendów z punktu widzenia konsumpcjonizmu w obszarach gospodarczych jak na przykład zakupy internetowe lub praca zdalna, edukacyjnych - platformy e-learningowe czy też społecznych - portale społecznościowe. Społeczeństwo dorastające w czasach globalnej wirtualizacji stało się mocno związane z mocno rozwijającą się technologią. Dzięki takim zastosowaniom wirtualizacji przypuszcza się, że ten proces sprzyja rozwojowi zrównoważonej konsumpcji (Grybś-Kabocik 2017, s. 164-166).


Wirtualizacjaartykuły polecane
Oprogramowanie dedykowaneZarządzanie innowacjamiIntranetPrzemysł 4.0Usługi informatyczneSerwis transakcyjnyJavaChmura obliczeniowaOpen Source

Bibliografia


Autor: Bartłomiej Baca