Sieć komputerowa

Z Encyklopedia Zarządzania

Siecią komputerową nazywamy zestaw dwóch lub więcej komputerów połączonych ze sobą odpowiednio, dzięki któremu możliwa jest komunikacja. Jest to zatem cały system komputerowy i ich połączenia, przez które komputery, mogą przesyłać informacje pomiędzy sobą (Madej J, Wilusz T., Wilusz W, 2014 s. 148-149).

Sieci komputerowe mają dużą niezawodność, jest to istotne z punktu widzenia ich utraty. W przypadku gdy zostały one przechowywane na jednym komputerze a utracimy do niego dostęp, nie można ich w żaden sposób odtworzyć. To właśnie przy pomocy sieci i jej połączeń można spróbować je odzyskać, zwiększają one niezawodność całego systemu.

Dzięki sieciom komputerowym możliwe jest współdzielenie zasobów. Kiedy komputery są ze sobą połączone, mogą korzystać wzajemnie ze swoich danych, ale także uzyskać dostęp do urządzeń innych na przykład drukarek. Jest to bardzo przydatne w firmach, kiedy mamy wspólną drukarkę sieciową każdy może z niej korzystać, trzeba tylko wysłać dokument do drukarki poprzez sieć i dane zostaną wydrukowane. Przede wszystkim sieć komputerowa to idealny sposób na komunikacje ludzi którzy są oddaleni od siebie mogą pracować wspólnie. Każda najmniejsza zmiana np. w dokumencie jest widoczna u innych współużytkowników.

TL;DR

Artykuł omawia pojęcie sieci komputerowych, ich zalety i rodzaje. Sieci komputerowe umożliwiają komunikację i współdzielenie zasobów pomiędzy komputerami. Wyróżnia się sieci LAN, MAN, WAN i WLAN. Opisane są również topologie sieci komputerowych, takie jak magistrala, pierścień, gwiazda i pełne połączenia.

Rodzaje sieci komputerowych

Sieci komputerowe dzielą się z punktu widzenia zasięgu i możemy wyróżnić takie sieci jak (Chaładyniak D., Wacnik J. 2009, s. 4-5):

  • LAN-(ang. Local Area Network) dotyczy sieci zlokalizowanej na małym obszarze, o najmniejszym zasięgu. Obejmuje budynek lub grupę budynków, są najbardziej powszechnymi i używanymi typami sieci.
  • MAN-(ang. Metropolian Area Network) sieci miejskie, używane rzadko, głównie w wielkich miastach. Sieci miejskie budowane są tam, gdzie potrzebna jest szybka i pewna wymiana danych pomiędzy punktami, w ramach miejscowości, bez udziału stron trzecich (duże organizacje rządowe, edukacyjne lub prywatne). Sieci budowane przez ośrodki akademickie, oprócz łączenia budynków uniwersyteckich, muszą także połączyć ośrodki poza głównymi zabudowaniami.
  • WAN-(ang. Wide Area Network) - zasięg tej sieci obejmuje granice miast, państw i kontynentów. Sieci WAN często korzystają z infrastruktury transmisyjnej udostępnianej przez dostawców, takich jak firmy telekomunikacyjne. Dostęp do sieci rozległej uzyskuje się przez dołączenie komputerów lub sieci lokalnych do węzłów sieci. Przykład: Internet. Komunikacja w sieciach rozległych wykorzystuje takie technologie jak: analogową, cyfrową, komutację pakietów.
  • WLAN-(ang. Wireless Local Area Network) jest to technologia pozwalająca budować bezprzewodowe sieci danych niskim kosztem, o zadowalających parametrach i sporych zasięgach. Dodatkowym plusem tej technologii jest krótki czas potrzebny na zbudowanie sieci.

Sieci można również podzielić ze względu na architekturę (Chaładyniak D., Wacnik J. 2009, s. 4):

  • klient-serwer-występuje system zarządzający, udostępniających usługi użytkownikom sieci (serwer) oraz komputery korzystające z usług serwera (klienty).
  • peer2peer (równorzędna) - w tej sieci każdy komputer jest traktowany na równi, może równocześnie być klientem oraz serwerem

Topologia sieci komputerowych

Topologia sieci komputerowej jest to model układu połączeń różnych elementów sieci komputerowej. Topologia sieci może odnosić się do konstrukcji fizycznej albo logicznej sieci.

Topologia logiczna - sieci określa sposób, w jaki komputery komunikują się ze sobą za pośrednictwem medium sieciowego.

Topologia fizyczna - jest to struktura połączeń fizycznych i logicznych pomiędzy urządzeniami podpiętymi do sieci.

Fizyczne topologie sieci (Madej J, Wilusz T., Wilusz W. 2014, s. 160-161):

  • Magistrali-wszystkie elementy sieciowe podłączone są do pojedynczego, otwartego kabla zwanego rdzeniem, którego zadaniem jest rozprowadzanie sygnału. Wymagane jest aby oba końce były podłączone do hostów.
  • Pierścienia-komputery są połączone w obwód zamknięty. Sygnał krąży w pętli od komputera do komputera, który pełni rolę wzmacnia i regeneruje sygnał i wysyłającego go do kolejnego komputera. W topologii tej komputery połączone są za pomocą jednego nośnika informacji w układzie zamkniętym.
  • Gwiazdy-W tej strukturze odbiorcy danych łączą się z centralnym urządzeniem - węzeł centralny, które przyjmuje transmisje oraz przekazuje dane do urządzenia.
  • Pełnych połączeń-wszystkie hosty łączą się ze sobą na zasadzie każdy z każdym. Ta technologia ma zastosowanie w dziedzinach, w których jest potrzebny brak zawodności.


Sieć komputerowaartykuły polecane
Topologia sieciSQLBlockchainKod QRDomenaSzyfrowaniePortal internetowyJavaScriptInterfejsAnaliza wielokryterialna

Bibliografia


Autor: Justyna Pietras