Wariant

Z Encyklopedia Zarządzania
Wariant
Polecane artykuły


Wariant jest to jedna z możliwości w procesie decyzyjnym. Proces decyzyjny nie zawsze prowadzi do podjęcia decyzji. Stanowi on grupę logicznie powiązanych ze sobą operacji myślowych lub obliczeniowych, prowadzących do rozwiązania problemu decyzyjnego poprzez dokonanie wyboru jednego z możliwych wariantów działania. Podmiotem procesu decyzyjnego jest decydent, wyrażający określone preferencje, oceniający możliwości i wyniki oraz wybierający ostateczny wariant decyzyjny. Sytuacja decyzyjna określa zaś zbiór wszystkich czynników (zależnych i niezależnych od oceniającego), mających wpływ na podjęcie decyzji przez decydenta w procesie decyzyjnym. Natomiast problem decyzyjny – oznacza sytuację problemową, w której decydent staje przed koniecznością wyboru jednego z co najmniej dwóch możliwych wariantów działania

Czemu służy wariantowanie:

 • pomaga w opracowaniu najbardziej optymalnych i zrównoważonych rozwiązań w zakresie podejmowania decyzji
 • ukazuje dowody w sprawie wybrania najlepszej z możliwych opcji
 • przedstawia powody przez które zostały odrzucone pozostałe pozornie bardziej opłacalne opcje
 • poprzez porównanie opcji pozwala dokonać oceny (szczególnie jeśli chodzi o np.: niepewność danych)[1]

Wybrane metody wspomagania decyzji

Według Tadeusza Trzaskalika wyróżnią się główne metody wspomagania decyzji:

 • Metody addytywne
 1. SAW (ang. Simple Additive Weighting Method)
 2. F-SAW (ang. Fuzzy Simple Additive Weighing Method)
 3. SMART (ang. Simple Multi-Attribute Ranking Technique)
 4. SMARTER (ang. Simple Multi-Attribute Ranking Technique Exploiting Ranks)
 • Metoda analitycznej hierarchizacji i metody pokrewne
 1. AHP (ang. Analytical Hierarchy Process)
 2. REMBRANDT (ang. Ratio Estimation in Magnitudes or decibells to Rate Alternatives which are Non-Dominated)
 3. F-AHP (ang. Fuzzy Analytic Hierarchy Process)
 4. ANP (ang. Analytic Network Process)
 5. F-ANP (ang. Fuzzy Analytic Network Process)
 6. MACBETH (ang. Measuring Attractiveness by a Categorical Based Evaluation Technique)
 • Metody werbalne
 1. ZAPROS (ros. Метод ЗАПРОС - ЗАмкнутые ПРоцедуры у Опорных Ситуаций)
 2. ZAPROS III
 • Metody ELECTRE (fr. Elimination Et Choix Traduisant la Realia)
 1. ELECTRE I
 2. ELECTRE Iv
 3. ELECTRE Is
 4. ELECTRE III
 5. ELECTRE TRI
 6. ELECTRE I + SD
 7. ELECTRE III + SD
 • Metody PROMETHEE (ang. Preference Ranking Organisation Method for Enrichment Evaluations)
 1. PROMETHEE I
 2. PROMETHEE II
 3. PROMETHEE II + weto
 4. EXPROM (ang. Extension of the Promethee method)
 5. EXPROM II + weto
 6. PROMETHEE II + weto + SD
 7. EXPROM II + weto + SD
 • Wykorzystanie punktów referencyjnych
 1. TOPSIS (ang. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)
 2. F-TOPSIS (ang. Fuzzy Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution)
 3. VIKOR (serb. Visekrzterijumska Optimizacija i Kompromisno Resenje)
 4. DEMATEL + ANP + VIKOR
 5. BIPOLAR
 6. BIPOLAR zmodyfikowany
 7. BIPOLAR + SD
 • Metody interaktywne
 1. STEM-DPR (ang. Step Method for Discrete Decision Making Problems under Risk)
 2. INSDECM (ang. Interactive Stochastic Decision Making Procedure)
 3. ATO-DPR (ang. Analysis of Trade-Offs for Discrete Decision Making Problems under Risk)[2]

Aby wybrać najlepszą metodę, trzeba przeprowadzić analizę porównawczą, warto skorzystać z:

 • dane wejściowe-kryterium to przedstawia stopień skomplikowania wprowadzanej do algorytmu danej metody
 • liczba kryteriów oceny- określa czy dana metoda posiada wysoką skuteczność obliczeniową przy większym skomplikowaniu (większej liczbie kryteriów do oceny)
 • pracochłonność- kryterium to przedstawia w uogólnieniu poziom skomplikowania i ilość potrzebnych obliczeń przy tej samej liczbie kryteriów
 • prezentacja wyników- określa stopień czytelności ukazanych wyników[3]

Bibliografia

Przypisy

 1. W. Bojar, M. Wełnitz s. 1
 2. T. Trzaskalik (2014) s. 241
 3. M. Książek 2011 s. 1430

Autor: Daniel Baster