Odwiedzający

Z Encyklopedia Zarządzania

Odwiedzający "to taki podróżny, którego wyjazd wiąże się z turystyką: osoba podróżująca do miejscowości poza jej codziennym otoczeniem na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli podstawowym celem nie jest podjęcie działalności zarobkowej w odwiedzanej miejscowości".(Kozak M. 2009, s. 24). " Według terminologii WTO wszyscy podróżni, którzy mieszczą się w zakresie pojęcia turystyka, są określeni mianem odwiedzających ". (Panasiuk A. 2008, s. 28), zatem odwiedzających możemy podzielić na:

 • wycieczkowicza: jest to osoba odwiedzająca dane państwo (kraj) która, spędzająca w tym miejscu mniej niż dobę, czyli mniej niż 24 godziny oraz osoba ta nie korzysta z jakiejkolwiek formy noclegu. Zwykle osoba lub osoby (wtedy mowa o wycieczce) przejeżdżają z niedaleka i mają zaplanowany plan na aktywne spędzenie czasu. Zwykle udają się do najważniejszych i najszczególniejszych miejsc w odwiedzanym miejscu.
 • turystę: jest to osoba która, w danym państwie (kraju) spędziła co najmniej dobę, czyli co najmniej 24 godziny w celu wypoczynkowym, leczniczo-zdrowotnym, służbowym, religijnym, rodzinnym itp. Osoba taka (lub osoby) może przyjechać z dalsza, z odległych stron. NAwet z zagranicy. Spędza ona aktywnie czas ale ma również czas na odpoczynek. Im więcej czasu przebywa w danym miejscu tym więcej rzeczy może zobaczyć i zwiedzić. Może zapoznać się z kulturą danego miejsca oraz dogłębnie je poznać.

Można więc zauważyć, że istnieje różnica pomiędzy odwiedzającym, turystą oraz wycieczkowiczem, którą wyznacza długość pobytu w danym miejscu.

TL;DR

Artykuł omawia różnice między odwiedzającymi, turystami i wycieczkowiczami. Odwiedzający to podróżni, których celem jest turystyka i nie przebywają w odwiedzanym miejscu dłużej niż 12 miesięcy. Wyróżnia się odwiedzających międzynarodowych i krajowych. Kryteriami wyróżnienia są podróż do innej miejscowości, krótszy niż 12-miesięczny pobyt i brak działalności zarobkowej.

Kryteria wyróżniania

Przyjmuje się trzy podstawowe kryteria w celu wyróżnienia odwiedzających spośród innych grup podróżnych:

 • Odbywana podróż powinna się odbywać do innej miejscowości to znaczy takiej, która znajduje się się poza stałym, codziennym otoczeniem danej osoby, poza miejscem jej zamieszkania. Pozwala to eliminować wszelkiego rodzaju małe lub duże regularne podróże pomiędzy miejscem pracy, miejscem nauki czy domem rodzinnym.
 • Długość określonego pobytu w odwiedzanej przez nas miejscowości nie powinna wynosić więcej niż dwanaście kolejnych miesięcy. Po upływie tego czasu odwiedzający dane miejsce staje się mieszkańcem danej miejscowości. Oczywiście tylko i wyłącznie z punktu widzenia statystyki.
 • Głównym celem wizyty w innej miejscowości nie powinna a wręcz nie może być działalność zarobkowa która, byłaby wynagradzana w wówczas odwiedzanej miejscowości. W ten oto sposób łatwiej można wykluczyć migracje ludności związane z pracą.

Rodzaje

Do celów statystycznych wyróżnia się pojęcia odwiedzających międzynarodowych oraz krajowych. Na potrzeby statystyki w turystyce, odwiedzających należy sklasyfikować następująco, zgodnie z podstawowymi formami turystyki:

 • odwiedzający międzynarodowi: jest to każda osoba podróżująca do innego kraju niebędącego jej stałym miejscem zamieszkania, na okres krótszy niż dwanaście miesięcy. Działalność zarobkowa nie jest tutaj głównym i priorytetowym celem w odwiedzanym państwie.

Osoby te można podzielić na:

 • turystów czyli, osoby odwiedzające, które zatrzymują się co najmniej jedna noc w jakimś obiekcie noclegowym
 • odwiedzający jednodniowi czyli osoby, które nie zatrzymują się na noc w obiektach noclegowych

Do odwiedzających międzynarodowych wliczać nie powinno się osób które, mieszkają w miejscach przygranicznych w jednym państwie a pracują w drugim, członków sił zbrojnych, uchodźców, osób prowadzących koczowniczy tryb życia oraz osób które formalnie nie przekraczają granic państw. Na przykład pasażerów statków morskich lub lotniczych

 • odwiedzający krajowi : są to osoby, które mieszkają w danym państwie i podróżują do innych miejscowości w swoim kraju ale poza swoimi okolicami na okres do dwunastu miesięcy. Osoba ta nie ma na celu podjęcia działalności zarobkowej.

W tym wypadku można zastosować następujący podział:

 • turyści - odwiedzający, którzy zatrzymują się co najmniej jedna noc
 • odwiedzający jednodniowi.


Odwiedzającyartykuły polecane
Odwiedzający, turysta, wycieczkowiczTypologia turystówPielgrzymkaTurystyka religijnaRuch turystycznyRóżnice kulturoweCzas wolnyTurystyka sentymentalnaCechy pilota wycieczek

Bibliografia

 • Kozak M. (2009), Turystyka i polityka turystyczna a rozwój: między starym a nowym paradygmatem, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa
 • Milewska I. (red.) (2010), Potencjał turystyczny - zagadnienia przestrzenne, Zeszyty naukowe - ekonomiczne problemy usług nr.590
 • Panasiuk A. (2006), Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Różycki P. (2009), Zarys wiedzy o turystyce, Proksenia, Kraków
 • Stec A. (2015), Wieloaspektowe podejście do definicji produktu turystycznego, Modern Managment Review, nr 22
 • Wyleżałek J. (red.) (2015), Turystyka i Rekreacja, Zeszyty naukowe, Zeszyt 16, nr 2


Autor: Agnieszka Czyszczoń, Joanna Jaje