Usługi informatyczne

Z Encyklopedia Zarządzania

Usługi informatyczne (z ang. IT services) to wszystkie usługi, których świadczenie związane jest z oprogramowaniem oraz sprzętem komputerowym. W skład tego pojęcia wchodzi szerokie spektrum usług od tych związanych ze sprzedażą oraz serwisowaniem sprzętu komputerowego, aż do tworzenia i wdrażania oprogramowania. Usługa informatyczna powinna być dostarczana w zamówionej wcześniej ilości, zgodnie z ustalonymi parametrami oraz po uzgodnionej cenie jednostkowej.

Do konsumentów usług informatycznych mogą należeć osoby indywidualne oraz przedsiębiorstwa, w których użytkownikami końcowymi tych rozwiązań mogą być ludzie lub obsługiwane przez nich urządzenia. Główną ideą świadczonych obecnie usług informatycznych jest ograniczenie zainteresowania użytkowników do obszaru ekranu, klawiatury oraz interfejsu, z którego mają korzystać (Olszewska I. 2012).

Odbiorca usługi informatycznej powinien się skupiać na trzech charakterystykach (Olszewska I. 2012):

 • wartości dodanej,
 • koszcie jednostkowym,
 • gwarancji ciągłości dostaw.

W skład usług informatycznych wchodzą:

TL;DR

Usługi informatyczne to szerokie spektrum usług związanych z oprogramowaniem i sprzętem komputerowym. Obejmują serwis komputerowy, tworzenie i sprzedaż oprogramowania, outsourcing usług informatycznych oraz chmurę obliczeniową. Usługi te są skierowane zarówno do osób indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Odbiorca usługi powinien zwrócić uwagę na wartość dodaną, koszt jednostkowy i gwarancję ciągłości dostaw. Outsourcing usług informatycznych pozwala firmom korzystać z zewnętrznych specjalistów, redukując koszty i oszczędzając czas. Chmura obliczeniowa umożliwia użytkownikom korzystanie z mocy obliczeniowej zewnętrznych dostawców, bez konieczności inwestycji w infrastrukturę.

Serwis komputerowy

Każde przedsiębiorstwo używa obecnie mniej lub bardziej skomplikowanych technologii informatycznych stąd ich serwis i konserwacja jest podstawowym działaniem wymaganym przez firmy. Wiąże się to z wysokim ryzykiem utraty danych w momencie awarii sprzętu oraz zastojem w działaniu pewnych procesów. Przedsiębiorstwa korzystające z takich usług nie muszą inwestować środków w infrastrukturę techniczną oraz zasoby ludzkie.

Tworzenie i sprzedaż oprogramowania

Firmy świadczące usługi tworzenia i sprzedaży oprogramowania zajmują się tworzeniem oprogramowania od podstaw, rozszerzaniem lub modyfikowaniem istniejących systemów. Do etapów tworzenia oprogramowania należą (Sacha K. 2010):

 1. Specyfikowanie, czyli zdefiniowanie funkcjonalności oprogramowania.
 2. Projektowanie i implementowanie, czyli tworzenie i wdrożenie oprogramowania, które spełnia określone wcześniej specyfikacje.
 3. Testowanie i zatwierdzanie, czyli weryfikacja dokonywana przez klienta spełnionych oczekiwań wobec produktu.
 4. Ewolucja oprogramowania w celu spełniania rozszerzających się potrzeb klientów.

Korzystanie z takich usług pozwala przedsiębiorstwom nie inwestować w kosztowne zasoby ludzkie z wymaganymi umiejętnościami oraz delegowanie takich czynności na zewnątrz organizacji.

Outsourcing usług informatycznych

Outsourcing polega na zleceniu części zadań do wykonania zewnętrznym firmom specjalizującym się w branży informatycznej. Opiera się on zazwyczaj na długotrwałej współpracy polegającej na zleceniu stałej realizacji pewnych działań. W częstych przypadkach zaczyna się ona od wdrożenia rozwiązań, a następnie opiece technicznej nad nimi. Z usług outsourcingowych korzystają najczęściej firmy z sektorów takich jak:

Popularną formą outsourcingu jest świadczenie usług internetowych oraz obsługa aplikacji wykorzystywanych przez firmy. Przedsiębiorstwa nie muszą inwestować w specjalistów od tworzenia stron internetowych oraz sklepów internetowych, co może być bardzo kosztowne. Outsourcing IT często objawia się w formie obsługi sieci komputerowych oraz utrzymania infrastruktury. Jest to usługa, z której często korzystają firmy posiadające rozbudowane systemy informatyczne. Każda działalność przedsiębiorcza zajmuje się przetwarzaniem danych, więc niejednokrotnie korzystają oni z outsourcingu centrów danych. Centra te udostępniają swoje hale wyposażone w serwery oraz wyspecjalizowaną kadrę. Do zalet outsourcingu IT należy:

Outsourcing IT posiada również kilka wad takich jak:

 • nadmierna chęć obniżenia kosztów skutkuje niskim poziomem świadczonych usług,
 • ryzyko wyboru nieodpowiedniej firmy,
 • utrata kontroli nad realizowanymi zadaniami,
 • wyciek danych poufnych firmy.

Rozwiązaniem zyskującym na popularności jest forma outsourcingu nazwana body leasing. Jest to tzw. outsourcing personalny. Rozwiązanie to polega na czasowym najmie specjalistów IT do firmy. Jest to istotne rozwiązanie w momencie, gdy przedsiębiorstwo potrzebuje konkretnych kompetencji na określony czas lub do wykonania projektu. W czasie współpracy firmy zainteresowane najmem pracownika oraz firmy oferującej konsultantów, specjaliści mają możliwość nieustannie wymieniać się, uzupełniając tym swoje kompetencje. Niewątpliwą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość zatrudnienia potrzebnego specjalisty z dnia na dzień, a współpraca może trwać od kilku dni do kilku miesięcy, a także pozwala na ograniczenie kosztów zatrudnienia pracownika.

Chmura obliczeniowa

Chmura obliczeniowa to usługa, która polega na udostępnieniu mocy obliczeniowej urządzeń IT. Odbywa się to zdalnie i jest oferowane przez zewnętrzne podmioty. Ideą tego rozwiązania jest brak inwestycji użytkownika w zbudowanie infrastruktury technicznej oraz zapłatę tylko i wyłącznie za zużyte zasoby (model płatności pay-as-you-go). Wyróżnić można modele (Bytniewski A. 2013):

 • publiczny - chmura przeznaczona dla wszystkich użytkowników oraz branż,
 • prywatny - odbiorcą usługi jest jedna firma, co zapewnia jej większe bezpieczeństwo oraz spełnianie wymaganych norm prawnych dla niektórych dziedzin,
 • hybrydowy - połączenie chmury prywatnej i publicznej, konfigurowane przez klienta tak, aby w pełni spełniać narzucone wymagania,
 • wspólny - chmura ta występuje w sytuacji, gdy kilka firm współdzieli tą samą infrastrukturę.

Usługi świadczone w chmurze obliczeniowej można podzielić na warstwy (Bytniewski A. 2013):

 • IaaS - Infrastruktura jako usługa, czyli podstawowa forma chmury obliczeniowej pozwalająca na korzystanie z infrastruktury informatycznej: serwerów, wirtualnych sieci, wirtualnych maszyn, itd.
 • PaaS - Platforma jako usługa, czyli wyższy poziom umożliwiający korzystanie z gotowego środowiska programistycznego,
 • SaaS - Oprogramowanie jako usługa, co oznacza możliwość używania aplikacji bez potrzeby ich tworzenia oraz instalacji.

Wiodącymi obecnie rozwiązaniami na rynku usług chmur obliczeniowych są Google Cloud, Microsoft Azure oraz Amazon Web Services.


Usługi informatyczneartykuły polecane
WirtualizacjaChmura obliczeniowaOprogramowanie dedykowaneSaaSSerwis transakcyjnyWebmasterCall centerProdukcja na zamówienieGiełda transportowa

Bibliografia


Autor: Wojciech Chajdaś