Turystyka religijna

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Turystyka pielgrzymkowa i religijna to podróże podjęte z motywów religijnych lub religijno - poznawczych, których głównym celem są miejsca związane z historią religii, miejsca kultu religijnego, wydarzenia o charakterze religijnym oraz obiekty sakralne i tym samym stanowią specyficzny typ podróży turystycznych1.

Rodzaje

Należy jednak odróżnić turystykę religijną od pielgrzymkowej. Przez turystykę religijną można zrozumieć wyjazdy o charakterze religijno - poznawczym. Pielgrzymi podróżują do miejsc świętych oprócz poświęcania czasu na modlitwie chcą jak najwięcej zobaczyć i poznać historię oraz architekturę kultury religijnej. Taki motyw może wysunąć się na pierwszy plan i wtedy bardziej możemy mówić o turystyce krajoznawczej a nie religijnej. Turystyką pielgrzymkową jest podróż w której najważniejszym celem jest spotkanie z Bogiem, modlitwa, kontemplacja, osobiste przemyślenia, uczestnictwo w uroczystościach religijnych. W języku potocznym turystyka pielgrzymkowa jest nazywana turystyka pątniczą.

Cel podróży

Wspólny dla obu wypraw cel podróży zaakcentowany jest przez wskazanie miejsc, obiektów i wydarzeń, na które ukierunkowane są programy zarówno podróży pielgrzymkowej jak i religijnej. O ich różnicy stanowi motywacja podjęcia wyprawy, czy ściśle religijny cel czy religia połączona z edukacja i chęcią zwiedzania dziedzictwa kulturowego. W tym pierwszym przypadku mamy do czynienia z turystyką pielgrzymkową a w drugim z turystyką religijno - kulturową.

Cechy ruchu pielgrzymkowego

Istotnymi cechami ruchu pielgrzymkowego jest sezonowość, związana z kalendarzem świąt religijnych będąca okazją do zorganizowania masowych pielgrzymek, silna motywacja religijna uczestników, ukierunkowanie podróży i programu na jeden cel (miejsca święte). Ważnym elementem takich podróży jest też wspólny udział w wydarzeniach kulminacyjnych których przykładem może być uroczysta liturgia, grupowe nabożeństwa w miejscu docelowym czy wędrówka po świętych miejscach3.

Celem podróży pielgrzymkowej jest modlitwa, spełnienie określonych rytuałów oraz wiara w siły nadprzyrodzone działające w miejscach świętych a zwłaszcza w cudowne uzdrowienia. Do najbardziej znanych miejsc pielgrzymowania zalicza się Lourdes we Francji, Fatima w Portugalii, Mekka w Arabii Saudyjskiej a w Polsce Częstochowa i Licheń. Polska należy do nielicznych krajów, w których pątnictwo utrzymuje się od początków państwowości, odgrywając ważna rolę w kształtowaniu tożsamości narodowej i w pogłębianiu wiary. W całym kraju jest ponad 500 miejsc szczególnego kultu religijnego. Większość z ich należy do kościoła rzymskokatolickiego gdzie dominują sanktuaria maryjne. Miejscami o wyspecjalizowanej funkcji pielgrzymkowej są Częstochowa, Kalwaria Zebrzydowska, Niepokalanów i Łagiewniki. Te sanktuaria mają zasięg międzynarodowy natomiast Licheń i Grabarka mają zasięg krajowy

Do turystyki pielgrzymkowej zalicza się również spotkania z autorytetami i osobistościami reprezentującymi Kościół. Przykładem ostatnich lat były wizyty Papieża, które gromadziły tłumy pielgrzymów.

Turystykę religijno - kulturową moglibyśmy określić mianem " religijnych podróży studenckich", ponieważ w swoim programie posiadają elementy edukacyjne. Ich głównym celem są miejsca związane z dziejami chrześcijaństwa, z dziejami innych religii, z trasami związanymi z działalnością świętych czy wielkich misjonarzy. Znakomitym przykładem oferty takich studyjnych podróży może być biuro pielgrzymkowe oferujące tzw. " podróże biblijne" np. do Ziemi Świętej, Rzymu czy Grecji, pielgrzymowanie szlakiem Św. Jakuba do Composteli czy podróże śladami św. Pawła, Marcina Lutra a ostatnio także Jana Pawłami II. Wycieczki te nastawione są na zwiedzanie, ważną rolę tu odgrywają historyczne wykłady oraz komentarze dotyczące dziejów danego obiektu, uczestnicy zapoznają się ze źródłami i historycznym rozwojem danego kultu.

Pielgrzymki-wycieczki

Na koniec warto wspomnieć o polskim fenomenie " pielgrzymko - wycieczek". pojęcie to stosowane jest przez samych organizatorów wycieczek dla zainteresowania klientów, zarówno do wycieczek jako wypraw regionalnych jak i pielgrzymek do miejsc świętych. Program pielgrzymko - wycieczek jest bardzo szeroki i można zakwalifikować go do turystyki pielgrzymkowej, bowiem posiada w swoim programie wiele miejsc o znaczeniu religijnym lub częściej możemy zaliczyć do grupy wycieczek krajoznawczych bo w istocie turysta utożsamia je ze zwiedzaniem i poznawaniem. Z pewnością po analizie konkretnego programu i jego realizacji wiele z tych imprez można uznać za wyprawy religijno - kulturowe.

Bibliografia

  • A, Mikos von Rohrscheidt, Turystyka Kulturowa - fenomen, potencjał, perspektywy, Wyd. Milenium, Gniezno 2008, s. 147.
  • P. Różycki, Zarys wiedzy o turystyce, Wyd. Proksenia, Kraków 2000, s. 24.
  • T. Jędrysiak, Turystyka kulturowa, Wyd. PWE, Warszawa 2008, s. 86.

Autor: Jakub Klimowicz