Sieć afiliacyjna

Z Encyklopedia Zarządzania
Sieć afiliacyjna
Polecane artykuły


Afiliacja to zachowanie polegające na dążeniu do nawiązywania i utrzymywania kontaktów i współpracy między grupami oraz organizacjami. Definicja ta prawie w całości współgra z funkcjami sieci afiliacyjnych.

Sieć afiliacyjna, inaczej marketing afiliacyjny, to programy partnerskie, których głównym zadaniem jest otwieranie nowych kanałów sprzedaży produktów lub usług reklamodawców, dzięki wykorzystaniu stron internetowych, korzystających z programu Partnerów. (A. Wojtal 2012, s. 63)

Natomiast, jako program partnerski rozumie się system promocji produktów lub usług, za który pobierana jest prowizja, którą rozliczyć można na kilka sposobów.

Proces marketingu afiliacyjnego

W marketingu afiliacyjnym występuje czterech partnerów spełniających określone funkcje.

 1. Sieć afiliacyjna- inaczej źródło pośredniczące między reklamodawcami oraz wydawcami. Umożliwia ono wymianę materiałów wspomagających.
 2. Reklamodawca- czyli firma oferująca produkty lub usługi, które są promowane przez wydawcę. Dzięki współpracy afiliacyjnej, docierają do określonego targetu użytkowników, za pomocą witryny wydawcy.
 3. Wydawca- którego zadaniem jest przyciąganie klientów na stronę reklamodawcy i nakłanianie do dokonywania transakcji, dzięki licznym materiałom promocyjnym otrzymanych od reklamodawcy. Każda transakcja jest wynagradzana prowizją.
 4. Klient- osoba dokonująca zakupu oferowanego produktu przez reklamodawcę, zauważonego w materiałach promocyjnych na stronie wydawcy.

Za skonfigurowanie swojego programu partnerskiego, zdefiniowanie modelu rozliczeń, wysokości prowizji i umieszczenie kreacji promocyjnej odpowiada reklamodawca. Sieć afiliacyjna, stanowiąca łącznik pomiędzy reklamodawcą a wydawcą, proponuje reklamy wydawcy. Następnie, partner umieszcza kreację na własnej stronie internetowej, starając się zachęcić, odwiedzających jego domenę, do zakupu. Jeśli po kliknięciu w materiał promocyjny, wyświetlającej się reklamy, dojdzie do transakcji, wtenczas wydawca otrzyma wynagrodzenie o ustalonej wcześniej wartości. (J. Dziwulski, A. Gardocka 2017, s. 115)

Modele rozliczeń prowizyjnych

 1. Cost Per Action (CPA)- przy tej metodzie brane pod uwagę jest wykonanie określonej czynności, niekoniecznie będącej zakupem, czy pozostawieniem danych osobowych, lecz na przykład zagranie w grę reklamową, pobranie aplikacji, czy obejrzenie filmu w ramach kampanii.
 2. Cost Per Click (CPC)- w ramach tej metody, wydawca otrzymuje daną kwotę za każde kliknięcie w reklamę. W przypadku sieci afiliacyjnych, jest to najrzadziej stosowany model rozliczeń.
 3. Cost Per Lead (CPL)- w tym przypadku, wydawca otrzymuje daną wartość wynagrodzenia za pozyskanie danych kontaktowych potencjalnych klientów, tak zwanego leada, zainteresowanych ofertą reklamodawcy. Użytkownicy odsyłani są przez wydawców na specjalnie przygotowaną podstronę zawierającą formularz, zwany landing page. Jeżeli zostanie on poprawnie wypełniony, będzie zawierał prawdziwe i kompletne dane, wydawcy otrzymują wynagrodzenie.
 4. Cost Per Sale (CPS)- w takim przypadku, otrzymane wynagrodzenie wydawcy uzależnione jest od ilości sprzedanych produktów lub usług. Reklamodawcy mają także możliwość wyboru, czy wynagrodzenie to będzie miało określoną oraz stałą stawkę, czy może będzie zależne od wysokości dokonanej transakcji.

Cechy dobrej sieci afiliacyjnej

 • Potrafi sprostać oczekiwaniom reklamodawców,
 • Posiada szeroką ofertę, dostosowaną do wielu wydawców,
 • Jest najlepsza w zakresie technologicznym, posiada intuicyjny panel,
 • Oferuje atrakcyjne stawki oraz modele rozliczeń; nie ma problemów z płynnością finansową,
 • Posiada w swoim portfolio pożądane marki,
 • Oferuje nieszablonowe oraz indywidualne podejście, przy wykorzystaniu permanentnej analizy. (Konsek J. 2016, s. 29)

Bibliografia

Autor: Justyna Piotrowska