Przewodnik turystyczny

Z Encyklopedia Zarządzania

Przewodnik turystyczny (publikacja) - zestaw komplementarnych informacji turystycznych. Autorzy publikacji poszukują, selekcjonują, sprawdzają i kategoryzują zebrane informacje turystyczne w celu późniejszej ich prezentacji w formie przewodnika turystycznego. Przewodnik, za W. Łęckim, można określić, jako wydawnictwo służące turystom, którym w sposób popularny, lecz ścisły, w wyważonych proporcjach objętościowych przedstawione są najważniejsze wiadomości dotyczące środowiska naturalnego, historii i współczesności, prezentowane są trasy zwiedzania lub wędrówek oraz podane niezbędne informacje użytkowe[1]

TL;DR

Przewodnik turystyczny to publikacja zawierająca informacje dotyczące destynacji, takie jak lokalizacje, atrakcje turystyczne, punkty gastronomiczne, noclegi itp. Przewodniki w formie papierowej są coraz mniej popularne, a zastępują je wideo przewodniki, blogi i portale społecznościowe. Wideo przewodniki są krótkimi filmami prezentującymi atrakcje i informacje turystyczne. Mogą służyć jako substytut przewodników papierowych lub jako uzupełnienie. Są bardziej atrakcyjne dla turystów, ale mogą wymagać większego zaangażowania czasowego. Przewodniki wideo mogą wywoływać emocje i zachęcać do podróży. Przewodniki w formie papierowej nadal są używane przez turystów, którzy potrzebują jasnych i czytelnych informacji.

Informacja turystyczna

Do informacji turystycznych zalicza się wszelkiego rodzaju przekazy powodujące, iż podróżowanie staje się prostsze i/lub ciekawsze. Według W. Kurek pojęcie informacji turystycznej należy rozumieć nie tylko, jako przekaz informacji, lecz także zespół działań przyczyniających się do sprawnego przenoszenia się turystów w czasie i przestrzeni, ułatwiających optymalne wykorzystanie poznawczych i wypoczynkowych walorów turystycznych, a także bazy oraz usług turystycznych i paraturystycznych[2] Informacje, w klasycznych (papierowych) przewodnikach dotyczą:

 • Położenia lotniska względem centrum miasta i wskazówki dojazdu do centrum
 • Szerokiej gamy punktów gastronomicznych znajdujących się w omawianej destynacji
 • Większości atrakcji turystycznych, z których turyści mogą skorzystać odwiedzając destynację
 • Sklepów całodobowych, aptek, gabinetów lekarskich
 • Punktów noclegowych - głównie hoteli
 • Ludności zamieszkującej omawianą destynację - ich zwyczaje, tradycje

Informacje zawarte w przewodnikach charakteryzują się:

 1. szczegółowością,
 2. rzetelnością,
 3. praktycznością.

Opisy punktów gastronomicznych są wzbogacone o skrócone menu, zdjęcia prezentujące niektóre dania, charakterystykę wystroje wnętrza lokalu, często są też dodawane informacje dodatkowe np. o dostępności ogródka w sezonie letnim czy muzyce na żywo. Z kolei informacje dotyczące atrakcji turystycznych przede wszystkim dostarczają turystom wiedzy w zakresie cen biletów, godzin otwarcia atrakcji, wymogów rezerwacyjnych. Każda atrakcja turystyczna jest zaprezentowana za pomocą zdjęcia i krótkiego opisu, który najczęściej opisuje wywoływane emocje przez omawianą atrakcję. Ponadto, aby zwiększyć praktyczność przewodników w formie papierowej, autorzy dodają spis najpotrzebniejszych informacji na wyjeździe, zalicza się do nich m.in.: lokalizację sklepów całodobowych, aptek, lekarzy, weterynarzy, numery telefonów administracyjnych, adresy ambasad. Dodatkowo w przewodnikach znajdują się mapy o różnej szczegółowości wraz z zaznaczonymi, omawianymi w publikacji miejscami. Przyjmując za kryterium zakres przewodnika wyróżnia się: przewodniki dotyczące poszczególnych obiektów, grup obiektów, szlaków turystycznych, miejscowości, regionów, krajów i po całym świecie. Rozróżniając przewodniki ze względu na rodzaj turystyki, dla której są przeznaczone wyróżnia się: przewodniki ogólne i specjalne: turystyki pieszej, wysokogórskiej, samochodowej.

Nowoczesne przewodniki turystyczne

Pomimo istnienia różnorodnych przewodników papierowych jak i również wielu stron Internetowych o tematyce turystycznej, na rynku dostępne są także inne źródła informacji turystycznej. Omawiane powyżej przewodniki w pełni spełniają swoją rolę, ich ilość i różnorodność sprawiają, iż do niedawna były to najpopularniejsze formy wyszukiwania informacji przez turystów, zwłaszcza starszych. Jednak obecnie ich popularność zmniejsza się na korzyść takich źródłem informacji turystycznej jak wideo przewodniki, blogi, portale społecznościowe (np. Facebook) czy strony Internetowe organizacji samorządowych promujących turystykę lokalną. Najczęściej publikowane wideo przewodniki znajdują się na platformie YouTube. Są to kilkuminutowe nagrania wideo trwające od kilku do kilkudziesięciu minut. Długość ta jest przystępna dla odbiorcy, ponieważ nie wymusza na nim zaplanowania wolnego czasu, aby zapoznać się z tą publikacją. Jednak dłuższe materiały pomimo zainteresowania odbiory wymagają od niego zarezerwowania czasu na zapoznanie się z tą produkcją, co może zniechęcić odbiorcę do tego materiału. Przewodnik w omawianej formie może służyć, jako źródło kompletnych informacji do pozyskania danych dotyczących:

 • informacji historycznych o destynacji,
 • najpopularniejszych atrakcji turystycznych,
 • ukrytych, mniej znanych atrakcji turystycznych,
 • rekomendowanych punktów gastronomicznych,
 • obrządków kulturowych mieszkańców,
 • cen zarówno atrakcji turystycznych jak i posiłków w punktach gastronomicznych,
 • zniżek i promocji dla turystów,
 • najwygodniejszych rozwiązań dotyczących problemów, z którymi muszą zmierzyć się turyści,
 • zachowań mieszkańców,
 • świąt i innych dni wolnych oraz ograniczeń, jakie wynikają z takich dni,
 • rekomendowanych lub odradzanych miejsc noclegowych,
 • oceny konkretnych atrakcji turystycznych.

Obecnie przewodnik w formie wideo może być rozumiany w dwojaki sposób. Pierwsze podejście mówi o subsydiarności przewodnika papierowego na korzyść przewodnika wideo. Wideo przewodnik jest zamiennikiem tradycyjnej jego formy, pomimo iż charakteryzuje się inną strukturą, a zawarte w nim wiadomości różnią się od tych zawartych w przewodniku klasycznym. Również styl przekazywania informacji w znaczącym stopniu różni się od formy klasycznej. Pojmowanie przewodnika wideo i przewodnika papierowego, jako dóbr komplementarnych może przynieść turyście maksymalne efekty. Wideo przewodnik dzięki wyjątkowo atrakcyjnej formie prezentowania informacji może stać się początkiem dalszych poszukiwań informacji przez turystę. Możliwości, jakie daje format wideo sprawiają, iż materiał jest w stanie wywołać emocje w turyście i wzbudzić w nim chęć podróży. Turysta zachęcony materiałem w postaci wideo przewodnika przechodząc przez proces decyzyjny może podjąć decyzję o wyjeździe turystycznym. Większość turystów podróżuje wówczas gdy zbiorą wystarczającą liczbę informacji dotyczących podróży, daje im to uczucie spokoju i bezpieczeństwa. W tym celu mogą sięgnąć m.in. po przewodnik w formie papierowej, w którym informacje turystyczne są przedstawione w jasny i czytelny sposób.


Przewodnik turystycznyartykuły polecane
Usługi informacji turystycznejInformacja turystycznaStoisko targoweTurystyka religijnaCentrum konferencyjneWyszukiwarka internetowaFirma przewozowaInternetTurystyka kulturowaBariery w zarządzaniu projektem

Przypisy

 1. J. Czerwiński, s. 346.
 2. W. Kurek, Turystyka, s. 182.

Bibliografia

 • Czerwiński J. (2011), Podstawy turystyki, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, Wrocław-Poznań
 • Fodness D., Murray B. (1997), Tourist information search. Annals of tourism research, The University of Texas at San Antonio Vol 24 nr 3
 • Fodness D., Murray B. (1999), A model of tourist information search behavior, Journal of travel research, University of Texas at San Antonio Vol 37 nr 3
 • Kurek W. (red.) (2011), Turystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
 • Luque-Martínez T., Castañeda-García A., Frías-Jamilena D., Muñoz-Leiva F., Rodríguez-Molina M. (2007), Determinants of the use of the internet as a tourist information source, The Service Industries Journal Vol 27 Nr.7
 • Stynes D. (1997), Economic impacts of tourism: a handbook for tourism professionals, University of Illinois, Tourism Research Laboratory


Autor: Mariusz Kaczor