Tablica decyzyjna

Z Encyklopedia Zarządzania
Tablica decyzyjna
Polecane artykuły


Tablice decyzyjne stanowią, jedną z podstawowych technik stosowanych w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji. Dzięki tablicom decyzyjnym można w zwięzły sposób określić, przy spełnieniu z góry określonych warunków, jakie czynności należy podjąć. Tablica decyzyjna jest określoną strukturą opisu zbioru związanych ze sobą reguł decyzyjnych.

Struktura tablicy decyzyjnej

Każda tablica podzielona jest na cztery zasadnicze pola (S. Wrycza 1996, s. 120-121):

  1. Warunki - sformułowanie warunków niezbędnych w procesie decydowania, określenie zmiennych mających wpływ na proces decyzyjny,
  2. Czynności - działania, decyzje, wyszczególnienie wszystkich możliwych czynności, które mogą być zrealizowane przy założeniu, że zaistniała określona kombinacja warunków ujętych w pierwszym polu tablicy,
  3. Wybór warunków - w tym polu, zaprezentowane są wszelkie stany poszczególnych warunków, wskaźników, kryteriów. Symbol umieszczony w tym polu oznacza, czy dany warunek został spełniony czy też nie (z reguły stosuje się symbolikę: "1" warunek spełniony, "0" warunek niespełniony, " - " warunek nie jest znaczący).
  4. Wybór czynności - zawiera symbole identyfikujące czynności odpowiadające danemu układowi warunków (stosowane są symbole "X" - czynność ma być podjęta, " - " czynności nie należy podejmować.
Struktura tablicy decyzyjnej.gif

Źródło: (S. Wrycza, 1996, s. 121)

Przykład wypełnionej tablicy decyzyjnej dla określenia wielkości upustów cenowych dla kontrahentów przedstawiono poniżej

Przykład wypełnionej tablicy decyzyjnej.gif

Źródło: (T.Witkowski 2000, s. 284)

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak