JavaScript

Z Encyklopedia Zarządzania

JavaScript jest jednym z wielu występujących obecnie języków programowania zorientowanym obiektowo. Technologię tą opracowano w taki sposób, aby jej kod mógł być przemieszany z kodem HTML oraz wszystkie jej interakcje z ekranem i użytkowaniem mogły korzystać właśnie z tego kodu. JavaScript to język skryptowy, łatwy do opanowania, który obsługuje w dzisiejszych czasach większość najbardziej popularnych wyszukiwarek tj. Opera czy Mozilla. Jednakże należy pamiętać, iż języka JavaScript nie powinno się mylić z językiem Java - poza podobieństwem nazwy te języki nie mają ze sobą wiele wspólnego. Jedną z różnic obu tych języków jest fakt, iż stworzony w JS kod występuje w formie tekstowej, zaś kod stworzony w języku Java wymaga niezbędnego skompilowania.

TL;DR

JavaScript to uniwersalny język programowania, który umożliwia tworzenie interaktywnych stron internetowych. Nie powinno się go mylić z językiem Java. JavaScript jest wykorzystywany do projektowania aplikacji internetowych, obsługi zdarzeń, tworzenia efektów wizualnych, nawigacji strony, odtwarzania dźwięków i obliczeń matematycznych. Jest to główny język programowania Internetu.

Historia języka

Język JavaScript został opracowany w 1995 roku przez przedsiębiorstwo Netscape Corporation oraz Sun Microsystem specjalnie w celu użycia go przy tworzeniu stron WWW. Jego twórcą był Brendan Eich, który opracował technologię w 10 dni[1]. Pod koniec roku 1996 Netscape Corporation nawiązało współpracę z Ecma International w celu opracowania specyfikacji. Miało to przyczynić się do dostarczenia partnerom przeglądarek technologii, którą można wprowadzić opierając się na pracy wykonanej w Netscape. Współpraca tych dwóch organizacji zaowocowała wprowadzeniem w czerwcu 1997 roku na rynek ECMAScript. Na przestrzeni kolejnych lat wprowadzano liczne modyfikacje w celu osiągnięcia zgodności dotyczącej normy IS0/ IEC 16262. JavaScript był ciągle poprawiany oraz ewoluował, a Netscape Corporation wypuściła na rynek kilka jego wersji. Inny potentat rynku oprogramowania Microsoft również opracował swoją wersję pod nazwą JScript. Język JavaScript został znormalizowany przez ECMA (ang. Europen Komputer Manufactures Association - Europejskie Stowarzyszenie Producentów Komputerowych) jako ECMAScript.

Charakterystyka JavaScript

Uniwersalna część tego języka została osadzona w Netscapie, Internet Explorer i innych przeglądarkach WWW. JavaScript pod kilkoma względami przypomina języki C, C++, Java, ale oprócz tych cech znacząco się od nich różni. Często spotykanym błędem jest twierdzenie, że JavaScript jest uproszczoną wersją Javy, choć poza niecałkowitym podobieństwem składniowym oraz możliwością tworzenia wykonywalnej zawartości dla przeglądarek WWW, nie maja one ze sobą nic wspólnego. Mimo to prawdą jest, że oba te języki mogą ze sobą świetnie współpracować. Co więcej, JavaScript powinien dodać nieco wigoru stronom WWW. W swojej ofercie posiada on bowiem akcje i interakcje, umożliwiając wszystkim użytkownikom lepszą reakcję na strony WWW, a stronom internetowym - reakcję na użytkowników. Co więcej zmienne występujące w JS mają możliwość magazynowania nieokreślonej ilości danych. Należy jednak pamiętać, że nie możliwym jest zapisanie nazw zmiennych w cudzysłowach. Wyróżniamy m.in. zmienne logiczne, liczbowe oraz łańcuch znaków. Jedną z cech języka JS jest rozróżnianie wielkości liter na małe i duże. Język JavaScript charakteryzuję się tym, że [2]:

 • konsoliduje programowanie funkcyjne i obiektowe,
 • jest językiem dynamicznym - występuje wariant stworzenia kodu jako łańcuch znaków oraz jest możliwość dokonania zmiany właściwości,
 • jest językiem skryptowym, którego otwarcie następuje za pomocą tzw. wirtualnych silników JavaScript,
 • posiada możliwość określenia funkcji podczas swojej pracy

Obecnie można pokusić się o stwierdzenie, że JavaScript (tuż obok PHP) to główny język programowania Internetu. Powstanie oraz rozwój tego języka wynikało z potrzeby manipulacji treścią dokumentów HTML oraz chęcią wpłynięcia na zachowanie się przeglądarki internetowej bezpośrednio po stronie użytkownika. Kod JavaScript cechuje się tym, że jest wykonywany przez przeglądarkę po stronie klienta, dzięki czemu efekty skryptów widzimy bez konieczności odświeżania strony www[3] Skrypty pisane w języku JS zapisujemy w postaci klamr <script> "kod" </script> który może być osadzony bezpośrednio w pliku HTML lub załączony jako odrębny plik z rozszerzeniem JS. Dużym atutem dla użytkowników jest również fakt iż korzystanie z zasobów JS nie wymaga kupna licencji.

Zastosowanie JavaScript

W dzisiejszych czasach JavaScript to język cieszący się bardzo dużą popularnością wśród programistów na całym świecie. Swoją popularność zawdzięcza przede wszystkim temu, że jest uniwersalny oraz pozwala kompilować kod zarówno po stronie klienta jak i po stronie serwera (na przykład przy wykorzystaniu biblioteki programistycznej node.js). Po kilkunastu dynamicznych latach rozwoju JavaScript posiada w swoich zasobach mnóstwo bibliotek programistycznych, ułatwiających użytkownikom tworzenie skomplikowanych stron oraz aplikacji internetowych. Do najpopularniejszych z dostępnych bibliotek możemy zaliczyć tj. jQuery, Angular, React czy Vue. Tak więc język JavaScript charakteryzuje się szerokim zakresem zastosowania. Jest on obecnie wykorzystywany przede wszystkim do projektowania i ulepszania witryn internetowych. Dzięki swoim szerokim możliwością pozwala on na tworzenie nawigacji czy też na obsługę zdarzeń na stronie WWW. Podsumowując, język JavaScript oferuje użytkownikom m.in.:

 • projektowanie wieloplatformowych aplikacji internetowych oraz gier,
 • zapewnienie interakcji za pośrednictwem reagowania na zdarzenia na stronie internetowej,
 • walidację danych sporządzanych za pomocą formularzy,
 • projektowanie skomplikowanych I rozbudowanych efektów wizualnych na stronie internetowej np. animacji czy też ruchu na stronie,
 • budowanie elementów dotyczących nawigacji strony internetowej, tworzenie m.in. bardzo popularnych w dzisiejszych czasach plików cookie
 • podczas korzystania z języka JavaScript występuje również możliwość odtwarzania wybranych efektów dźwiękowych,
 • JS pozwala na dokonywanie obszernych obliczeń matematycznych.


JavaScriptartykuły polecane
Visual BasicTechnologia FLASHJavaASP.NETHTMLInterfejs użytkownikaPHPPerl (język programowania)BASIC

Przypisy

 1. Wojciechowski M. 2011, s. 2
 2. Wojciechowski M. 2011, s. 3
 3. Freeman E., Robson E. 2015, s. 39

Bibliografia


Autor: Sebastian Malik, Kinga Przewoźnik