B2C

Z Encyklopedia Zarządzania
B2C
Polecane artykuły


B2C (ang. Business to Customer) to wykorzystanie środków elektronicznych do zawierania transakcji pomiędzy sprzedawcami a klientami indywidualnymi. Platforma (witryna biznesowa) stworzona przez firmy (detalistów, producentów) dla klientów indywidualnych.

Polega na sprzedaży produktów przez firmy konsumentom. Obejmuje wszelkie aspekty elektronicznego biznesu na płaszczyźnie kontaktów z indywidualnymi klientami poprzez:

 • MLM (Multilevel Marketing - czyli wielopoziomowe systemy sprzedaży),
 • aukcje internetowe,
 • internetowe komisy,
 • sklepy elektroniczne,
 • detaliczną sprzedaż usług (np. rezerwacja biletów, hoteli)

Zadania B2C

Do podstawowych zadań B2C należą:

 • zdobycie potencjalnego nabywcy, dlatego treść i forma witryny powinna być interesująca,
 • zapewnienie wygodnego dogodnego interfejsu użytkownika (środowisko graficzne)
 • stworzenie wirutalnego miejsca sprzedazy produktów firmy.

B2C obejmuje

 • płatności
 • marketing
 • realizację transakcji
 • wystawianie dokumentów związanych z realizacją transakcji
 • przygotowanie ofert
 • przygotowanie zamówień
 • potwierdzania zamówień

W celu zrealizowania w/w zadań należy stworzyć takie oprogramowanie do prezentacji katalogu firmy i jego przeszukiwania aby klient został zainteresowany zawarciem transakcji. Ważne jest, aby katalog firmowy zawierał profesjonalnie opisane produkty.

Zamawianie prodkutków przez potencjalnych nabywców jest najważniejszą funkcją witryny typu B2C nastawionych na sprzedaż. Witryny tego typu powinny zawierać:

 • funkcje finansowe, które umożliwią wyliczenie kosztów pośrednich, upustów i np. kosztów transportu,
 • sposób przechowywania i dostęp do danych, który ułatwi uaktualnianie rachunków i właściwą rejestrację zamówienia,
 • współpraca z innymi systemami komputerowymi,
 • serwer transakcyjny np. MS. Net Enterprise Server.

Oprócz tego typu handlu występuje również relacja typu B2B, która różni się od B2C.

Poziomy B2C

Każda firma może rozpocząć oferowanie towarów i usług tą metodą na dowolnym poziomie - od prostego, statycznego serwisu internetowego, po rozbudowane systemy składania i realizacji zamówień przez Internet oraz uczestnictwo w elektronicznych giełdach towarowych. W swej najbardziej podstawowej formie serwis B2C może prezentować produkty oraz opcje składania zamówień, np. faksem, przez telefon lub pocztą elektroniczną. Rozbudowując system, można umożliwić klientom wybór towarów i dokonywanie płatności w trybie on-line, bez konieczności obsługi ze strony personelu. Kolejnym krokiem może być udostępnienie klientom bezpośredniej pomocy w procesie składania zamówień poprzez Internet, dzięki której będą oni mogli otrzymać natychmiastową odpowiedź na swoje pytania oraz wyjaśnić wątpliwości, przeszkadzające w finalizacji zakupu. Na jeszcze wyższym poziomie handlu elektronicznego sieć WWW umożliwia budowanie indywidualnych więzi z klientem, poprzez oferowanie specjalnych upustów zależnych od ilości zakupów, a nawet generowanie dostosowywanych serwisów odzwierciedlających preferencje poszczególnych klientów związane z wyborem produktów.

Klient w B2C

Działalność w segmencie B2C jest silnie nakierowana na klienta. A. Banacewicz-Miazga podaje wręcz prawidłowość według, której utrzymanie starego klienta jest 5-krotnie tańsze niż pozyskanie nowego. Jest to związane z dużą przejrzystością ofert internetowych oraz krótkim czasem potrzebnym do przejrzenia oferty konkurencji. Firmy internetowe B2C starają się dlatego wykształcić więź łączącą je z klientem. W tym celu tworzone są programy lojalnościowe, kluby konsumenckie, a nawet programy angażujące klientów w opracowywanie nowych projektów. Aby efektywnie zarządzać relacją klient-firma niektóre przedsiębiorstwa wdrażają system CRM (Customer Relationship Management).

Bibliografia

Autor: Justyna Trębacz, Małgorzata Wór, Magdalena Cygan