Ruby

Z Encyklopedia Zarządzania

Język Ruby został stworzony przez Yukihiro Matsumoto (powszechnie znany jako "Matz") i został wydany po raz pierwszy w 1995 roku. Ruby to wieloplatformowy język interpretowany jako ten, który ma wiele funkcji wspólnych z innymi językami "skryptowymi" - takimi jak Perl, Python oraz Smalltalk, jednak Ruby jest prostszy i bardziej dokładny niż te języki. Działa na różnych platformach, takich jak Windows, Mac OS i różne wersje UNIX (D. Flanagan 2008, s. 5-9).

Geneza

Język programowania Ruby 1.0 pojawił się w 1995 roku i został stworzony przez Yukihiro Matsumoto z Japonii. Filozofią stojącą za Ruby jest uczynienie programowania produktywnym i przyjemnym poprzez zaspokajanie ludzkich potrzeb ponad potrzeby komputera i poprzez staranne połączenie części języków takich jak Perl, Smalltalk, Lisp, Eiffel i Ada. Matsumoto osiągnął równowagę pomiędzy programowaniem funkcjonalnym i imperatywnym. Udało mu się uczynić język Ruby nie tak prosty (w rzeczywistości jest to bardzo skomplikowany język), ale raczej wygodny.

Od czasu premiery sprzed ponad dwóch dekad, Ruby została aktywnie zaktualizowana i ulepszona. W ciągu kilku lat swojego debiutu Ruby zaczęła zdobywać popularność poza Japonią. Wprowadzenie Ruby Gems w 2004 roku pozwoliło ludziom pisać biblioteki i programy innych firm, które mogą być używane w aplikacjach.

Program Ruby jest ulepszany i aktualizowany do dnia dzisiejszego. Program miał już 9 aktualizacji i planowane są kolejne. "Matz" zapowiedział wprowadzenie nowej wersji języka o nazwie Ruby 3.0. Nowa wersja programu bazuje na haśle "Ruby 3x3". Spowoduje trzykrotnie szybsze działanie od wersji 2.0 i wprowadzi zupełnie nowy model współbieżności oparty o gildie (Y. Matmuso 2016, EuRuKo).

Zastosowanie języka Ruby w różnych branżach=

Język Ruby w startupach. Ruby jest często wybierany przez startupy ze względu na swoją prostotę i elastyczność. Język ten umożliwia szybkie tworzenie aplikacji internetowych, co jest niezwykle ważne dla firm rozpoczynających swoją działalność. Ruby posiada również wiele gotowych bibliotek i frameworków, takich jak Ruby on Rails, które ułatwiają tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Język Ruby w analizie danych. Ruby nie jest najpopularniejszym językiem w analizie danych, jednak znajduje zastosowanie w tej dziedzinie. Dzięki bibliotekom takim jak Nokogiri czy RubyXL, programiści mogą łatwo przetwarzać i analizować duże ilości danych. Ponadto, Ruby oferuje wiele narzędzi do wizualizacji danych, co jest istotne w procesie analizy danych.

Język Ruby w branży gier komputerowych. Choć Ruby nie jest pierwszym wyborem w branży gier komputerowych, to znajduje zastosowanie w tworzeniu prostych gier mobilnych i aplikacji związanych z grami. Język ten oferuje wiele bibliotek i frameworków, które ułatwiają tworzenie gier, takich jak Gosu czy Rubygame.

Najważniejsze cechy języka Ruby

Wysoki poziom wielowątkowości

Jedną z kluczowych cech języka Ruby jest jego wysoki poziom wielowątkowości. Ruby oferuje wbudowane wsparcie dla wielowątkowości, co umożliwia programiście tworzenie aplikacji, które mogą wykonywać wiele zadań jednocześnie.

Wielowątkowość w Ruby jest realizowana poprzez mechanizm wątków, które są lekkie i nie obciążają zasobów systemowych. Dzięki temu, programy napisane w Ruby mogą być bardziej wydajne i responsywne.

Ruby zapewnia również mechanizmy synchronizacji, takie jak semafory i muteksy, które pozwalają na kontrolowane dostępu do zasobów współdzielonych przez różne wątki. To umożliwia uniknięcie problemów związanych z równoczesnym dostępem do danych.

Dynamiczne typowanie

Inną ważną cechą języka Ruby jest dynamiczne typowanie. Oznacza to, że typy zmiennych są sprawdzane w czasie wykonania programu, a nie w czasie kompilacji. Programista nie musi deklarować typów zmiennych, co daje większą elastyczność i umożliwia szybsze prototypowanie.

Dynamiczne typowanie w Ruby umożliwia również zmianę typu zmiennej w dowolnym momencie działania programu. Można więc przypisać do zmiennej wartość innego typu, co może być bardzo przydatne w niektórych sytuacjach.

Jednak dynamiczne typowanie może być również przyczyną pewnych problemów. Jeśli programista nie jest ostrożny, może prowadzić do błędów związanych z nieoczekiwanymi typami danych.

Programowanie obiektowe

Ruby jest językiem programowania obiektowego, co oznacza, że wszystko w Ruby jest obiektem. Wszystkie dane i funkcje są związane z obiektami, a interakcja między nimi odbywa się poprzez wywoływanie metod.

Programowanie obiektowe w Ruby umożliwia tworzenie modułów, które mogą być łatwo ponownie wykorzystywane w różnych częściach programu. Dziedziczenie i polimorfizm są również obsługiwane przez język, co pozwala na tworzenie hierarchii klas i rozszerzanie już istniejącego kodu.

Dzięki programowaniu obiektowemu, programy napisane w Ruby są bardziej modularne, czytelne i łatwiejsze w utrzymaniu.

Automatyczne odśmiecanie pamięci

Ruby posiada mechanizm automatycznego odśmiecania pamięci, co oznacza, że programista nie musi samodzielnie zarządzać pamięcią. Ruby używa garbage collectora, który automatycznie usuwa nieużywane obiekty z pamięci.

Automatyczne odśmiecanie pamięci w Ruby eliminuje potrzebę ręcznego zwalniania pamięci i minimalizuje ryzyko wycieków pamięci. Programista może skupić się na tworzeniu aplikacji, a nie na zarządzaniu pamięcią.

Przeciążanie operatorów

Język Ruby umożliwia przeciążanie operatorów, co oznacza, że programista może zdefiniować własne działania dla operatorów, takich jak +, -, *, / itp. Dzięki temu można dostosować zachowanie operatorów do konkretnych klas.

Przeciążanie operatorów w Ruby daje większą elastyczność i czytelność kodu. Można tworzyć bardziej naturalne i intuicyjne interfejsy dla klas, co ułatwia korzystanie z nich.

Różnorodne biblioteki

Ruby posiada bogatą kolekcję bibliotek, które są dostępne dla programistów. Biblioteki te umożliwiają rozszerzenie funkcjonalności języka i ułatwiają tworzenie zaawansowanych aplikacji.

RubyGems to menadżer pakietów dla Ruby, który umożliwia łatwe pobieranie i instalowanie bibliotek. Dzięki temu programista ma dostęp do tysięcy bibliotek, co znacznie przyspiesza rozwój oprogramowania.

Różnorodne biblioteki w Ruby obejmują wiele dziedzin, takich jak web development, bazy danych, grafika, przetwarzanie danych i wiele innych. To daje programistom szerokie możliwości i ułatwia tworzenie innowacyjnych rozwiązań.

Przykładowy kod i frameworki

Przykładowy kod w języku Ruby

Język Ruby jest znany ze swojej czytelności i prostoty składni, co czyni go idealnym narzędziem do tworzenia czytelnego i zwięzłego kodu. Poniżej przedstawiam kilka przykładowych fragmentów kodu w języku Ruby:

Hello World

puts "Hello World!"

Ten krótki fragment kodu wyświetla na konsoli napis "Hello World!".

Pętla for

for i in 1..5 do
 puts i
end

Ten kod wyświetli liczby od 1 do 5 na konsoli.

Funkcje

def square(x)
 return x * x
end
puts square(5)

Ten kod definiuje funkcję "square", która zwraca kwadrat liczby przekazanej jako argument. Następnie wywołuje tę funkcję dla liczby 5 i wyświetla wynik na konsoli.

Ruby oferuje wiele innych funkcji i mechanizmów, które pozwalają programistom pisać czytelny i efektywny kod.

Ruby on Rails jako popularny framework

Ruby on Rails, często nazywany RoR lub po prostu Rails, to popularny framework webowy oparty na języku Ruby. Rails został stworzony w 2004 roku przez Davida Heinemeiera Hanssona i od tamtej pory zdobył ogromną popularność w świecie programowania.

Rails zapewnia programistom wiele gotowych rozwiązań i konwencji, które przyspieszają proces tworzenia aplikacji webowych. Framework ten opiera się na architekturze Model-View-Controller (MVC), co pozwala na łatwe oddzielenie logiki biznesowej od warstwy prezentacji.

Rails oferuje wiele wbudowanych funkcjonalności, takich jak automatyczne mapowanie obiektowo-relacyjne (ORM) dzięki gemowi ActiveRecord, obsługę sesji, zarządzanie użytkownikami, routing i wiele innych. Dzięki temu programiści mogą skupić się na implementacji logiki biznesowej, zamiast tracić czas na powtarzalne zadania.

Również społeczność Ruby on Rails jest bardzo aktywna, co oznacza, że można znaleźć wiele gotowych rozwiązań, bibliotek i gemów, które znacznie ułatwiają rozwój aplikacji.

Inne frameworki oparte na języku Ruby

Oprócz Ruby on Rails istnieje wiele innych frameworków webowych opartych na języku Ruby, które oferują alternatywne podejście do tworzenia aplikacji webowych. Oto kilka z nich:

 • Sinatra: Jest to minimalistyczny framework, który oferuje prostą i wydajną metodę tworzenia aplikacji webowych. Sinatra skupia się na minimalizmie i elastyczności, umożliwiając programistom pisanie prostego kodu bez zbędnego narzutu.
 • Hanami: Hanami, wcześniej znane jako Lotus, to framework webowy, który również opiera się na architekturze MVC. Hanami skupia się na modularności i separacji odpowiedzialności, co pozwala na tworzenie skalowalnych i łatwych w utrzymaniu aplikacji.
 • Cuba: Cuba jest małym i prostym frameworkiem, który skupia się na łatwości użycia i szybkości. Jest to idealne narzędzie do prostych projektów, które nie wymagają pełnej funkcjonalności frameworków takich jak Ruby on Rails.

Wybór frameworka zależy od indywidualnych potrzeb i preferencji programisty. Każdy z wymienionych frameworków oferuje unikalne funkcje i podejście do tworzenia aplikacji webowych w języku Ruby.

Rozwój społeczności Ruby

Aktywna społeczność programistów Ruby

Jednym z kluczowych czynników sukcesu języka Ruby jest jego żywa i aktywna społeczność programistów, która stale rozwija ten język. Społeczność Ruby skupia się wokół różnych platform, takich jak fora internetowe, grupy dyskusyjne, portale społecznościowe oraz serwisy do hostingu projektów.

Ruby posiada wiele aktywnych forów internetowych, które służą jako miejsce, gdzie programiści mogą zadawać pytania, dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem oraz dyskutować na temat różnych aspektów języka. Przykładami takich forów są Ruby Forum (ruby-forum.com) czy Ruby Inside (rubyinside.com).

Dodatkowo, istnieją także liczne grupy dyskusyjne, które skupiają programistów Ruby z konkretnych regionów czy o określonych zainteresowaniach. Te grupy są doskonałym miejscem do nawiązywania kontaktów, wymiany doświadczeń oraz organizowania spotkań.

Organizacja konferencji i spotkań użytkowników

Społeczność Ruby jest również znana z organizowania różnych konferencji i spotkań, które mają na celu promowanie języka, prezentowanie nowych rozwiązań oraz umożliwienie programistom spotkania się i nawiązania kontaktów.

Przykładem takiej konferencji jest RubyConf, która odbywa się corocznie i gromadzi programistów Ruby z całego świata. Jest to doskonała okazja do wysłuchania ciekawych prelekcji, wzięcia udziału w warsztatach oraz spotkania się z innymi pasjonatami Ruby.

Ponadto, istnieją także lokalne spotkania użytkowników Ruby, które odbywają się regularnie w wielu miastach na całym świecie. Tego rodzaju spotkania są doskonałą okazją do wymiany wiedzy, omówienia najnowszych trendów i problemów związanych z Ruby oraz nawiązania kontaktów z innymi programistami.

Współpraca i wymiana wiedzy w społeczności Ruby

Społeczność Ruby aktywnie współpracuje i wymienia się wiedzą, co przyczynia się do dynamicznego rozwoju języka. Istnieje wiele projektów open source, które są rozwijane przez programistów Ruby i są dostępne dla wszystkich członków społeczności.

Społeczność Ruby jest również znana z tworzenia i udostępniania różnego rodzaju tutoriali, artykułów i dokumentacji. Dzięki temu, zarówno początkujący, jak i zaawansowani programiści mają łatwy dostęp do wiedzy i materiałów pomocnych w nauce i rozwoju Ruby.

Dodatkowo, społeczność Ruby angażuje się w organizowanie hackathonów, konkursów programistycznych oraz projektów społecznych, które mają na celu zarówno rozwijanie umiejętności programistycznych, jak i wspieranie społeczności lokalnych.

Współpraca i wymiana wiedzy w społeczności Ruby odgrywają kluczową rolę w rozwoju języka. Dzięki temu, Ruby stale ewoluuje, a programiści mają możliwość rozwijania swoich umiejętności i tworzenia innowacyjnych rozwiązań.

Porównanie z Pythonem

Podobieństwa i różnice między Ruby a Pythonem

Ruby i Python to dwa popularne języki programowania, które znajdują szerokie zastosowanie w dziedzinie tworzenia oprogramowania. Mimo że oba języki mają wiele cech wspólnych, istnieją również istotne różnice, które warto rozważyć przy wyborze odpowiedniego języka do projektu.

Ruby i Python są językami, które stawiają na czytelność kodu i składnię. Oba języki dążą do tego, aby kod był możliwie prosty do zrozumienia i czytelny dla programistów. Jednakże, istnieje pewna różnica w składni obu języków. Python preferuje czystą i minimalistyczną składnię, która opiera się na wcięciach, co znacznie ułatwia czytanie kodu. Ruby natomiast ma bardziej elastyczną składnię, która daje programistom większą swobodę w pisaniu kodu.

Obie społeczności programistów Ruby i Pythona są bardzo rozwinięte i aktywne. Oba języki mają duże repozytorium bibliotek i narzędzi, które wspierają proces tworzenia oprogramowania. Zarówno Ruby, jak i Python mają wiele dostępnych frameworków, takich jak Ruby on Rails czy Django, które ułatwiają budowę aplikacji webowych. Jednakże, Python ma większe wsparcie i popularność wśród programistów, co może wpływać na dostępność zasobów i społecznościowych rozwiązań.

Wydajność jest jednym z kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze języka programowania. Python jest językiem interpretowanym, co może wpływać na wydajność w niektórych przypadkach. Ruby również jest językiem interpretowanym, ale różnice w implementacji mogą prowadzić do różnic w wydajności między oboma językami. W praktyce, różnice w wydajności między Ruby a Pythonem nie są zazwyczaj znaczące i zależą od specyfiki projektu.

Wybór języka w zależności od wymagań projektu

Wybór pomiędzy Ruby a Pythonem zależy od konkretnych wymagań projektu. Oba języki są wszechstronne i nadają się do różnych celów, ale istnieją pewne czynniki, które mogą wpływać na wybór jednego języka nad drugim.

Jeśli projekt skupia się na tworzeniu aplikacji webowych, Ruby on Rails jest jednym z najpopularniejszych frameworków dostępnych na rynku. Ruby on Rails ma wiele gotowych rozwiązań i bibliotek, które przyspieszają proces tworzenia aplikacji webowych. Python również ma wiele frameworków, takich jak Django czy Flask, które są dobrze znane i powszechnie stosowane w branży.

Jeśli wydajność jest kluczowym czynnikiem w projekcie, warto przeanalizować specyfikę projektu i porównać możliwości obu języków. W niektórych przypadkach, Python może być bardziej odpowiedni, podczas gdy w innych Ruby może oferować lepsze rozwiązania.

Prostota i elegancja w kodzie Ruby

Jedną z największych zalet języka Ruby jest jego czytelność i przejrzystość składni. Twórcy Ruby zadbali o to, aby kod napisany w tym języku był jak najbardziej zrozumiały dla programistów. Składnia Ruby jest minimalistyczna i intuicyjna, co oznacza, że programiści mogą skupić się na rozwiązywaniu problemów, a nie na zastanawianiu się nad skomplikowaną składnią.

Przejrzystość składni Ruby wynika przede wszystkim z kilku czynników. Po pierwsze, język ten posiada wiele skrótów, które pozwalają programistom zwięźle wyrażać swoje intencje. Na przykład, zamiast pisać "if x==", w Ruby można użyć skrótu "if x==". To samo dotyczy wielu innych konstrukcji językowych, takich jak pętle czy wyrażenia warunkowe.

Kolejnym czynnikiem wpływającym na czytelność składni Ruby jest konsekwentne stosowanie konwencji nazewniczych. W Ruby istnieje wiele ustalonych konwencji, które pomagają programistom zrozumieć kod. Na przykład, zmienne są zwykle zapisywane małymi literami, a nazwy metod są pisane z wykorzystaniem podkreśleń. Dzięki temu, nawet jeśli programista spotyka się z kodem napisanym przez innego programistę, jest w stanie szybko zrozumieć jego intencje.

Dodatkowo, Ruby oferuje wiele funkcji, które pomagają w czytelności kodu. Na przykład, można używać bloków kodu do grupowania instrukcji w sposób czytelny i logiczny. Jest to szczególnie przydatne, gdy kod musi być czytelny dla osób nieznających języka programowania. Bloki kodu w Ruby mają również zwięzłą składnię, co pozwala na bardziej eleganckie i czytelne rozwiązania.

Korzyści wynikające z prostoty i elegancji

Prostota i elegancja składni Ruby przekładają się na wiele korzyści dla programistów. Po pierwsze, dzięki czytelnej i przejrzystej składni, programiści mogą pisać kod szybko i efektywnie. Nie muszą spędzać zbyt dużo czasu na zastanawianiu się nad skomplikowanymi konstrukcjami językowymi czy poprawnością składni. Zamiast tego, mogą skupić się na tworzeniu rozwiązań problemów.

Ponadto, prostota składni Ruby sprawia, że kod napisany w tym języku jest bardziej elastyczny i łatwiejszy do modyfikacji. Dzięki skrótowcom i konstrukcjom językowym, programiści mogą w prosty sposób zmieniać i dostosowywać swój kod. Jest to szczególnie istotne w dzisiejszym dynamicznym środowisku programistycznym, gdzie wymagania projektowe często się zmieniają.

Kolejną korzyścią wynikającą z prostoty i elegancji Ruby jest zwiększona czytelność kodu przez innych programistów. Wielu projektów programistycznych jest prowadzonych przez zespoły, gdzie różni programiści współpracują nad tym samym kodem. Dzięki czytelnej składni Ruby, inni programiści są w stanie szybko zrozumieć i pracować z kodem napisanym przez innych. To z kolei przyspiesza proces rozwoju oprogramowania i ułatwia utrzymanie kodu.

Podsumowując, prostota i elegancja składni Ruby przynoszą wiele korzyści dla programistów. Czytelność i przejrzystość składni sprawiają, że pisanie kodu jest szybkie i efektywne, a także ułatwiają modyfikację i współpracę z innymi programistami. Dlatego Ruby jest jednym z najbardziej popularnych i cenionych języków programowania wśród profesjonalistów.


Rubyartykuły polecane
SmallTalk (język programowania)BASICC (język programowania)Visual BasicLitecoinPHPPythonJavaJavaScript

Bibliografia

 • Collingbourne H. (2008), The Little Book Of Ruby, SapphireSteel
 • Elder J. (2016), Ruby on Rails - Tworzenie aplikacji WWW, Wydawnictwo Helion, Gliwice
 • Flanagan D. (2008), Ruby. Programowanie, Wydawnictwo Helion, Gliwice
 • Kehoe D. (2013), Learn Ruby on Rails
 • Matsumoto Y. (2001), Ruby In A Nutshell, O'Reilly Media, Sebastopol
 • Thomas D. (2006), Programming Ruby, The Pragmatic Programers, Boston


Autor: Klaudia Dziedzic, Krzysztof Dwornik