Perl (język programowania)

Z Encyklopedia Zarządzania

Perl jest to stworzony w 1986 r. przez Larry'ego Walla interpretowany język programowania, który służył początkowo jako narzędzie do monitorowania sieci. Perl dzięki swojej uniwersalności i dowolności stał się bardzo powszechnym narzędziem do analizy plików tekstowych i binarnych, modyfikowania i pobierania z nich danych, a następnie wyświetlania ich w formie raportów tekstowych. Nazwa Perl jest skrótem od Practical Extraction and Report Language (Praktyczny Język Pobierania Danych i Raportowania).

Interpretowany język skryptowy jakim jest Perl łączy w sobie elementy języka C, grep i shell. Perl uważany jest za język stosunkowo łatwy do nauczenia się - nie jest wymagana deklaracja typów zmiennych ani np. wskaźników. Skrypt tworzony jest w pliku tekstowym przy użyciu procedur, zmiennych i w kolejnych wersjach również obiektów. Kod napisany w Perlu w postaci skryptu uruchamiany jest poprzez dedykowany interpreter o nazwie perl, a operacje na skryptach mogą być wykonane bezpośrednio z wiersza poleceń. Perl jest uznawany za pragmatyczny język programowania, gdzie programista decyduje jak powinien wyglądać kod i jak rozwiązać dany problem - nie ma elementów predefiniowanych jak np. w języku wysokiego poziomu Java - wszystkie klasy, obiekty i dziedziczenie programista definiuje samodzielnie[1][2]

TL;DR

Perl to interpretowany język programowania, który jest powszechnie używany do analizy i modyfikacji plików tekstowych i binarnych. Perl jest łatwy do nauki i ma wiele zastosowań, takich jak tworzenie skryptów CGI i automatyzacja zadań systemowych. Perl nie wymaga deklaracji typów zmiennych i można go uruchamiać bezpośrednio z wiersza poleceń. Ma również interfejs DBI ułatwiający komunikację z bazami danych. Jest on dostępny za darmo i można go zainstalować na różnych systemach operacyjnych.

Historia

W roku 1986 Larry Wall zapoczątkował pracę nad swoim własnym językiem pracując dla System Development Corporation - pierwszej na świecie spółki specjalizującej się w tworzeniu oprogramowania komputerowego. Pierwsza wersja Perla 1.0 została wydana w 1987 roku, a 7 lat później powstała wersja obiektowa tego języka - Perl 5.0. W 2001 roku Larry Wall zapowiedział wersję 6.0, której składnia jest bardzo podobna do poprzednich wersji, ale bardziej zwarta i spójna, co miało uzasadnienie w myśli przewodniej towarzyszącej od początku tworzeniu Perla, żeby proste problemy można było rozwiązać za pomocą składni języka w możliwie najprostszy sposób, a jednocześnie utrzymać funkcjonalność języka, jako uniwersalnego narzędzia do rozwiązywania również trudniejszych zadań. W zamiarze twórców nowa wersja miała nie zastępować poprzedniej, tylko być jej uzupełnieniem, dlatego dla użytkowników poprzednich wersji Perl 6.0 jest tylko rozwinięciem istniejącego produktu o dodatkowe funkcje[3]

Cechy i zastosowanie

Perl znajduje swoje zastosowanie najczęściej w pisaniu skryptów CGI (Common Gateway Interface), które wspierają sieciowy model typu klient-serwer. Portale internetowe zapisane są jako tekst, dlatego używanie uniwersalnego języka jakim jest Perl przy tworzeniu WEB jest powszechne w środowisku programistycznym. Spośród cech, które mają wpływ na praktyczne zastosowanie Perla można wymienić:[1][4]

 • wszechstronność i duża dowolność dla programisty, który może tworzyć za pomocą kodu unikalne rozwiązania
 • Perl może spełniać ogromną rolę w zarządzaniu systemem operacyjnym automatyzując jego zadania
 • w trakcie kreowania stron WEB kod jest wykonywany zawsze po stronie serwera
 • skrypty napisane w Perlu nie są kompilowane, tylko interpretowane przez dedykowany interpreter, co wpływa na skrócenie czasu wykonywania skryptu
 • języki takie jak Python, PHP wykorzystują elementy składni Perla,
 • brak konieczności definiowania typów zmiennych
 • posiada DBI (Perl Database Interface) - przydatny interfejs ułatwiający komunikację z bazą danych

Przykładowy skrypt

Perl jest darmowym i ogólnodostępnym produktem. Żeby upewnić się czy Perl jest zainstalowany na danym systemie operacyjnym należy wpisać w terminalu komendę perl - v. Kod napisany w Perlu nie jest intuicyjny - dla użytkownika, który nie posiada znajomości składni Perla kod może być początkowo niezrozumiały.

sub pozdrowienia

{
my $name = 'Anna',
my $name = reverse shift,
return "Hej, $name!",
}

say pozdrowienia ($name),
say $name,

Powyższa procedura o nazwie pozdrowienia zamienia kolejność w ciągu znaków zaczynając od ostatniej, czyli czytając wspak. Najpierw zapisujemy w zmiennej name wartość " Anna ", następnie używamy funkcji reverse w celu odwrócenia kolejności liter. Funkcja return zwraca zmienioną wartość zmiennej name wraz z ciągiem znaków " Hej, ", co w rezultacie wyświetli odwróconą zmienną i przypisany do niej ciąg znaków: " Hej, annA ".

Poza treścią procedury pozdrowienia użyta jest funkcja say, która jako odpowiednik println w Java i cout w C++ odwołując się do procedury pozdrowienia drukuje na ekranie jej wynik.


Perl (język programowania)artykuły polecane
Visual BasicJavaSmallTalk (język programowania)C (język programowania)JavaScriptPythonASP.NETPHPProgram komputerowyOrganizacja gospodarcza

Przypisy

 1. 1,0 1,1 Steven Holzner, Perl. Czarna księga, Helion, Gliwice 2001, str 4-5.
 2. Chromatic, Modern Perl, Onyx Neon Press, United States, Oregon 2011, str 1-2.
 3. Allison Randal, Dan Sugalski, Leopold Totsch, Perl 6. Podstawy, Helion, Gliwice 2003, str 32.
 4. Allison Randal, Dan Sugalski, Leopold Totsch, Perl 6. Podstawy, Helion, Gliwice 2003, str 31-32.

Bibliografia

 • Chromatic (2011), Modern Perl, Onyx Neon Press, United States, Oregon
 • Holzner S. (2001), Perl. Czarna księga, Helion, Gliwice
 • Randal A., Sugalski D., Totsch L. (2003), Perl 6. Podstawy, Helion, Gliwice
 • Strona internetowa: PERL tutorials

Autor: Klaudia Dziedzic