Visual Basic

Z Encyklopedia Zarządzania

Visual Basic to język programowania wysokiego poziomu, a także narzędzie programistyczne firmy Microsoft. Ojcem Visual Basic jest Alan Cooper, ówczesny dyrektor Applications Software for Coactive Computing Corporation. Visual Basic zaliczany jest do grupy obiektowych języków programowania.

TL;DR

Visual Basic to wysokopoziomowy język programowania i narzędzie firmy Microsoft. Ma wiele cech charakterystycznych, takich jak bloki kodu kończące się instrukcjami, brak dużego przypisywania, stała boolowska True o wartości numerycznej - 1, ujednolicone operatory logiczne i bitowe, możliwość tworzenia tablic z innym zakresem indeksów, duża integracja z systemem Windows i intuicyjne dzielenie liczb całkowitych. Historia Visual Basic sięga lat 60., a Alan Cooper jest jego twórcą. Istnieje wiele języków pochodnych, takich jak Visual Basic for Applications, VBScript, Visual Basic .NET itp. Visual Basic rozwijał się w kolejnych wersjach, wprowadzając nowe funkcje i ułatwienia. Ma wiele zalet, takich jak krótki czas tworzenia aplikacji, intuicyjne menu, łatwe korzystanie z bibliotek Active X itp., ale też pewne wady, takie jak brak możliwości tworzenia i uruchamiania z poziomu DOS-a. Przykładowy program w Visual Basic wyświetla na ekranie napis "Hello World".

Charakterystyka języka

 • Bloki kodu, funkcje oraz pętle kończą się instrukcjami kończącymi, na przykład "End If", zamiast konwencji nawiasów "{ }" zapisanej w językach pochodnych od C.
 • Duże przypisywanie nie pracuje w tym języku. Wpisywanie kodu "A = B = C" nie znaczy, że wartości A, B i C będą równe. Pod zmienną A zostanie napisany wynik operacji logicznej "czy B = C?", czyli prawda lub fałsz.
 • Stała boolowska True ma wartość numeryczną równą −1. Dzieje się tak dlatego, gdyż typ danych Boolean jest przechowywany jako 16 bitowy integer ze znakiem (signed integer).
 • Operatory logiczne oraz bitowe są ujednolicone (w odróżnieniu od np. Perla).
 • Jeżeli tworzymy tablicę dajemy taki zakres indeksów, przez co podobnie jak w języku Pascal, możemy stworzyć tablicę, która nie będzie indeksowana od 0 do n-1.
 • Duża integracja z systemem Microsoft Windows
 • Kiedy operacja dzielenia operatorem "/", liczby całkowite automatycznie oni są konwertowane do typu rzeczywistego, przez to wynik jest bardziej intuicyjny[1]

Historia Visual Basic

Gdy w roku Dartmouth College 1963 postawił sobie za cel, sprawić by wszystkie komputery znajdujące się na uczelni stały się łatwiejsze w użytkowaniu przez studentów. Równolegle profesorowie matematyki John G. Kemeny i Thomas E. Kurtz stworzyli język Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code (BASIC). Miał on służyć jako narzędzie instruktarzowe, na którym szkolono początkujących programistów w środowisku interaktywnym. G. Kemeny i Thomas E. Kurtz poświęcili wiele swego czasu na upowszechnienie strukturalnego BASIC-a.

W roku 1987 Alan Cooper - wtedy dyrektor Applications Software for Coactive Computing Corporation, stworzył program Ruby. Program ten oferował wizualne środowisko programistyczne. Dzięki temu twórcy programów nie musieli dysponować specjalistyczną wiedzą z zakresu budowy maszyn komputerowych i rozumienia działania programów, przy tworzeniu prostych programów. W roku 1975 powstaje Microsoft. Wraz ze wzrostem popularności oraz złożoności graficznych interfejsów użytkownika (GUI), firma Microsoft w roku 1991 wydaje Visual Basic. Szefem zespołu, który stworzył Quick BASIC i QBASIC jest Tom Button ówczesny Group Product Manager for Applications Programmability w Redmond. Ten sam zespół na podstawie programów Ruby i Quick BASIC rozwija idee Visual BASIC.

Języki pochodne

Język Visual Basic pochodzi bardzo z języka BASIC, który był zastąpiony platfmorę .NET. Przedsiębiorstwo Microsoft rozwijało jeszcze wile innych jeżyków podobnych do Visual Basic , a dokładnie:

 • Visual Basic for Applications - jest wykorzystywany w dużej ilości program stworzonych przez Microsoft
 • VBScript - język który składa się ze skryptów, które bele zaprojektowane przez technologię ASP w celu uniknięcia wykorzystania plików wsadowych MS-DOS na serwerach WWW wykorzystujących ASP. Bardzo podobnie do jeżyków JavaScript oraz VBScript stworzonych do pisania skryptów wbudowanych w stronę internetowę;
 • Visual Basic .NET - zastopil on język Visual Basica 6.0 oraz część platformy .NET;
 • OpenOffice Basic
 • Gambas - działa pod kontrolą Linuksaoraz innego systemu Unix-podobnego. Stworzony dla programistów VB pracujących z Linuksem.
 • WinWrap Basic
 • LotusScript - wykorzustują jego do Lotus Notes jak i inne programy Lotus Development Corporation

Rozwój Visual Basic

 • Visual Basic w wersji 1.0, nadał początek wizualnemu tworzeniu programów, tym samym znosząc przymus pisania złożonego kodu interfejsu użytkownika. Dzięki takiemu rozwiązaniu programiści mogli skupić się na zagadnieniach biznesowych, czyli po stworzeniu interfejsu mogli go modyfikować - dodając odpowiedni kod odpowiadający na zdarzenie, wg potrzeb klienta.
 • Visual Basic 3.0 jest kolejnym przełomowym krokiem w podejściu do programowania. Możliwe stało się tworzenie aplikacji dla baz danych z bezpośrednim dostępem dla użytkownika. Udało się to dzięki wprowadzeniu DAO (Data Access Objects), który umożliwiał operacje na danych równie prosto jak interfejsem użytkownika.
 • Visual Basic 4.0 wydany w 1995, obsługiwał procesory 32-u bitowe system operacyjny - Windows95. Wersja wzbogacona - Professional Edition umożliwiała uruchomienie kodu pod 16-bito systemy operacyjne z rodziny Windows 3.x.
 • Visual Basic 5.0 umożliwiał powtórne wykorzystanie napisanego kodu w innych językach programowania.
 • Visual Basic 6.0 zdefiniował nową metodę dostępu do zasobów bazodanowych, dzięki zastosowaniu ADO (ang. ActiveX Data Object). Funkcje DAO udostępnił Microsoft, aby programiści bazujący na języku ASP mieli ułatwiony dostęp do zasobu bazy danych. Usprawnienia te zaowocowały dominującą pozycją Visual Basica jako narzędzia programistycznego. Narzędzie to daje możliwość tworzenia stabilnych, jak również łatwych w modyfikowaniu aplikacji.
 • W lutym 2002 miała miejsce premiera narzędzia Visual Basic.NET. Programiści otrzymali do rąk bardzo wydajne narzędzie programistyczne. Wcześniej Visual Basic krytykowano za zbyt małą liczbę funkcji w odniesieniu do C++, czy Java. Obecnie jest to w pełni ukształtowane narzędzie, które pozwala na łatwą i wydajną prace przy tworzeniu aplikacji oraz ich późniejszym modyfikowaniu.

Zalety i Wady

Visual Basic jak każde narzędzie programistyczne posiada zarówno wady jak i zalety.

Do zalet zaliczyć można:

 • krótki czas tworzenia aplikacji
 • intuicyjne menu
 • łatwe korzystanie z bibliotek Active X
 • proste korzystanie z Windows API
 • opcja tworzenia swoich kontrolek

Pośród wad należy wymienić:

 • brak możliwości tworzenia i uruchamiania z poziomu DOS-a
 • brak bezpośredniego połączenia z Assemblerem

Przykładowy program

Module Module1 '1
 Sub Main() '2
Console.Write("Hello World!") '3
Console.ReadKey() '4
 End Sub ']
  '] 5
End Module ']

Jest to prosty program, który wyświetli na ekranie naszego monitora napis "Hello World"


Visual Basicartykuły polecane
JavaC (język programowania)PHPJavaScriptPerl (język programowania)RubySmallTalk (język programowania)BASICPython

Przypisy

 1. System Visul Basik dla aplikacji w algoeytmice i wizulizacji

Bibliografia


Autor: Łukasz Suder, Roman Melncuk