Migracja

Z Encyklopedia Zarządzania
Migracja
Polecane artykułyMigracja - przemieszczanie się ludności, którego celem jest zmiana miejsca pobytu. Przyczyn migracji może być wiele - pogorszenie się sytuacji ekonomicznej w kraju, bądź relatywne polepszenie się warunków życia za granicą, zmiany sytuacji politycznej w kraju itp. Mogą też wystąpić motywacje osobiste, religijne, społeczno-socjologiczne. W ostatnim okresie znaczącą przyczyną migracji są względy zawodowe, poszukiwanie bardziej satysfakcjonujących warunków pracy lub uzyskanie ofert bezpośrednio od nowego pracodawcy. To ostatnie zjawisko, dotyczące zwłaszcza wysokiej klasy fachowców i naukowców określa się mianem drenażu mózgów.

Migracje dzieli się na wewnętrzne (w obrębie jednostki administracyjnej, czy politycznej, zaliczają się do nich migracje ze wsi do miast), oraz zewnętrzne (poza granice jednostki administracyjnej lub kraju). Ze względu na czas trwania wyróżnia się migracje czasowe (w tym sezonowe), oraz migracje trwałe.

Wśród form migracji najczęściej wyróżnia się emigrację (wyjazd z kraju), imigrację (przyjazd), reemigrację (zakończenie emigracji czasowej), repatriację (finansowany przez państwo lub inne instytucje powrót obywateli danego kraju lub ich potomków z zagranicy), przesiedlenia (organizowane przez dane państwo transfery ludności w obrębie jego granic), oraz deportację (usankcjonowane przez prawo krajowe lub międzynarodowe przemieszczenie danej osoby poza granice państwa).

Częstym zjawiskiem jest tzw. łańcuchowość migracji, czyli budowanie przez imigrantów swych społeczności narodowych na terenie nowej ojczyzny. Przykładem takich sytuacji mogą być irlandzkie i włoskie społeczności w miastach północno-wschodnich Stanów Zjednoczonych Ameryki na początku XX wieku. Przyczynami migracji łańcuchowych są najczęściej motywy językowe, religijne, szeroko pojęte czynniki społeczne.

Obecnie najczęstszymi migracjami są te o charakterze zarobkowym, wcześniej dominowały motywacje polityczne i religijne.

Dzisiejszy Problem migracji a Europa

Migracja tzw. Wędrówka ludności- celem takiej wędrówki jest zmiana miejsca pobytu. Jednak nie jest dokładnie określone gdzie dana ludność będzie chciała się osadzić. Więc cała migracja polega na przemieszczaniu się z jednego miejsca na drugie. Z takim oto zjawiskiem możemy się spotkać w dzisiejszych czasach. Między innymi przybysze z państw muzułmańskich, osadzają się w państwach gdzie planują pozostać na dłużej. Takie przybycie obcej ludności do jakiegoś kraju nazywamy imigracją.

Celem takiej podróży między państwami jest jednak osiedlenie czasowe lub na stałe. Imigranci zazwyczaj szukają lepszych warunków do życia czy tez pracy. Jak mówi ONZ za imigracje nie powinno się uważać krótszego pobytu w obcym kraju niż 3 miesiące. Jednak problemem na czasie jest trudne zatrzymanie i kontrolowanie wędrującej ludności. Sprawa ta należy do jednych z poważniejszych ponieważ Ci ludzie znajdują się na terenie Europy nielegalnie. Każdego dnia na teren Europy próbuje się dostać wielu imigrantów, których także nazywamy uchodźcami. Ludność wędrująca zazwyczaj korzysta z różnych szlaków migracyjnych. Szlaki takie cieszą się dużą popularnością, jednak co jakiś czas ulegają one zmianą. Tacy imigranci docierając do różnych krajów zazwyczaj nie potrafią się porozumieć, nie znają swoich praw i jaka pomoc może im przysługiwać.

Reasumując problematyka migracji stanowi ogromny problem a także wyzwanie dla naukowców pedagogów i ekonomistów. Każdych z nich ma podzielone zdanie na ten temat co powoduje ogrom dyskusji nad jej rozwiązaniem, konsekwencjami oraz przyczynami. Problem ten dotyka każdego z nas w sposób pośredni lub bezpośredni. [1]

Trendy które towarzyszą w migracjach międzynarodowych

Chociaż rozmaitość obecnych przepływów ludności na całym świecie jest duża, a na skutek różnych czynników ekonomicznych, społecznych, kulturowym i politycznym powstają nowe typy migracji. Zauważmy, że mając do czynienia z migracją mało kiedy towarzyszy temu jeden typ zmiany z reguły towarzyszy temu kilka czynników takich jak:

  1. Migracja osiedleńcza
  2. Zarobkowa
  3. Uchodźcza

A z reguły najczęściej wybierane kraje przez imigrantów, ze względu na zarobki czy pomoc ze strony Państwa to:

  1. Niemcy
  2. Turcja
  3. Szwecja
  4. Stany Zjednoczone [2]


Przypisy

  1. T. Homoncik, K.Pujer, I. Wolańska " Ekonomiczno-społeczne aspekty migracji " s. 64-66
  2. Ł. Żołądek "Migracje i polityka migracyjna" s. 24-26

Bibliografia


Autor: Agata Micherda, Bernadeta Nowak