Innowacja produktowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Innowacja produktowa (ang. product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.

Innowacje produktowe (w obrębie produktów) mogą wykorzystywać nową wiedzę lub technologie bądź bazować na nowych zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy i technologii. Termin produkt jest stosowany na oznaczenie zarówno wyrobów, jak i usług. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych.

Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę. Pierwsze mikroprocesory i kamery cyfrowe to przykłady nowych produktów wykorzystujących nowe technologie. Pierwszy przenośny odtwarzacz MP3, który stanowił połączenie istniejących standardów oprogramowania z technologią miniaturyzacji dysków twardych, był nowym produktem stanowiącym kombinację istniejących technologii. Opracowanie nowego zastosowania dla produktu przy jedynie niewielkich zmianach w jego specyfikacji technicznej to innowacja w obrębie produktu. Przykładem jest wprowadzenie nowego detergentu przy zastosowaniu znanego składu chemicznego wykorzystywanego poprzednio jedynie, jako półprodukt do wytwarzania powłok. (Podręcznik Oslo 2005, s. 50)

TL;DR

Innowacja produktowa to wprowadzenie nowego lub znacząco udoskonalonego wyrobu lub usługi. Może polegać na wykorzystaniu nowej wiedzy, technologii lub zastosowań. Przykłady to wprowadzenie nowych produktów, udoskonalenie istniejących produktów oraz dodanie nowych funkcji do usług. Prace projektowo-konstrukcyjne są ważnym elementem tego procesu. Przykłady innowacji produktowych to m.in. nowe materiały, aparaty fotograficzne w telefonach, usługi dostarczane do domu, nowe typy pożyczek. Przedsiębiorcy wymieniają wiele korzyści z innowacji, takich jak poprawa jakości, wejście na nowe rynki i obniżka kosztów.

Znaczące udoskonalenia

Znaczące udoskonalenia (significant improvements) istniejących produktów polegać na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tych produktów. Wprowadzenie systemu hamowania ABS, systemów nawigacji GPS czy innych udoskonaleń w ramach podzespołów samochodowych to przykłady innowacji w obrębie produktu, polegających na częściowych zmianach lub uzupełnianiu jednego z wielu zintegrowanych podzespołów technicznych.

Zastosowanie "oddychających" tkanin w odzieży to przykład innowacji produktowej polegają- cej na wykorzystaniu nowych materiałów poprawiających działanie produktu. Innowacje produktowe w sektorze usług mogą polegać na wprowadzeniu znaczących udoskonaleń w sposobie świadczenia usług (na przykład na podniesieniu sprawności czy szybkości ich świadczenia), na dodaniu nowych funkcji lub cech do istniejących usług lub na wprowadzeniu całkowicie nowych usług. Jako przykład można podać znaczące udoskonalenia w bankowości internetowej, takie jak znaczna poprawa szybkości i łatwości korzystania z tych usług. Innym przykładem jest wprowadzenie przez firmy prowadzące wynajem pojazdów możliwości odbioru i zwrotu pojazdu we własnym domu, co usprawnia dostęp klientów do tych usług. Stworzenie punktów kontaktowych dla kierownictwa na miejscu, a nie w oddalonej lokalizacji to z kolei przykład poprawy, jakości w przypadku outsourcingu usług.

Prace projektowo-konstrukcyjne (design) są integralną częścią procesu tworzenia i wdrażania innowacji produktowych. Innowacją produktową nie są jednak zmiany, które nie pociągają za sobą znaczącej zmiany cech funkcjonalnych lub zastosowań produktu. Zmiany takie mogą one jednak zostać uznane za innowacje marketingowe, o czym mowa dalej. Rutynowe aktualizacje/modernizacje ani regularne zmiany sezonowe również nie stanowią innowacji w obrębie produktu (Podręcznik Oslo 2005, s. 51)

Zobacz także: Proces Stage-Gate.

Przykłady innowacji produktowych

klasyfikacja według Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Dobra materialne

 • zastępowanie materiałów komponentami o podwyższonych parametrach (np. przyjazne dla środowiska plastiki),
 • aparaty fotograficzne w telefonach komórkowych,
 • wbudowana sieć bezprzewodowa w laptopach,
 • produkty żywnościowe z nowymi funkcjonalnymi cechami (jogurty z żywymi kulturami bakterii), *programowalne grzejniki i termostaty,
 • nowe leki o znacząco ulepszonym działaniu.

Usługi

 • nowe usługi, które znacząco ulepszają dostęp klientów do dóbr i usług, takie jak dowóz do domu,
 • video na żądanie poprzez szerokopasmowy Internet,
 • usługi internetowe takie jak bankowość, albo systemy płatności rachunków.
 • nowe typy pożyczek, na przykład pożyczki o zmiennej stopie procentowej,
 • wprowadzenie kart magnetycznych i plastikowych kart wielorakiego użytku.

Korzyści z innowacji w opinii przedsiębiorców

Klasyfikacja według Innowacje i polityka innowacyjna, 2017

 • poprawa jakości
 • wejście na nowe rynki
 • wzbogacenie oferty
 • obniżka kosztów robocizny
 • racjonalizacja zużycia materiałów
 • zmniejszenie zużycia energii
 • spełnienie wymagań prawnych i standardów
 • korzyści podatkowe (ulgi)


Innowacja produktowaartykuły polecane
WirtualizacjaOprogramowanie dedykowaneKomputerowo zintegrowane wytwarzanieInnowacja marketingowaDevOpsOEMInnowacja procesowaC2BUsługi informatyczneKompetencje poznawcze

Bibliografia


Autor: Aleksandra Halberda