Serwis transakcyjny

Z Encyklopedia Zarządzania
Serwis transakcyjny
Polecane artykuły


Serwis transakcyjny – to internetowe narzędzie wspomagające świadczenie usług bankowych. Czynnikiem warunkującym korzystanie z serwisu transakcyjnego jest łączność internetowa. Nie ma konieczności instalowania odrębnego oprogramowania. Klient może korzystać z usług bankowych w dowolnym miejscu i czasie. Klient zleca swoje dyspozycje w systemie po nawiązaniu połączenia z serwerem banku. Dzięki temu działania klienta mogą być kontrolowane przez Bank w czasie rzeczywistym. Jednak w sytuacji, kiedy łączność zostaje przerwana, klient traci wgląd do informacji na temat swoich produktów oraz nie może wykonywać żadnych operacji. Aktualnie serwis transakcyjny jest podstawowym narzędziem komunikacji z bankiem za pomocą komputerów osobistych oraz urządzeń mobilnych. Istotne jest posiadanie odpowiedniej przeglądarki internetowej. Najczęściej banki rekomendują swoim klientom, z której wersji przeglądarki należy korzystać (E.Ślązak, E.Guzek 2012, 15-18).

Rozwój serwisów transakcyjnych

Branża bankowa ewoluuje i dostosowuje się do potrzeb klientów. W latach 90 ubiegłego wieku jej dynamiczny rozwój był spowodowany prywatyzacją banków. Bardzo ważna była także wiedza na temat nowych technologii, którą można było czerpać od banków Zachodniej Europy, inwestujących na rynku polskim. Podstawowymi czynnikami kształtującymi rozwój systemów transakcyjnych były:

  • deregulacja i liberalizacja przepływów kapitałowych na rynkach finansowych,
  • globalizacja,
  • rozwój nowych technologii informatycznych,
  • zmiany demograficzne, kulturowe i behawioralne klientów.

Aktualnie banki zmierzają do uproszczenia systemów transakcyjnych, tak by można było z nich korzystać na smartfonach. Wyodrębniane są dwa rozwiązania: serwis WWW "light” oraz aplikacja mobilna. W pierwszym przypadku bank udostępnia klientowi uproszczoną wersję systemu transakcyjnego z zachowaniem jego podstawowych cech. Klient może dokonywać niektórych operacji, ale funkcjonalność serwisu jest bardzo ograniczona. Negatywny wpływ na postrzeganie serwisu w wersji "light” ma fakt, iż korzystanie z bankowości poprzez przeglądarkę w smartfonie nie jest komfortowe. Jednak dla banku rozwiązanie to jest jednym z najtańszych i najłatwiejszych do wdrożenia. Alternatywną opcją jest stworzenie aplikacji dedykowanej do zainstalowania na urządzeniu mobilnym. Zazwyczaj aplikacje dostosowywane są do smartfonów z systemami operacyjnym: Android, iOS, Windows Mobile/Phone. Aplikację mobilną cechuje intuicyjny interfejs oraz redukcja transferu danych. Aplikacja łączy się z serwerem banku wyłącznie w celu przesłania najistotniejszych informacji. Przekłada się to bezpośrednio na przyspieszenie działania oraz zmniejszenie kosztów transmisji danych po stronie klienta. Aplikacja może wykorzystywać dodatkowe funkcjonalności smartfona, na przykład nadajnik GPS w celu zlokalizowania najbliższego oddziału lub bankomatu. W sytuacji, kiedy bank decyduje się na stworzenie aplikacji mobilnej musi także pamiętać o zapewnieniu w przyszłości aktualizacji oprogramowania. Wyzwaniem pozostaje również połączenie zaawansowania technologicznego oraz wysokiego poziomu bezpieczeństwa aplikacji (M.Polasik 2013, s. 1468-148).

Bezpieczeństwo

Podstawowym oczekiwaniem klienta wobec systemu transakcyjnego jest jego bezpieczeństwo. Banki w celu zapewnienia wysokiego bezpieczeństwa dokonywanych transakcji, a także ochrony danych osobowych wykorzystują odpowiednie narzędzia. Do podstawowych elementów bezpieczeństwa zaliczamy:

  • odpowiedni stopień złożoności loginu/aliasu do logowania,
  • hasło maskowane,
  • dodatkowe autoryzacje za pomocą cyfr z numeru PESEL lub kodu SMS,
  • blokowanie możliwości zapamiętywania przez przeglądarkę danych do logowania,
  • wyłączenie opcji kopiowania numeru rachunku do schowka.

Banki angażują się w kampanie edukujące klientów i informujące o potencjalnych zagrożeniach. Bardzo często w Regulaminie korzystania z kanałów elektronicznych zostaje umieszczony zapis o zakazie udostępniania danych do logowania osobom trzecim. Dodatkowo niektóre Banki wymuszają na klientach częstą zmianę haseł (K.Kolasińska-Morawska, R.Patora 2015, s. 60-62).

Bibliografia

Autor: Elżbieta Oleksy