Ganttproject

Z Encyklopedia Zarządzania

GanttProject - jest to darmowy program, umożliwiający planowanie projektu za pomocą wykresu Gantta. GanttProject pozwala w łatwy sposób podzielić projekt na zadania, ustalić powiązania między nimi oraz zarządzać zasobami ludzkimi.

GanttProject jest w całości napisany w języku Java, dzięki temu może być uruchomiony w każdym systemie operacyjnym obsługującym ten język, takim jak: Linux, Windows, Mac OSX i inne. Cały program opiera się na licencji GPL.

TL;DR

GanttProject to darmowy program do planowania projektów za pomocą wykresu Gantta. Może być uruchomiony na różnych systemach operacyjnych. Program oferuje wiele funkcji, takich jak tworzenie wykresów PERT, zarządzanie zadaniami i zasobami ludzkimi, importowanie i eksportowanie plików. Jest napisany w języku Java i oparty na licencji GPL.

Wygląd i funkcje

Główne okno programu

Główne okno programu podzielone jest na dwie części: lewa strona domyślnie składa się z trzech kolumn oznaczonych jako: "Nazwa zadania", "Data rozpoczęcia zadania" oraz "Data zakończenia zadania". Dodatkowo można stworzyć kolejne kolumny opisujące inne parametry zadania, np. miasto czy też uwagi dodatkowe.

Prawa strona obrazuje typowy wykres słupkowy reprezentujący poszczególne zadania na osi czasu oraz zależności między nimi.

Okno "Właściwości zadania"

Każde zadanie może być opisane licznymi parametrami, takimi jak:

 • nazwa zadania.
 • data rozpoczęcia i zakończenia zadania,
 • postęp (w procentach),
 • priorytet,
 • kolor oraz kształt,
 • adres WEB,
 • zależności z innymi zadaniami,
 • osoby odpowiedzialne za zadanie oraz przypisanie im ról,
 • dodatkowe notatki.
Wykres Gantta obrazujący zasoby ludzkie projektu

Oprócz diagramu Gantta reprezentujący zadania, program pozwala wyświetlić podobny diagram reprezentujący osoby. Wtedy z lewej strony wyświetlane są osoby wraz z ich zadaniami oraz role jakie pełnią w projekcie.

W prawej części zilustrowane są na osi czasu zadania przypisane dla poszczególnych osób oraz obciążenie danej osoby (w procentach).

Do każdej osoby oprócz nazwy i zadania, możemy przypisać także takie parametry jak: numer telefonu, adres e-mail, przypisana rola oraz dni wolne.

Sposób wyświetlania diagramu Gantta można dostosować do własnych potrzeb. Zadania na wykresie mogą mieć przypisane maksymalnie cztery szczegóły, które wybieramy z listy. Można również ustawić kolor nowego zadania, sposób pokazywania weekendów czy też kolor porównywania stanów projektu.

PERT

Wykres sieciowy PERT wygenerowany przez program wraz z wyznaczoną ścieżką krytyczną

Jedną z bardzo ważnych funkcji programu jest możliwość tworzenia wykresu PERT wraz z wyznaczeniem ścieżki krytycznej.

PERT (Program Evaluation and Review Technique) - czyli ocena programu i technika przeglądu - wykorzystuje sieć kolejnych zależności logicznych i szacowany średni czas zadania w celu obliczenia czasu trwania projektu (F. Krawiec, 2000, s. 127). Przedstawienie przebiegu projektu w formie planu sieciowego PERT daje następujące korzyści:

 1. Wszystkie osoby uczestniczące w projekcie mogą dokładnie prześledzić jego przebieg i z wyprzedzeniem przyjąć odpowiednie uzgodnienia oraz podjąć decyzje.
 2. Graficzna prezentacja daje doskonały przegląd projektu i umożliwia poglądową prezentację planowanego przebiegu działań dla wszystkich zainteresowanych.
 3. Ułatwia kontrolę kompletności planu [1].

Wykorzystanie PERT jako techniki zarządzania projektami rozpoczyna się od określenie celów projektu. Struktura podziału pracy, która odzwierciedla odgórne podejście do planowania, powinna służyć jako pierwszy krok w stosowaniu PERT. Proces ten polega na podziale projekt składa się z mniejszych i łatwiejszych w zarządzaniu elementów. W tym celu należy proces podziału i klasyfikacji trwa do momentu osiągnięcia pożądanego poziomu [2].

Sieć jest podstawą systemu PERT. Pokazuje plan ustanowione w celu osiągnięcia celów projektu, wzajemnych powiązań i współzależności elementów projektu oraz priorytetów elementów plan. W istocie, sieć jest graficzną reprezentacją projektu.Określenie systemu sieciowego jest określane przez projekt Breakdown konstrukcja, która musi być skonstruowana jako pierwszy krok w planowaniu projektu. W przypadku stosunkowo prostych projektów zastosowanie jednego może wystarczyć. Złożoność pracy struktura podziału zapewni następnie podstawę do ustanowienia liczba i typ podsieci. Na przykład podsieć może być: skonstruowana - dla każdego z elementów programu pierwszego poziomu, lub jeśli projekt jest wystarczająco złożony, dla każdego z elementów. Każda podsieć jest rozszerzeniem detalu w konkretnym szczególe kapitana sieć [3].

Java

Java - Język implementacji - pokazuje najpotrzebniejsze elementy i środki realizacyjne. Można znaleźć w nim bibliotekę klas kontenerowych, które pomagają bardziej wyszukanym sposobom przechowywania obiektów. Najważniejszym z wielu podstawowych typów wspomnianej biblioteki klas kontenerowych jest klasa List. W Javie została wykorzystana klasa pochodna - LinkedList - umożliwiająca optymalny dostęp sekwencyjny wraz z efektywnym usuwaniem wstawianiem w środek listy. Dzięki metodom addFirst (), addLast (), getFirst (), getLast (), removeFirst () oraz removeLast (), można jej użyć jako stosu, kolejki lub kolejki dwukierunkowej [4].

Funkcje dodatkowe

GanttProject umożliwia importowanie plików zapisanych w formacie Microsoft Project oraz plików tekstowych.

Program domyślnie zapisuje projekt w plikach XML z rozszerzeniem. gan. Potrafi również eksportować projekt do kilku innych formatów, takich jak:

 • PNG oraz JPG,
 • HTML - gdzie informacje zapisane są na czterech stronach zawierających informacje o projekcie, diagram Gantta, listę zadań wraz z ich opisem oraz listę osób,
 • PDF,
 • MPX oraz XML MS Project - format Microsoft Project.

Linki zewnętrzne


Ganttprojectartykuły polecane
ProgramowanieProgramowanie strukturalneCADMPMProsty programStruktura podziału pracyAlokacja pamięciWykres ClarkaBusiness Process Modeling Notation

Przypisy

 1. M. Pawlak, 2006, s. 106
 2. Desmond L. Cook 1966, s. 10
 3. Desmond L. Cook 1966, s. 11
 4. A. Nowak, R. Simiński 2003, s. 3

Bibliografia

 • Cook D. (1966), Program Evaluation and review technique applications in education, School of Education The Ohio State University, Washington
 • Grześ A. (2014), Wykres Gantta a metoda ścieżki krytycznej (CPM), Czasopismo Optimum. Studia Ekonomiczne, Nr 4 (70)
 • Krawiec F. (2000), Zarządzanie projektem innowacyjnym produktu i usługi, Difin, Warszawa
 • Nowak A. Simiński R. (2003), Wybrane zagadnienia implementacji wieloplatformowego modułu wnioskowania wstecz infer v 2.0 dla systemu z regułową reprezentacją wiedzy - schemat bazy wiedzy i budowa struktur danych, Uniwersytet Śląski, Instytut Informatyki, Sosnowiec
 • Pawlak M. (2011), Zarządzanie projektami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa


Autor: Bartłomiej Maruszak Michał Kapusta