Model związków encji

Model związków encji
Polecane artykuły

Modelowanie danych jako technika, wymaga odpowiedniego ich zorganizowania i dokumentowania, jest powszechnie wykorzystywana w przedsięwzięciach projektowania systemów informacyjnych. Model danych, opracowany na różnym poziomie abstrakcji i szczegółowości, jest podstawą dla późniejszych prac programistycznych, których celem jest stworzenie systemu informatycznego.

Metoda związków encji została zaproponowana w 1976 roku przez P.P.S.Chena (1976, s. 9-36) i stała się podstawowym narzędziem programistów, twórców systemów informatycznych i projektantów baz danych. Inne znane modele danych to: modelowanie binarne, rachunek predykatów, modele abstrakcyjne, modelowanie infologiczne, modelowanie relacyjne, modelowanie obiektowe (S. Wrycza 1996, s. 77)

Model związków encji opisuje związki pomiędzy następującymi elementami: encją, atrybutem i relacjami pomiędzy nimi. Poszczególne elementy tego modelu mają następujące znaczenie:

  • encja - czyli jednoznacznie identyfikowalny składnik rzeczywistości, o którym informacja jest, lub może być, zbierana lub przechowywana,
  • atrybut - stanowiący cechę, element charakteryzujący encje i związki w badanej dziedzinie przedmiotowej,
  • związek (relacja) - czyli naturalne powiązanie pomiędzy dwu lub więcej encjami w badanej dziedzinie przedmiotowej.

Bibliografia

Autor: Krzysztof Woźniak