Diagramy przepływu danych

Diagramy przepływu danych
Polecane artykuły


Diagramy przepływu danych stanowią narzędzie opisu, analizy i projektowania systemów informatycznych, którego geneza sięga pierwszych generacji systemów informatycznych (systemów transakcyjnych, wsadowych).

W sposób graficzny prezentują one podstawowe zależności zachodzące w procesach informacyjnych, przy czym ich zaletą jest maksymalne uproszczenie stosowanej symboliki. Występują mianowicie jedynie 4 symbole, oznaczające: proces, magazyn danych, przepływ, terminator. Symbolika zaproponowana przez Youdona-DeMarco przedstawiona jest na poniższym rysunku.

Diagram przepływu danych.gif

Rys. Symbolika stosowana w diagramach przepływu danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: (E. Yourdon 1996, s. 126-141)

Zasady sporządzania

Wykorzystując diagramy przepływu danych, należy pamiętać o kilku następujących zasadach:

 • nie występują procedury (procesy) początku i końca,
 • nie występują pętle i bloki decyzyjne,
 • należy stosować unikalne nazwy procesów i przepływów (przydatne jest ich numerowanie),
 • nie nadaje się nazw przepływom do i ze składnicy danych,
 • niedopuszczalne są przepływy między magazynami danych i pomiędzy terminatorami,
 • magazyn danych winien być użytkowany, przez co najmniej dwa procesy,
 • strzałka w kierunku magazynu danych oznacza, że dokonuje się konkretnych zmian (wprowadzenie, aktualizacja, skreślenie),
 • strzałka z magazynu danych oznacza, że dane są odczytywane,
 • diagram może opisywać przepływy zautomatyzowane i ręczne,
 • diagram może być tworzony na różnym poziomie szczegółowości.

Bibliografia

 • Yourdon E., Współczesna analiza strukturalna, WNT, Warszawa 1996
 • Woźniak K., System informacji menedżerskiej jako instrument zarządzania strategicznego w firmie, praca doktorska, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2005

Autor: Krzysztof Woźniak