Wykres Gantta

Z Encyklopedia Zarządzania
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wykres Gantta jest graficznym sposobem planowania i kontroli. Planowanie i koordynowanie przebiegu różnych czynności w przekroju czasowym odgrywa istotną rolę w tworzeniu i funkcjonowaniu organizacji. Wykresy Gantta służą do planowania działań wielopodmiotowych zarówno zespołowych, jak i grupowych. Przedstawiają następstwo kolejnych zdarzeń, uwzględniając również zadania wykonywane równolegle. Dzięki tej technice można także kontrolować realizację zaplanowanego przedsięwzięcia.

Geneza powstania metody

Opracowany przez siebie wykres Henry Laurence Gantt po raz pierwszy zastosował do przedstawienia planu produkcji formę graficzną w roku 1917. Na typowym wykresie Gantta wiersze zawierają stanowiska pracy, natomiast kolumny oznaczają jednostki czasu. Układ zdarzeń na wykresie przedstawiany jest najczęściej w wersji planowanej przed rozpoczęciem działania oraz rzeczywistej nanoszonej na wykres wraz z upływem czasu.

Za pomocą wykresu Gantta można nie tylko planować i kontrolować wykonanie planu, ale także poprzez zastosowanie odpowiedniego systemu oznaczeń uwzględniać zmienność przebiegu wykonania zadania.

W przypadku wykresu wydajności pracy analizę przeprowadza się na podstawie zapisów rzeczywistych uzupełnionych o oznaczenia zakłóceń (np. brak pracownika, brak materiałów, brak instrukcji, remont maszyny, brak energii, brak narzędzi, brak doświadczenia wykonawcy, święta, narady, strajki, braki w kwalifikacjach wykonawcy, brak zlecenia).Etapy sporządzania wykresu Gantta

Rys. 1. Przykład wykresu Gantta

Technika ta obejmuje następujące etapy:

 • I etap: rozłożenie przedsięwzięcia na cele etapowe lub cele szczątkowe,
 • II etap: ustalenie czasu trwania przedsięwzięcia i określenie czasów realizacji celów etapowych i cząstkowych,
 • III etap: ustalenie kolejności realizacji celów etapowych i cząstkowych oraz wyznaczenie terminów ich rozpoczęcia i zakończenia,
 • IV etap: określenie miejsca, w którym cele te mają być zrealizowane,
 • V etap: wyrażenie w postaci graficznej wszystkich dokonanych czynności.

Zastosowanie wykresu Gantta

Wykresy Gantta znajdują zastosowanie uniwersalne we wszystkich dziedzinach działalności ludzi. Jak każda metoda również i ta posiada swoje wady i zalety. Główną zaletą wykresów Gantta jest możliwość bieżącej kontroli realizowanego przedsięwzięcia i dokonywania odpowiednich korekt. Do wad należy zaliczyć m.in.:

 • brak szczegółowych informacji dotyczących poszczególnych zadań (program Ganttproject umożliwia jednak dodawanie do nich opisów i komentarzy),
 • pokazuje jedynie kolejność zadań,
 • nie pokazuje najkrótszej drogi do ukończenia prac,
 • nie obrazuje najlepszego wykorzystania zasobów.

Wykres Gantta umożliwia kierownikowi podjęcie zobowiązań opartych na planowanych terminach zakończenia, pozyskanie dodatkowych zasobów dla skrócenia niektórych terminów.

Wykres Gantta (Sławomir Wawak)

Rodzaje powiązań między zadaniami w harmonogramie Gantta

W wykresie Gantta możliwe są różne zależności pomiędzy zadaniami:

 • FS (finish to start) - po zakończeniu czynności A rozpoczyna się czynność B,
 • SS (start to start) - zadanie B może się zacząć, gdy zacznie się zadanie A,
 • FF (finish to finish) - zadanie B może się skończyć dopiero po zakończeniu zadania A,
 • SF (start to finish) - zadanie A nie może się zakończyć przed rozpoczęciem zadania B (na zakładkę).

Pobierz darmowe oprogramowanie: Ganttproject - program do tworzenia wykresów Gantta i sieciowych, posiada wersję polską, działa na wszystkich systemach operacyjnych. Jest darmowy.

Zobacz także:

Bibliografia

 • Grześ, A. (2014). Wykres Gantta a metoda ścieżki krytycznej (CPM).
 • Lock D. Podstawy zarządzania projektami, PWN, Warszawa 2003
 • Phillips J. Zarządzanie projektami IT, Helios, Gliwice 2005
 • Romanowska M. Podstawy organizacji i zarządzania, Diffin, Warszawa 2004

Autor: Barbara Bereska