Rodzaje witryn internetowych

Z Encyklopedia Zarządzania
(Przekierowano z Strona internetowa)

Witryna internetowa lub serwis internetowy/serwis WWW jest to zbiór powiązanych tematycznie i umieszczonych na jednym serwerze stron internetowych. Każda z tych stron zawiera pewne elementy: tekst, grafikę, a czasem również funkcje zaawansowane jak formularze zamówień lub panel przeszukiwania bazy danych.

Za każdą niemal witryna kryje się specjalny zestaw kodów HTML (HyperText Markup Language - język znaczników hipertekstowych), które umożliwiają przeglądarką formatowanie i wyświetlanie łączy tekstowych i graficznych w obrębie witryny.

Podstawowe właściwości techniczne tradycyjnych witryn internetowych: (G.R. Frederick 2010, s. 23)

 • średnia długość sesji to 10-15 minut
 • minimalna wielkość ekranu to 800x600
 • maksymalna wielkość ekrany jest nieograniczona
 • błędy w przeglądarkach są rzadkie
 • język znaczników to XML, HTML

Witryny internetowe to strony, które pełnią wiele przydatnych funkcji, dzielone są ze względu na kategorie według ich funkcjonalności i treści na nich zamieszczanych. Ważnym aspektem w podziale na te kategorie jest punkt widzenia nadawcy i odbiorcy. Wszystkie funkcje witryn internetowych pozwalają na budowanie, rozwijanie i utrzymywanie poprawnych relacji z użytkownikiem, a funkcjonalność witryny ma wpływ na poprawny przesył informacji w internecie (K. Król 2015, s. 343-344)

Witryna wspiera obecność firmy na rynku. Może na nią bowiem zajrzeć równie dobrze potencjalny klient mieszkający za rogiem, jak i na drugim końcu świata. Stwarza ona możliwość reklamowania produktów i usług oraz marki bez konieczności fizycznego kontaktu z klientem.

Wyróżnia się trzy kluczowe komponenty efektywnej witryny internetowej. Są nimi: zawartość (content), społeczność (community) i handel (commerce)

Najważniejszym z tych elementów jest niewątpliwie zawartość, a w szczególności treść witryny. Jeżeli witryna wyposażona jest w dobrą grafikę, lecz jej treść jest mało wartościowa, być może konsument zajrzy na nią raz, ale z pewnością nie będzie powracał. Z kolei strony bogate w użyteczne treści zawsze będą popularne, niezależnie od grafiki.

Witryna internetowa służy do wirtualnego odwzorowywania istniejącej w rzeczywistości firmy. Zawartość witryny internetowej to istotny i użyteczny zbiór informacji dla klientów w postaci ofert, dokumentów, katalogów, zdjęć. Witryna internetowa to również zapis informacji na serwerze sieciowym przedsiębiorstwa pod postacią elektroniczną. Dostęp do zawartości witryny ułatwiają takie wirtualne narzędzia jak formularz kontaktowy, zamieszczone konkretne pliki dokumentów do pobrania, linki do baz danych, adres poczty elektronicznej do kontaktu, inne linki stron internetowych. Należy zwrócić uwagę, iż zawartość witryny internetowej to również zamieszczone zdjęcia, szata graficzna, animacje na witrynie, dźwięk, zamieszczone video, wyszukiwarka, banery reklamowe, menu, formularze kontaktowe. Cała zawartość ma decydujący wpływ na funkcjonalność i użyteczność strony. Zawartość dobierana jest według wybranych potrzeb użytkowników (M. Wrzesiński 2002, s.63-66)

TL;DR

Witryna internetowa, czyli zbiór stron umieszczonych na jednym serwerze, ma wiele funkcji i celów, takich jak reklama produktów i usług, obsługa klienta czy kreowanie wizerunku firmy. Istotą witryny jest przyciągnięcie uwagi użytkownika i zainteresowanie go na tyle, żeby powrócił. Istnieje wiele kategorii witryn, takich jak sklepy online, witryny informacyjne czy centra handlowe. Witryny internetowe ewoluowały od prostych wizytówek do bardziej rozbudowanych i funkcjonalnych stron.

Ewolucja witryny internetowej

Rok 1994 to czas rozpoczęcia ekspansji Internetu i ewolucji witryn WWW. Od tego czasu posiadanie witryny internetowej przez przedsiębiorstwa oznaczało prestiż i innowacyjność, ale również, że przedsiębiorstwo poważnie myśli o przyszłości firmy i chce zdobywać przewagę nad konkurencją na rynku działalności. Posiadanie strony internetowej stało się powodem do dumy (R. Brady 2002, s. 237) Witryny internetowe stały się dynamiczne, użyteczne, a przede wszystkim funkcjonalne. Sieci internetowe zaczęły tworzyć się wokół takich witryn, warto zauważyć, iż zaczęła mieć większe znaczenie strategia jakości i specjalizacji. Od czasu ewolucji jakość witryny internetowej charakteryzuje się jasnością, przejrzystością oraz konkretnością w publikowanych treściach, zaczęto również zwracać uwagę i dbać o szczegóły techniczne i wizualne witryn (K. Król 2015, s.55) Współczesne witryny pod wpływem zmian na przestrzeni lat skupiają cechy zarówno statyczne jak i dynamiczne. Zwiększyła się wartość witryny internetowej, która jest aktualna, interaktywna, posiada formularze kontaktowe oraz wysyłkowe, multimedia czy jest połączona z sieciami społecznościowymi (Gralak K i in. 2016, s. 172)

Istota witryny internetowej

Istotą witryny internetowej jest zwrócenie uwagi użytkownika, tak aby użytkownik zakodował w pamięci witrynę i był skłonny do ponownego jej odwiedzenia (K. Śliwińska 2011, s. 28)

Elementy charakterystyczne dla witryny internetowej: (K. Śliwińska 2011, s.28-29)

 • kontekst, czyli układ i projekt witryny internetowej
 • zawartość, czyli tekst, grafika, dźwięk wykorzystany na witrynie internetowej
 • społeczność, czyli możliwość komunikacji na witrynie internetowej
 • indywidualizacja, czyli możliwość dostosowania witryny internetowej do potrzeb użytkownika
 • komunikacja, czyli komunikacja między witryną a użytkownikiem
 • połączenia, czyli załączone przekierowania do innych witryn internetowych
 • handel, czyli możliwość prowadzenia działań o charakterze handlowym na witrynie internetowej

Rola, funkcje, cele witryny internetowej

Tworząc witrynę internetową należy kierować się strategicznymi celami przedsiębiorstwa. Podstawowym działaniem jest określenie głównych celów i funkcji witryny, pozwala ono na scharakteryzowanie stopnia udziału i zaangażowania w wirtualnym świecie. Funkcje witryny internetowej skupiają się na potrzebach zarówno firmy, jak i klienteli, posiadają cechy wspólne każdego przedsiębiorstwa i oddziałują na konstrukcje każdej witryny (M. Wrzesiński 2002, s. 54-55)

Podstawowe funkcje witryny internetowej to: (M. Wrzesiński 2002, s. 54)

 • obsługa klientów
 • obsługa produktów
 • kreacja wspólnoty wszystkich wirtualnych klientów

Podstawowe cele marketingowe witryny internetowej to: (M. Wrzesiński 2002, s. 55)

Podstawowe cele strategiczne witryny internetowej to: (M. Wrzesiński 2002, s. 63)

Podstawowe kategorie witryn internetowych

Mimo wielkiej różnorodności istniejących witryn internetowych można dokonać pewnej ich systematyzacji.

Wyróżniamy zatem 6 podstawowych kategorii witryn WWW:

 1. Sklepy on-line (online storefront). Tego typu witryny umożliwiają konsumentom dokonywanie wyboru określonego towaru z elektronicznego katalogu i jego bezpośredni zakup. Sklepy on-line oferują klientom bardzo różnorodne produkty począwszy od programów komputerowych przez książki, płyty kompaktowe, bilety lotnicze, aż po samochody. Zamówienie danego produktu najczęściej wiąże się z wypełnieniem, a następnie przesłaniem on-line określonego formularza. Czasami wykorzystuje się do tego celu także bezpłatne numery telefoniczne.
 2. Witryny demonstrujące obecność firmy w Internecie (Internet presence sites). Jest to obecnie najpopularniejsza forma wykorzystania Internetu przez firmy. Dzięki tego typu witrynom zarówno obecni jak i potencjalni klienci mają możliwość poznać daną firmę oraz zapoznać się z jej ofertę. Są oni bardzo często odsyłani do tego typu witryn poprzez adresy URL umieszczane w reklamach prasowych lub telewizyjnych, w których nie ma miejsca ani czasu na szczegółowe przedstawienie oferty firm. Dawniej dzielono je jeszcze na trzy grupy
  • Pojedyncze strony reklamowe (Flat ads). Są to pojedyncze strony pozbawione jakichkolwiek hiperłączy
  • Witryny typu obraz (Image sites). Ich najważniejszym elementem są zdjęcia, ewentualnie rysunki.
  • Witryny informacyjne (Information sites). Są witryny które dostarczają szczegółowych informacji o firmie i jej ofercie. Wyżej przedstawiony podział wydaje się być jednak raczej sztuczny.
 3. Witryny oferujące dostęp do informacji (Content sites). W obrębie tego typu witryn wyróżnić można trzy kategorie:
  • Płatne (Fee based). Dostęp do określonych informacji oraz raportów wymaga uiszczenia przez konsumenta opłaty. Model ten stosowany jest bardzo często przez elektroniczne wersje gazet i czasopism (np. "The Economist", " Business Week").
  • Sponsorowane (Sponsored). W celu uchronienia konsumentów przed konieczności płacenia przez nich za dostęp do określonych informacji, niektóre firmy sprzedają reklamodawcom miejsca na swych stronach WWW.
 4. Przeszukiwalne bazy danych (Searchable databases). Witryny te pozwalają firmom na odpłatne umieszczanie swoich informacji w bazie danych dostępnej w sposób bezpłatny konsumentom.
 5. Centra handlowe (Mall sites). Składają się one z grupy sklepów oferujących różnorodne towary i usługi. Sklepy te płacą za "wynajem" miejsca w tego typu wirtualnym centrum handlowym.
 6. Witryny motywujące do odwiedzin (Incentive sites). Oferują one potencjalnym klientom rzeczy na tyle atrakcyjne, aby zachęcić ich do odwiedzenia danej witryny Webu, na której znajduje się określona komercyjna oferta będąca rzeczywistym celem oddziaływania.
 7. Wyszukiwarki (Search agents, search engines). Są one jednymi z najpopularniejszych serwisów internetowych. Umożliwiają wyszukiwanie innych witryn zawierających określone informacje. Dostęp do nich przeważnie jest bezpłatny, ponieważ bazują na sprzedaży miejsca na swoich stronach reklamodawcom.

Klasyfikacja ze względu na wartość marketingową witryn internetowych

W początkowej fazie rozwoju Internetu wyróżniano 6 typów witryn internetowych ze względu na ich wartość marketingową:

 1. Wizytówki - najprostsza forma istnienia w Internecie. Strona internetowa zawiera dane teleadresowe firmy, kilka zdjęć i skromne informacje o przedsiębiorstwie.
 2. Foldery - są to multimedialne prezentacje firmy. Jednak nie powodowały pozytywnych skutków marketingowych. Zirytowany użytkownik najczęściej odchodził znudzony długim czekaniem na wgranie zawartości.
 3. Serwisy - stanowią rozbudowaną bazę wiedzy o firmie. Zawierają przygotowane i w konkretny sposób sprecyzowane merytorycznie materiały o firmie, ofercie produktowej, profilu działania.
 4. Vortale - sprecyzowane i dostarczające bardzo rozległych informacji, ale tylko z jednej dziedziny. Była to najczęstsza forma witryn w Internecie skupiająca społeczności osób interesujących się danym tematem.
 5. Portale - są "bramami wejściowymi" do rozległych zasobów Internetu. Zawierają posegregowane i skupione w grupy informacje dzięki czemu łatwiej jest dotrzeć do interesującego nas zagadnienia.
 6. Inne: sklepy internetowe, huby branżowe, intranet - są to specyficzne narzędzia promocji oraz wyszukiwania informacji. Sklepy internetowe są dostępne dla wszystkich użytkowników. Za ich pomocą można zakupić interesujący nas towar. Natomiast huby i intranet dostępne są dla wyselekcjonowanej grupy użytkowników. W hubach możliwe jest zapraszanie kolejnych osób natomiast Intranet to zamknięta sieć dostępna tylko dla pracowników jakiegoś przedsiębiorstwa, gdzie znajdują się procedury, informacje o klientach itp.

Aktualnie w Internecie nie spotyka się już wizytówek i folderów. Dostęp do technologii sprawił, że w domowym zaciszu można za pomocą prostych programów stworzyć strony internetowe z większą i efektywniejszą prezentacją treści nie ograniczając się do jednej strony lub bardzo złożonych prezentacji multimedialnych.

Patrz też:


Rodzaje witryn internetowychartykuły polecane
Formy promocji i reklamy w internecieWizerunek markiMarketing bezpośredniMetody przyciągania klientów w internecieTechnologia FLASHMarketing onlineMedia społecznościoweMateriały reklamoweMarketing mobilny

Bibliografia

 • Brady R. (2002), Marketing w internecie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa
 • Collin S. (2002), Marketing w sieci, Felberg SJA, Warszawa
 • Frederick G. (2010), Projektowanie witryn internetowych dla urządzeń mobilnych, Helion, Gliwice
 • Gralak K. (2016), Witryna internetowa jako narzędzie promocji i dystrybucji oferty gospodarstw agroturystycznych, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywieniowej, nr 115
 • Król K. (2015), Funkcjonalność oraz funkcje internetowych witryn gospodarstw agroturystycznych, Ekonomia i Zarządzanie, vol. 7, nr.1
 • Król K. (2015), Jakość, funkcjonalność i użyteczność witryn internetowych, Problem drobnych gospodarstw rolnych, nr 3
 • Strona internetowa: Rodzaje stron internetowych
 • Śliwińska K., Pacut M. (red.) (2011), Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI weku, Wolters Kluwer, Warszawa
 • Wrzesiński M. (2002), Zarządzanie firmową witryną internetową, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk


Autor: Marta Jakusz-Gostomska, Adrianna Szymała