Półprodukt

Z Encyklopedia Zarządzania

Półprodukty to produkty i wyroby będące wynikiem określonych faz produkcji ale z punktu widzenia danego przedsiębiorstwa, technologicznie, praca nad nimi nie została definitywnie zakończona w obrębie tej organizacji[1]. Są one w głównej mierze przeznaczone do wykorzystania lub przerobu na kolejnych fazach produkcji, stając się częścią składową produktu gotowego w tym zakładzie. Niezależnie od tego, w pewnych określonych przypadkach, półprodukty mogą być odsprzedawane, jako towar, innym podmiotom gospodarczym, gdzie stają się częścią innych lub podobnych gotowych produktów, do których wytworzenia są użyte. Półprodukty najczęściej są gotowe do magazynowania i uznawane jako zapasy[2]. Tym samym, podlegają ewidencji bilansowej i mogą zostać ujęte w księgach rachunkowych na podobnych zasadach jak produkty gotowe tj.

  • według rzeczywistego kosztu wytworzenia
  • według stałych cen ewidencyjnych tj. z uwzględnieniem różnic między cenami ewidencyjnymi a rzeczywistymi kosztami wytworzenia.

Z punktu widzenia ekonomiki przedsiębiorstwa, właściwe zarządzanie zapasami i przepływami półproduktów jest jednym z najistotniejszych elementów, zachowania ciągłości produkcji co ma bezpośredni wpływ na koszt wytworzenia oraz dotrzymywanie terminów realizacji zamówień od kontrahentów. Poza oczywistymi korzyściami finansowymi dla organizacji, wpływa to na jej wizerunek i zaufanie wśród kooperantów i samych odbiorców finalnych produktów gotowych.

Znaczenie dla różnych branży

W gospodarce występuje szereg rodzajów półproduktów, przyjmują one różne określenia, zależnie od branży. W budownictwie szczególnym rodzajem półproduktów są prefabrykaty, które są elementami konstrukcyjnymi budynków np. płyty gipsowe, tzw wielka płyta, elementy stropowe lub nadprożowe czy elementy drewniane więźby dachowej lub ścian[3]. dzięki zastosowaniu technologi prefabrkatowej, coraz częściej na rynku można spotkać się z ofertami zakupu domów "z paczki", co umożliwia przeciętnie wykształconemu technicznie nabywcy, na samodzielne zbudowanie własnego domu.

W przemyśle mięsnym stosowane jest określenie wyroby garmażeryjne[4], odnoszące się zarówno do chłodzonych półproduktów jak i produktów gotowych. Przykładami może być zmielone mięso do produkcji kotletów lub farszów ale również może zostać ono sprzedane jako wyrób gotowy.

Półfabrykat to określenie stosowane np. w branży metalurgicznej czy tworzyw sztucznych, odnosząc się do odlewów i wszelkich materiałów hutniczych jak pręty, blachy, rury oraz wszelkiego rodzaju wytłoczki i wykroje z tworzyw.

W przemyśle samochodowym lub elektronicznym częstym określeniem dla półproduktów są komponent czy podzespół. Niewątpliwie produkcja samochodów jest jednym z bardziej ciekawych, skomplikowanych i złożonych procesów, z wykorzystaniem olbrzymiej ilości części składowych, półproduktów dla montowni, które w wielu wypadkach dla ich producentów, stanowią produkt finalny. Podobnie wygląda sytuacja w odniesieniu do producentów komputerów, telewizorów i innego sprzętu elektronicznego.


Półproduktartykuły polecane
HurtowniaKoszt sprzedażyRachunek normatywny kosztówLogistyka zwrotówMasowa indywidualizacjaMateriałyTowarNakładyMetody rozliczania kosztów

Przypisy

  1. Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Część 2
  2. Zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP
  3. Prace Instytutu Techniki Budowlanej: Konstrukcje inżynierskie i budowlane, Wydania 31-41 s. 16
  4. Towaroznawstwo żywności WSiP, Warszawa, s. 201

Bibliografia

  • Dębski S. (2011), Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw. Część 2, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa
  • Kołożyn-Krajewska D. (2004), Towaroznawstwo żywności, WSiP, Warszawa
  • Matejun M., Motyka A. (2016), Zasobowe zdolności dynamiczne w zarządzaniu rozwojem firm sektora MSP, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź
  • Prace Instytutu Techniki Budowlanej (1964), Konstrukcje inżynierskie i budowlane, Warszawa

Autor: Wiktor Mróz