C2B

Z Encyklopedia Zarządzania


C2B (skrót ang. consumer to business) to jedna z kategorii e-commerce, procesu sprzedawania i nabywania usług oraz produktów. Jest to pewnego rodzaju model biznesowy, który polega na tym, że konsumenci (osoby fizyczne) w pewnym sensie tworzą wartość, a firmy ją konsumują. Dla przykładu - jeśli jakiś konsument tworzy recenzję, bądź gdy sugeruje jakiś nowy, przydatny pomysł na postęp nowo wprowadzonego na rynek produktu to można stwierdzić, iż konsument kreuje wartość dla danej firmy, pod warunkiem, że dana firma przyjmuje dane wejściowe.

TL;DR

C2B to model biznesowy w e-commerce, w którym konsumenci tworzą wartość dla firm poprzez udział w procesie tworzenia produktów lub usług. Przykładem może być udzielanie recenzji lub sugestii dla firm. Istnieje również odwrócony model, w którym konsumenci oferują produkty i usługi firmom. C2B jest możliwe dzięki rozwojowi technologicznemu i internetowi. W przeciwieństwie do tradycyjnego modelu B2C, gdzie firmy oferują produkty konsumentom, C2B jest odwróceniem tego procesu. Istnieje również odwrotność C2B, czyli B2C, gdzie transakcje są prowadzone bezpośrednio między firmami a konsumentami.

Alternatywna istota C2B

Inną istotą C2B (skrót ang. consumer to business) jest model handlu elektronicznego, polegającego na tym, że to właśnie konsumenci oferują jakieś produkty, bądź usługi danym firmom, za co firmy wypłacają konsumentom pieniądze. Tacy klienci umieszczają w specjalnych serwisach oferty zakupu, na które odpowiadają producenci. Za przykład może tu posłużyć klient mający niewykorzystany bilet lotniczy. Składa on ofertę ceny za ten bilet, natomiast firma decyduje, co zrobić z tą ofertą. Czy ją przyjąć, czy też odrzucić. Prościej można powiedzieć, że to nic innego jak zawieranie transakcji handlowych, prowadzonych za pośrednictwem Internetu z wykorzystaniem rozwiązań teleinformatycznych. Można bez wątpienia stwierdzić, że ten rodzaj modelu biznesowego jest pełnym odwróceniem tradycyjnego modelu biznesowego, polegającego na tym, że to firmy oferują konsumentom dane towary, bądź usługi. Taki model nosi nazwę B2C (skrót ang. business to consumer) (Ding Z., s. 15-16).

Przykład

Często widzimy model C2B (skrót ang. consumer to business) na różnego rodzaju forach internetowych, gdzie autorzy wpisów proponują biznes online, co ułatwia zakup określonego produktu, na przykład grę komputerową w serwisie allegro.pl, bądź olx.pl.. Za tego typu działanie autor może otrzymać wynagrodzenie z filii z udanej transakcji.

Rozwój technologii

Istnienie systemu C2B możliwe jest dzięki znaczącym zmianom technologicznym. Z pewnością wielki wpływ na tego typu rozwój miał internet, który łączy wielkie rzesze ludzi w dwukierunkową sieć. W przeciwieństwie do internetu, media tradycyjne typu telewizja umożliwiają jedynie jednokierunkowe relacje, zatem to właśnie internet przyczynił się do kolosalnego rozwój C2B. Ponadto, w dzisiejszych czasach konsumenci indywidualni posiadają dostęp do technologii, które kiedyś były przeznaczone jedynie dla firm. Przykładem tego jest dzisiejszy, ogólny dostęp do oprogramowań o dużych możliwościach, wysokowydajnościowych sprzętów komputerowych.

Alternatywne zrozumienie C2B

Powyższa definicja C2B, pomimo że powszechnie stosowana, nie jest jednak właściwą. Przedstawia ona nieco inny rodzaj relacji pomiędzy tradycyjnym modelem B2C, jednak popyt nadal jest wyznaczany przez konsumenta indywidualnego, a podaż realizowana przez przedsiębiorstwo. Dlatego też nie może być to właściwa definicja modelu C2B. Według właściwej definicji C2B jest modelem biznesu handlu elektronicznego, w którym indywidualny konsument oferuje produkt lub usługę firmom, a firmy za nie płacą. Ten model biznesowy, biorąc pod uwagę taką definicję, jest całkowitym odwróceniem tradycyjnego modelu transakcyjnego. Pojawienie się systemu C2B jest związane ze znaczącymi zmianami technologicznymi: umożliwienie tego modelu nastąpiło poprzez łączenie ogromnych rzeszy ludzi w dwukierunkową sieć (internet); tradycyjne media umożliwiają jednokierunkowe relacje, podczas gdy internet umożliwia relacje dwustronne zmniejszenie kosztów technologicznych: konsumenci indywidualni mają obecnie dostęp do technologii, które dotychczas były dostępne wyłącznie dla dużych firm (druk cyfrowy i internetowe technologie zakupu, wysokowydajnościowy sprzęt komputerowy, oprogramowanie o dużych możliwościach)

Odwrotność C2B

Dość istotnym w zrozumieniu pojęcia C2B (skrót ang. consumer to business) może być B2C (skrót ang. business to consumer). B2C związane jest z tradycyjnymi transakcjami, które polegają na tym, że przeprowadzane są bezpośrednio pomiędzy przedsiębiorstwem oferującym dane towary bądź usługi, a konsumentami, którzy na ogół są końcowymi użytkownikami swoich produktów lub usług. Najprostszym tego przykładem może być sytuacja, w której konsument (klient) robi zakupy w sklepie, które następnie sam użyje, a nie wykorzysta ich na przykład do dalszej odsprzedaży. Ten rodzaj modelu biznesowego różni się od modelu business-to-business, w który polega na handlu pomiędzy dwoma lub więcej firmami. Podczas kiedy zdecydowana większość różnego rodzaju firm sprzedaje bezpośrednio dane towary bądź usługi konsumentom, co określamy właśnie jako B2C, dany termin zyskał wielką popularność w latach 90, kiedy jego zastosowanie wiązało się głównie ze sprzedażą towarów w sieci internetowej (Odlanicka-Poczobutt M., s. 199-205).

Sprzedaż towarów za pomocą modelu B2C związane jest między innymi z takimi kanałami dystrybucji jak:

  • sklepy internetowe
  • aukcje internetowe
  • sprzedaż usług w formie detalicznej
  • sprzedaż wielopoziomowa (MLM)


C2Bartykuły polecane
E-biznesOEMSharing economyHandel elektronicznyModel bricks and clicksPakietyzacjaC2CEbankingSklep internetowy

Bibliografia

  • Adamczewski P. (2005), Słownik informatyczny, Helion
  • Codogni M., Duda J., Kudełko M., Kusa R., Peszko A., Teczke M., Wacłąwik Ł. (2014), Przedsiębiorczość w warunkach gospodarki globalnej - wybrane aspekty, Wydawnictwo AGH, Kraków
  • Ding Z. (2016), The Present and Future of C2B ECommerce in China, Savonia University of Applied Sciences
  • Gregor B., Stawiszyński M. (2002), E-Commerce, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Łódź
  • Odlanicka-Poczobutt M. (2011), Zastosowanie metody B2C dla wspomagania procesów logistycznej obsługi klienta w wybranym przedsiębiorstwie, Zeszyty naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i zarządzanie z. 56, nr kol. 1845


Autor: Marek Żurkowski

.