Kompletność informacji

Z Encyklopedia Zarządzania
Kompletność informacji
Polecane artykuły


Kompletność jest określana przez ilościowe różnice między informacją pierwotną a otrzymywaną przez użytkownika.

Straty informacyjne powodują, że informacja staje się niekompletna, a w skrajnym przypadku nieprzydatna dla użytkownika systemu.

Bibliografia

  • Flakiewicz W., Informacyjne systemy zarządzania, Podstawy budowy i funkcjonowania, PWE, Warszawa 1990
  • Informatyka ekonomiczna, pod red. E. Niedzielskiej, Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 1998
  • Kisielnicki J., Sroka H., Systemy informacyjne biznesu, Agencja wydawnicza - Placet, Warszawa 1999
  • O'Brien J.A., Management Information Systems, A Managerial End User Perspective, Irwin, Homewood Ill, Boston 1990
  • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak