Parweniusz

Z Encyklopedia Zarządzania

Parweniusz to pojęcie oznaczające osobę, która jest pochodzenia możnego, ale nie posiada majątku i wpływów wystarczających do utrzymania swojego statusu społecznego. Termin ten wywodzi się z Francji, gdzie nazywany jest "parvenu", co dosłownie oznacza "nowobogacki". Parweniuszami byli zazwyczaj osoby, które w wyniku osiągnięć lub awansu społecznego zdobyły bogactwo i prestiż, ale nie miały odpowiedniego rodowodu lub "starszego" pochodzenia.

Parweniusz może być rozumiany zarówno jako pozytywne, jak i negatywne pojęcie. Z jednej strony oznacza osobę, która dzięki swojemu wysiłkowi i talentom zdołała osiągnąć sukces i zdobyć pozycję, której wcześniej nie miała. Oznacza to, że parweniusz jest przede wszystkim inteligentny, ambitny i zdeterminowany, co pozwoliło mu przekroczyć bariery społeczne i odnieść sukces.

Z drugiej strony, termin "parweniusz" może być używany z lekkim negatywnym odcieniem. Czasem osoba określana jako parweniusz jest widziana jako człowiek, który zdobył swoje bogactwo i wpływy drogą niehonorową, oszustwem lub łamaniem zasad etycznych. W takim przypadku powszechne jest poczucie, że parweniusz nie zasłużył na swoją pozycję i jest tylko "nowobogackim", który nie posiada kultury czy stylu życia charakterystycznego dla społeczności, do której chce przynależeć.

Parweniusz jest zjawiskiem powszechnie występującym w historii gospodarczej, zwłaszcza w okresach intensywnego rozwoju gospodarczego i migracji społecznych. Osiągnięcia w dziedzinach handlu, przemysłu czy finansów mogą przynieść dużą ilość bogactwa, ale niekoniecznie szlachecki czy arystokratyczny status. W rezultacie wiele osób z niższych warstw społecznych, które odniosły sukces w tych dziedzinach, musiało stawić czoła nie tylko zmiennej sytuacji ekonomicznej, ale także społecznej.

W sumie parweniusz jest trudnym do jednoznacznego zdefiniowania pojęciem, które może rożnie być postrzegane przez różne społeczności i grupy społeczne. Ostatecznie, to, czy parweniusz zostanie zaakceptowany i uznany przez społeczność, zależy od kontekstu historycznego, kulturowego i społecznego, w jakim się znajduje oraz od jego własnego zachowania, wartości i postaw.


Parweniuszartykuły polecane
Czarna owcaSocjalizacjaRola społecznaPotrzeba afiliacjiKlasa wyższaOsobowośćKlasa średniaUmiejętności lideraRelacje międzyludzkie

Bibliografia

  • Rostkowski T. (2012), Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Wolters Kluwer, Warszawa