Emigracja

Z Encyklopedia Zarządzania
Emigracja
Polecane artykuły


Emigracja to wyjazd osoby za granicę w celu pobytu czasowego lub zamieszkania na stałe. Przeciwieństwem emigracji jest imigracja, czyli przypływ osób z jednego kraju do drugiego.

Typy i rodzaje emigracji

Emigracja towarzyszyła ludziom od zawsze stając się nieodłącznym elementem ludzkiej egzystencji. Istnieje wiele typów oraz rodzajów emigracji, na przykład ze względu na ich obszar możemy podzielić je na:

  • wewnętrzne – w obrębie jednego kraju np. ze wsi do miast,
  • międzynarodowe – emigracja z jednego państwa lub kontynentu do innego.

Natomiast ze względu na cel emigracji wyróżniamy emigracje:

  • polityczne – np. emigracja w wyniku wojny,
  • gospodarcze – np. w celu znalezienia pracy oraz poprawienia warunków życia,
  • religijne – np. migracja z powodu prześladowań religijnych,
  • naukowe – np. w celu przeprowadzenia badań naukowych.

Emigracje możemy podzielić też, ze względu na podejmowane decyzje, na emigracje:

  • dobrowolne – są konsekwencją wolnej woli i podjętej decyzji danej osoby,
  • mimowolne – mogą być niechętne lub przymusowe, np. wysiedlenie w trakcie wojny.

Korzyści oraz skutki emigracji

Emigracja dotyka wielu aspektów gospodarczych, politycznych oraz społecznych, ma ogromne znaczenie zarówno dla kształtowania się polityki danego kraju, jego stosunków międzynarodowych oraz wzrostu gospodarczego.

Emigracja niesie ze sobą wiele korzyści, między innymi wyjazd z kraju pozwala ludziom na znalezienie lepiej płatnej pracy oraz podniesienie swojego standardu życia. Niejednokrotnie ludzie wyjeżdżają w celu przeprowadzenia ważnych badań naukowych, czy rozpoczęcia studiów na prestiżowej zagranicznej uczelni. Emigracja pozwala ludziom również na ucieczkę w czasach wojny oraz konfliktów zbrojnych.

Do negatywnych skutków emigracji zaliczamy drenaż mózgów – czyli wyjazd wykształconych ludzi z krajów słabo rozwiniętych do krajów wysoko rozwiniętych. Kolejnym negatywnym skutkiem jest narastający w Europie problem eurosieroctwa – do którego doprowadza masowa emigracja zarobkowa rodziców. "Nieobecność jednego z rodziców często zakłóca stosunki interpersonalne w rodzinie”. (M. Jawna, 2013, s. 2) Skutkiem czego jest osłabienie więzi rodzinnych, obniżenie poziomu kontroli rodzicielskiej oraz rozluźnienie dyscypliny.

Skutkiem migracji zarobkowych jest również malejąca liczba ludności w krajach słabo rozwiniętych oraz starzenie się społeczeństwa, a co za tym idzie rosnące wydatki państwa na opiekę społeczną oraz medyczną.

Emigracja polaków

"Według badań statystycznych ONZ Polska jest jednym z trzech spośród wszystkich krajów Europy, poza którego granicami żyje największa liczba ludzi w nim urodzonych.” (J. Gieorgica, 2018, s. 17) Dzięki wejściu w 2004r Polski do Unii Europejskiej pojawiła się szansa skrócenia dystansu cywilizacyjnego pomiędzy Polską a bardziej rozwiniętymi krajami Unii Europejskiej, a co za tym idzie Polacy zaczęli szukać pracy oraz dobrobytu poza granicami swojego kraju. Najpopularniejsze destynacje polaków to m. in.: Niemcy, Wielka Brytania, Norwegia, Holandia oraz Finlandia.

Do Polski również zaczęli przyjeżdżać zagraniczni pracownicy, głównie z państw biedniejszych takich jak Białoruś czy Ukraina. Obecnie 44% dużych firm w Polsce zatrudnia lub zatrudniało pracowników z Ukrainy. (Gieorgica J., 2018, s. 115) Przeprowadzono badania, z których wynika, że obecnie prawie co trzeci Polak ma do Ukraińców nastawienie pozytywne. "Wśród badanych osób 41% miało pozytywny stosunek do pracowników z Ukrainy, a 88% nie martwi się, że Ukraińcy mogą odebrać im pracę. 42% badanych obawiało się jednak, że napływ pracowników z Ukrainy może zahamować wzrost wynagrodzeń.” (Gieorgica J., 2018, s. 115)

Bibliografia

Autor: Aleksandra Skrzypek