Płatności SMS-owe

Z Encyklopedia Zarządzania

Premium SMS Premium SMS to usługa mikropłatności oferowana przez wszystkich działających w Polsce i na świecie operatorów sieci komórkowych. Głównym zastosowaniem mikropłatności SMS jest udostępnienie klientowi płatnych usług w postaci gier Java, dzwonków i tapet, które można zainstalować na telefonie komórkowym. Usługi Premium SMS są z powodzeniem wykorzystywane także przez media tradycyjne. Większość dzisiejszych konkursów, głosowań i serwisów informacyjnych SMS jest organizowana dzięki możliwościom, jakie dają wiadomości SMS o podwyższonej wartości. Wyróżniamy 11 klas numerów specjalnych o podwyższonej wartości:

NUMER WARTOŚĆ NOMINALNA WARTOŚĆ Z VAT
7000-7049 i 70000-70499 0,5 zł + VAT 0,61 zł
7050-7099 i 70500-70999 0,75 zł + VAT 0,92 zł
7100-7199 i 71000-71999 1 zł + VAT 1,22 zł
7200-7299 i 72000-72999 2 zł + VAT 2,44 zł
7300-7399 i 73000-73999 3 zł + VAT 3,66 zł
7400-7499 i 74000-74999 4 zł + VAT 4,88 zł
7500-7599 i 75000-75999 5 zł + VAT 6,10 zł
7600-7699 i 76000-76999 6 zł + VAT 7,32 zł
7700-7799 i 77000-77999 7 zł + VAT 8,54 zł
7800-7899 i 78000-78999 8 zł + VAT 9,76 zł
7900-7999 i 79000-79999 9 zł + VAT 10,98 zł

Idea płatności SMS-owych

Idea mikropłatności SMS oparta na wiadomościach Premium SMS sprowadza się do potraktowania telefonu komórkowego jak wirtualnego portfela. Abonent, podpisując umowę z siecią komórkową, zobowiązuje się do regulowania wpłat za dokonane rozmowy telefoniczne, wysyłane wiadomości (SMS, MMS), dostęp do internetu (GPRS, EDGE, UMTS). Wszystkie usługi, z których można korzystać, są rozliczane w cyklu miesięcznym, to znaczy, że co miesiąc abonent otrzymuje fakturę z poleceniem zapłaty za wcześniej wykonane usługi.

Wiadomości wysłane za pośrednictwem Premium SMS zalicza się do grupy wiadomości SMS, lecz ich wartość jest podwyższona. Wysłanie dowolnej wiadomości pod jeden z dostępnych numerów jest jednoznaczne z naliczeniem odpowiedniej opłaty, która zależy od klasy numeru.

Podobnie jak do abonenta telefonu komórkowego przypisywany jest określony numer, każdy specjalny numer SMS posiada swojego właściciela. Takim właścicielem jest na przykład firma, która oferuje dzwonki polifoniczne, bądź zachęca do wzięcia udziału w konkursie, gdzie można wygrać "dużą kasę". Równie dobrze właścicielem może też być serwis randkowy, który oferuje możliwość poznania kogoś nowego i nawiązania z nim rozmowy SMS-owej.

Realizacja płatności

Z punku widzenia użytkownika telefonu komórkowego usługa Premium SMS realizowana stricte przez serwisy internetowe wygląda następująco:

  • Użytkownik Internetu, przeglądając serwis WWW, jest chętny do skorzystania z jego usługi, którą jest dostęp do artykułu na temat "Zarabianie w Internecie". W celu skorzystania z usługi konieczne jest uiszczenie opłaty, która jest realizowana poprzez wysłanie wiadomości SMS na wskazany numer i o określonej treści.
  • Użytkownik telefonu komórkowego wysyła na określony numer XXXX lub XXXXX wiadomość SMS o określonej z góry treści, np. usługa 113.
  • W odpowiedzi użytkownik telefonu komórkowego otrzymuje wiadomość z kluczem (hasłem).
  • Użytkownik sieci wprowadza w specjalnie do tego przygotowanym miejscu klucz, który jest przepustką do oferowanej treści.

W tej sytuacji w momencie wysłania wiadomości SMS:

  • Abonentowi zostaje naliczona opłata za wysłanie wiadomości SMS.
  • Właścicielowi strony zostaje naliczona prowizja, wg ustalonej stawki.


Płatności SMS-oweartykuły polecane
Karta przedpłaconaPłatnośćMarketing afiliacyjnySieć afiliacyjnaEbankingProgram partnerskiMobilny portfelDomena internetowaHandel elektroniczny

Bibliografia

  • Grzesiak P. (2017), Jak zarabiać w Internecie. Poradnik dla przedsiębiorczych webmasterów, Helion. Gliwice
  • Zalewska M. (red.) (2007), Współczesna Bankowość, Difin, Warszawa


Autor: Justyna Kupczyk