Portal internetowy

Z Encyklopedia Zarządzania

Portal internetowy to taki rodzaj serwisu informatycznego (informacyjnego), poprzez który użytkownicy mają dostęp do nowych informacji z wielu dziedzin. Zazwyczaj portale internetowe zawierają mechanizmy wyszukiwania informacji, plików, stron WWW. Wiele portali internetowych oferuje użytkownikom sieci bezpłatne konta poczty elektronicznej, udostępnianie programów do ściągania z Internetu, grupy dyskusyjne, pogawędki internetowe (chat), sprzedaż przez Internet i inne usługi dla zarejestrowanych internautów.

Mówi się, że wyszukiwarki były poprzednikami portalu. One, jako pierwsze zaczęły przyjmować zapytania od milionów internautów dziennie. Portale internetowe powstały, aby pełnić funkcję bibliotekarzy Web. Pierwszy utworzony został w 1996 roku i użyty do skatalogowania treści (informacji) dostępnych w Internecie. Portal taki działał, jako "centrum", dzięki któremu użytkownicy mogli zlokalizować dokument i połączyć go z odpowiednią treścią.

Portale internetowe zarabiają tylko dzięki udostępnianiu banerów reklamowych i kierowaniu użytkowników zasobów Web do właściwych miejsc komercyjnych, zwiększając obroty handlowe. W tym momencie portale nie są tylko łącznikiem z treścią, ale oferują dostęp do zasobów online i zawierają szeroki wachlarz usług.

Stosowane technologie. Wśród stosowanych technologii w portalu internetowym wyróżnia się:

 1. Personalizacja
 2. Wyszukiwanie
 3. Powiadamianie
 4. Współpraca
 5. Autoryzacja zadań
 6. Aplikacja
 7. Infrastruktura
 8. Integracja

TL;DR

Portal internetowy to serwis, który umożliwia użytkownikom dostęp do informacji, usług i treści online. Portale oferują różne funkcje, takie jak wyszukiwanie, konta poczty elektronicznej i grupy dyskusyjne. Istnieją różne typy portali, w tym horyzontalne, tematyczne, intranetowe, ekstranetowe, korporacyjne i społecznościowe. Najpopularniejsze portale w Polsce to Onet.pl, Wirtualna Polska, Interia.pl i Gazeta.pl, a na świecie Facebook i YouTube.

Typy Portali internetowych.

 1. Portale horyzontalne przedstawiają tematykę o najszerszym zakresie. Jego celem jest wygenerowanie jak największej liczby wyświetleń reklam.
 2. Portale tematyczne (tzw. wortale ang. Vertical portal) koncentrują się one na wybranej problematyce np. praca, finanse, sport itp.. Ich zawartość dotyczy tylko i wyłącznie wybranego tematu.
 3. Intranet (ang. Intranet) jest to sieć wewnętrzna łącząca np. komputery w jednej firmie i jego oddziałach. Sieć taka jest potoczne znana jako LAN.Są głównie nakierowane do pracowników korporacyjnych. Głównym celem wdrażania portali intranetowych jest szybkie realizowanie danego celu przez pracowników, natychmiastowego dostępu do informacji elektronicznej zwiazanęj z danym zadaniem oraz ułatwieniem w komunikacji między zespołami bądź pracownikami którzy znajdują się w różnych zakątkach świata (Sikorski M, Ludwiszewski B, Fazlagić J, Sala A. 2014, str 102-104,)
 4. Ekstranet jest to zewnętrzna sieć firmy. Pozwala na zdalny i 24-godzinny dostęp do bazy firmy.Głównym celem tworzenia ekstranetów, jest upublicznienie własnych zasobów między korporacjami lub pomiędzy pracownikami a klientami, gdy dostęp do internetu jest mocno ograniczony bądź zabroniony (Lisowski M. 2014, str 129-131,)
 5. Portal korporacyjny jest to rozbudowana witryna firmy będąca połączeniem Ekstranetu oraz szerokiej informacji dla klientów oraz ich usług.
 6. Portal społecznościowy Jest to rodzaj portali internetowych w których internauci zaspokajają ludzkie potrzeby kontaków z innymi ludźmi, oraz wymianę wszelakich informacji doświadczeń czy hobby.

Najbardziej znany typ portalu internetowego

Z biegiem lat powstał nowy odłam portali internetowych, który nosi nazwę serwisów społecznościowych znany również pod inna nazwą tj. portal społecznościowy. I tak pierwsze tego typu portale ujrzały światło dzienne w U.S.A pod koniec XX wieku. Były to pierwowzory takich serwisów jak Nasza-Klasa czy Twitter, a więc były nakierowane na ściśle powiązaną grupę społeczną (dawni studenci, znajomi, przyjaciele). W tamtych czasach użytkownik miał możliwość zapraszania znajomych oraz przesyłać między sobą wszelakie wiadomości, informacje itp. Z biegiem czasu portale się modernizowały oraz sam użytkownik miał więcej możliwości np. tworzenie nowych grup których łączyły wspólne zamiłowania. Relacje te coraz bardziej miały podłoże wirtualne i nie zawsze miały odzwierciedlenie w rzeczywistości. W dzisiejszych czasach portale społecznościowe są w głównej mierze kontrolowane przez użytkowników. To oni tworzą ich zawartość, komentują publikacje innych. Relacje między użytkownikami, stały się wielopłaszczyznowe. Zastąpiono prostą wymianę informacji, poprzez konwersacje prowadzone na żywo za pomocą komunikatorów takich jak messenger. Wszelakie edytowanie czy wymiany plików stały się codziennością. (Małecka M, Małecki B. 2009, str 4-5,)

Najpopularniejsze portale internetowe w Polsce

 • Onet.pl
 • Wirtualna Polska
 • Interia.pl
 • Gazeta.pl

Najpopularniejsze portale internetowe na świecie

 • Facebook.com
 • Youtube.com


Portal internetowyartykuły polecane
Komunikator internetowyMedia społecznościoweMarketing mobilnyPortal społecznościowySerwis społecznościowyInternetSieć komputerowaTLSPhishing

Bibliografia

 • Lisowski M. (2014), Współczesne wyzwania zarządzania marketingowego, Wydawnictwo Społecznej Akademii Nauk, Łódź, Warszawa  
 • Małecka M., Małecki B. (2009), Analiza rozwoju portali społecznościowych w Internecie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa
 • Nahotko M. (2004), Metadane. Sposób na uporządkowanie Internetu, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków
 • Piądłowski K. (2006), Portale Internetowe, CEBID, Warszawa
 • Sikorski M., Ludwiszewski B., Fazlagić J., Sala A. (2014), Oddziaływanie portali intranetowych na zarządzanie wiedzą w nowoczesnych organizacjach, Problemy Zarządzania


Autor: Agnieszka Klozińska, Konrad Banaś